Hyppää pääsisältöön
Kuvituskuva viivat

VTS Finland ottamassa vetovastuuta CB EfficientFlow -projektin satamasovelluksen laajentamisesta valtakunnalliseksi

Julkaistu 12.11.2020

Viimeksi muokattu 13.11.2020

CB EfficientFlow -projektissa kehitetty Rauman Sataman satamasovellus on laajenemassa piakkoin valtakunnalliseksi. Marraskuussa 2020 päättyvän CB EfficientFlow -projektin tuotoksena syntynyttä satamasovellusta lähdetään kehittämään seuraavaksi eteenpäin Vessel Traffic Services Finland Oy:n (VTS Finland)  ja Unikie Oy:n jatkokehityshankkeessa, jossa tavoitteena on jakaa sovellusta jatkossa kaikkiin Suomen satamiin.

Lähes kolme vuotta kestäneessä CB EfficientFlow -projektissa tavoitteena on ollut edistää meriliikenteen hallintaa, jossa on parannettu etenkin tiedonvaihtoa eri satamatoimijoiden välillä. EfficientFlow -projektissa mukana kumppaneina ovat olleet Satakunnan ammattikorkeakoulu, Rauman ja Gävlen satamat, Ruotsin merenkulkulaitos sekä VTS Finland.

”Nyt esitelty lopputulema on upea esimerkki kansainvälisesti - suomalais-ruotsalaisella yhteistyöllä luotu suunnitelma käytännöllisestä satamasovelluksesta, minkä suomalainen it-talo toteutti, ja jota nyt ollaan ottamassa Suomessa maanlaajuisesti käyttöön. Myös Ruotsissa sovellus on jo Gävlen sataman käytössä ja nähtäväksi jää leviääkö se siellä Suomen tavoin koko maahan”, summaa SAMK:n merenkulun hankepäällikkö Heikki Koivisto.

Central Baltic EfficientFlow -projektin kärkihankkeena olleessa satamasovelluksen kehitystyössä on Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) vetämänä käyty läpi muun muassa satamien parhaita käytänteitä, tutkittu koko logistiikkaketjua mereltä sisämaahan ja satamapalvelujen tarjoamisen puitteiden muutoksen vaikutusta sekä kehitetty mobiilisovellus sataman toimijoiden käyttöön.

”Uusi satamasovellus on ensimmäinen laatuaan koko Suomessa ja todellinen esimerkki digitaalisuuden tuomista mahdollisuuksista merilogistiikan saralla. Tässä vaiheessa haluammekin SAMK:n puolelta välittää lämpimät kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille. Myös Rauman Sataman eri toimijat, agentit, hinaajat ja luotsit ovat antaneet projektille täyden tukensa ja ilman heidän panostaan ei satamasovellusta oltaisikaan nyt laajentamassa valtakunnalliseksi niin valmiina kuin se nyt jo on”, jatkaa Heikki Koivisto.

Satamasovellusta viedään jatkossa eteenpäin VTS Finlandin toimesta

Uuden jatkokehityshankkeen myötä satamasovelluksen ylläpidosta ja kehittämisen koordinoinnista ottaa vastuun VTS Finland.

”VTS Finlandin näkökulmasta satamasovellus on osa laajempaa kokonaisuutta, missä olemme parhaillamme ottamassa VTS Finlandin eVäylä-kehityshankkeen myötä entistä selkeämmän roolin meriliikenteen tiedonvaihtoalustan, älykkäiden tietopalveluiden ja vahvistetun tilannekuvan tarjoajana. Tässä kokonaisuudessa satamasovellus toimii erinomaisesti merenkulun aikatietojen loppukäyttäjäsovelluksena”, kertoo VTS Finlandin hankepäällikkö Olli Soininen.

Ensi vaiheessa sovellusta jatkokehitetään SaaS (Software as a Service) -arkkitehtuurin mukaiseksi, jonka jälkeen eri satamat toimivat saman sovelluksen sisässä. Tämä mahdollistaa laajasti tiedonvaihdon eri satamatoimijoiden kesken ja kehittää samalla tiedonvaihtoa myös VTS Finlandin suuntaan.

Satamasovellus on otettavissa käyttöön kaikissa Suomen satamissa, jotka voivat halutessaan joko integroida aikatiedot suoraan omiin järjestelmiinsä tai ottaa käyttöön itse satamasovelluksen. Satamat voivat myös itse kehittää yhdessä esimerkiksi Unikien kanssa sovellukseen uusia, oman satamansa kannalta tärkeitä ominaisuuksia.

”Sovellus on jo valmiiksi integroitu keskeisiin ulkoisiin tietolähteisiin ja satamien vastuulle jää ainoastaan mahdolliset paikalliset integraatiot. Eri satamien näkyvyyttä hallitaan käyttöoikeuksin ja samalla mahdollistetaan, että esimerkiksi useassa eri satamassa operoivat toimijat, kuten luotsit, voivat valita minkä sataman tietoja työssään kulloinkin tarvitsevat. Ensimmäisenä uutena satamana sovelluksen käyttäjiin liittyy Kokkolan satama, jonka sataman digitalisaatiohankkeen osana uusi satamasovellus tulee jatkossa hyvin tukemaan sataman toiminnanohjauksen tilannekuvan kehittämistä”, jatkaa Olli Soininen.

______________________

Central Baltic EfficientFlow -projektin taustat

1.3.2018 käynnistyneessä ja lähes kolme vuotta kestäneessä, Euroopan Unionin Central Baltic Interregin rahoittamassa EfficientFlow -projektissa tavoitteena on ollut parempi ja nopeampi tiedonkulku sataman eri toimijoiden välillä, ajansäästö satamaoperoinnissa, lyhyemmät odotusajat, tehokkaammin käytetyt resurssit sekä polttoaineen säästö laivaliikenteessä.  Lisäksi projektissa on selvitetty logistiikkaketjujen toimivuutta mereltä sisämaahan, etsitty ratkaisuja tehokkuuden parantamiseen sekä testattu eri digitaalisia ratkaisuja.

Lisätietoja projektista löytyy: www.efficientflow.eu

Jaa