Hyppää pääsisältöön

Uusi rautateiden matkustajainformaatiojärjestelmä tehostaa tiedonkulkua ja yhtenäistää tiedon eri kanavissa

Julkaistu 6.8.2021

Lasten kupliva into ja kasa laukkuja pakattuna kohti odotettua kesälomareissua, pyöriä, koiria, jälleennäkemisiä ja jäähyväisiä, salkku kainalossa kulkevia tiukan keskittyneitä pukumiehiä – rautatieasemilla on omanlaisensa tunnelma, kun tuttu kuulutusääni ilmoittaa junan saapumisesta ja infonäytöiltä tarkistetaan vaunujen sijaintia asemalaiturilla. Jatkossa matkustajat saavat asemilla aiempaa yhtenäisempää ja monipuolisempaa tiedotusta junaliikenteen tilanteesta.

- Asemien infolaitteiden ohjaus ja hallinta kokevat tänä vuonna täysuudistuksen, kun uusi rautateiden matkustajainformaatiojärjestelmä otetaan käyttöön. Matkustajille tämä näkyy ennen kaikkea näyttölaitteiden ja kuulutusten sisällön uudistuksena. Asemilla päivitetään kaikki digitaalisesti ohjattavat informaatiokanavat, kun vanha informaatiojärjestelmä korvataan uudella, kertoo Fintraffic Raiteen matkustajainformaatiopäällikkö Tuomas Lehteinen.

Rautateiden matkustajainformaatiojärjestelmän uudistuksen myötä kevään ja kesän aikana osalla Suomen rautatieasemista on jo päästy tutustumaan asemien uudistuneisiin infolaitteisiin. Järjestelmäuudistus tehostaa häiriötiedottamista, mahdollistaa yhtenäisen tiedon eri kanavissa sekä parantaa tiedon saatavuutta ja jakamista. Uudistuksen myötä matkustajainformaatiopalvelut saadaan myös tasalaatuisemmiksi ympäri Suomen.

Asemien infonäyttöjen sisältö ja kuulutukset uudistuvat

Järjestelmäuudistuksen yhteydessä asemien digitaalisten infonäyttöjen sisältö, väritys ja esitystapa muuttuvat. Myös kuulutukset kokevat uudistuksen. Ennen asemalla tehtävien kuulutusten laatu on vaihdellut suuresti riippuen inhimillisistä tekijöistä, mikrofonin herkkyydestä sekä aseman äänentoistotekniikan tasosta. Uuden järjestelmän text-to-speech-toiminto mahdollistaa minkä tahansa tekstin muuttamisen sujuvaksi puheeksi, minkä ansiosta liikennetiedotuksessa työskentelevien tekemät live-kuulutukset jäävät historiaan.

Kuulutustavan uudistuksen myötä myös suomalaisille tutuksi tullut kuulutusääni vaihtuu. Entisen Eva-äänen korvaa uusi Mia-ääni, joka on luotu yhteistyössä kaksikielisen puhetyön ammattilaisen kanssa. Äänen vaatimustason suhteen referenssinä on toiminut vuosia hyvin palvelleen Eva:n ääni, sillä uuden äänen on pystyttävä samaan sen kanssa.

- On tutkittu, että matalahko naisääni toimii asemaympäristössä tiedottamiseen parhaiten. Siksi halusimme pitää saman tyylin, vaikka varsinainen ääni uudistuukin järjestelmäuudistuksen myötä, kertoo Fintraffic Raiteen ryhmäpäällikkö Krista Blom.

Uudistus tehostaa etenkin poikkeustilanteiden tiedottamista, sillä ennen tekstimuotoiset tiedotteet ja kuulutukset on pitänyt tehdä erikseen. Nyt tiedotteet voidaan tarvittaessa kuuluttaa helposti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi samalla kertaa, kun ne lisätään infonäyttöihin tekstinä.

Avoin rajapinta yhtenäistää tiedon eri kanavissa

Ennen matkustajainformaatiopalvelut ovat pohjautuneet vahvasti asemien näyttötietoihin sekä kuulutuksiin. Uusi järjestelmä mahdollistaa kolmannen ulottuvuuden ottamisen mukaan informaatiopalveluiden tarjontaan ja kehittämiseen. Uuden matkustajainformaatiojärjestelmän dataa tullaan jakamaan avoimen rajapinnan kautta, mikä mahdollistaa sen, että jatkossa tieto on mahdollisimman yhtenäistä eri kanavissa.

- Aiemmin asemilla ja eri kanavissa oleva tieto on voinut poiketa toisistaan. Nyt dataa voidaan alkaa jakaa avoimemmin, ja sidosryhmät voivat halutessaan hyödyntää omissa sovelluksissaan järjestelmän julkista dataa, kuten tiedotteita. Tulevaisuudessa voimme integroida järjestelmään myös sidosryhmien toimittamaa dataa, avaa Blom.

- Olemme ottaneet erilaiset yhteensopivuusasiat vahvasti huomioon järjestelmän kehityksessä, sillä tiedostamme, että tekniikka kehittyy jatkuvasti. Meillä onkin hyvä valmius hyödyntää muiden järjestelmien dataa uudessa matkustajainformaatiojärjestelmässä, kertoo Lehteinen.

Uusi järjestelmä käytössä läpi Suomen lokakuun aikana

Uusi matkustajainformaatiojärjestelmä on jo käytössä Etelä-Suomen asemilla aina Turusta Helsinkiin ja Helsingistä Riihimäelle. Parhaillaan järjestelmää otetaan käyttöön asema kerrallaan Porin, Tampereen, Pieksämäen, Kuopion, Seinäjoen ja Kokkolan asemilla. Tavoitteena on, että järjestelmä on saatu otettua käyttöön lokakuun 2021 aikana kaikilla Suomen asemilla, joissa on digitaalisesti ohjattuja infolaitteita ja matkustajaliikennettä.

- Ensimmäisessä vaiheessa keskitymme järjestelmän ja sen hallinnoinnin käyttöönottoon asemilla. Projektin kakkosvaiheessa kehitämme puolestaan järjestelmää mahdollisimman pitkälle riippumattomaksi järjestelmätoimittajasta. Näin voimme hoitaa uusien käyttöliittymien tai infonäyttöjen lisäämisen tulevaisuudessa itse, kertoo Lehteinen.

Uudesta järjestelmästä on tiedotettu monipuolisesti sosiaalisessa mediassa, ja matkustajilta on tullut järjestelmästä jo hyvin palautetta. Palaute on keskittynyt pääasiassa infonäyttöjen uuteen ilmeeseen sekä esitystapaan. Verkossa ja sidosryhmiltä saatujen palautteiden lisäksi asemilla tullaan tekemään matkustajakyselyitä lisäpalautteen keräämiseksi, kun uusi järjestelmä on otettu kaikkialla käyttöön.

- Olemme kiitollisia tähän saakka saadusta palautteesta. Tavoite on saada järjestelmä ensin otettua käyttöön teknisesti läpi Suomen, minkä jälkeen keskitymme tarkemmin palautteista nousseiden kehityskohteiden hienosäätöön sekä visuaalisuuden kehittämiseen, avaa Lehteinen.

Tehokkaampi tiedottaminen luo mahdollisuuksia tulevaisuuteen

Tulevaisuudessa uuden matkustajainformaatiojärjestelmän dataa tullaan hyödyntämään mm. jo nyt käytössä olevassa Junalähdöt.fi-mobiilipalvelussa, josta löytyy reaaliaikainen tieto asemalle saapuvista ja sieltä lähtevistä junista. Tulevaisuudessa mobiilipalvelusta löytyvät entistä monipuolisemmin myös asemilla näkyvät tiedotteet.

Lue lisää Junalähdöt.fi-palvelusta: https://www.fintraffic.fi/fi/uutiset/junalahdotfi-reaaliaikaista-aikataulutietoa-mobiililaitteisiin-ja-tietokoneelle

- Tavoitteemme on palvella sekä suomalaisia että täällä matkustavia ihmisiä mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Uusi matkustajainformaatiojärjestelmä mahdollistaa tehokkaamman tiedottamisen, mikä edistää tätä tavoitettamme, kiteyttää Lehteinen.

Fintraffic kehittää liikenteenohjaustoimintoja ja liikennetiedottamista liikenteen turvallisuuden, sujuvuuden, toimintavarmuuden ja tehokkuuden edelleen kehittämiseksi. Näitä tavoitteita edistetään investoimalla mm. järjestelmien modernisaatioon ja digitalisaatioon, mistä uusi matkustajainformaatiojärjestelmä on hyvä esimerkki.

Jaa