Hyppää pääsisältöön
Lumisia autoja. Kuvituskuva.

Taloustilanne ja sota Euroopassa vaimentavat yhä liikennemääriä

Julkaistu 19.1.2023

Epävarma taloustilanne, hybridityön vakiintuminen ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa vaikuttavat edelleen tieliikenteen määriin Suomessa. Henkilöautoja ja raskasta liikennettä kulki pääteillä vuoden viimeisellä neljänneksellä selkeästi vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sen sijaan lentoliikenteessä Lapin joulusesonki oli ennätysvilkas. Tiedot ilmenevät liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin loka-joulukuun tilastoista.

”Useat päällekkäiset kriisit ja uusi tapa tehdä töitä näkyivät liikennemäärissä viime vuonna. Ajoneuvoja on vähemmän liikenteessä, mutta sen sijaan liikenteen data liikkuu eri osapuolten välillä vilkkaasti, kun liikennealan toimijat hakevat datasta uutta vauhtia palveluidensa kehittämiseen. Tämä näkyy muun muassa Fintrafficin jakaman avoimen liikennedatan kasvavissa määrissä sekä yhä kattavampien tilanne- ja olosuhdetietojen tarjoamisessa kuluttajille eri palveluissa. Etätöiden yleistyminen ja liikenteen datapohjaisten palveluiden kehittäminen tukevat osaltaan Suomen tavoitetta puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä”, sanoo Fintrafficin toimitusjohtaja Pertti Korhonen.

Tieliikenne

Liikenteen määrät pääteillä (valta- ja kantatiet) ovat loka-joulukuussa olleet selkeästi (-4,4%) pienempiä kuin edeltävän vuoden vastaavana ajanjaksona. Raskaan liikenteen määrä on vähentynyt vuoden 2021 loka-joulukuusta reilut kahdeksan prosenttia ja kevyt ajoneuvoliikenne noin neljä prosenttia.

Vuoteen 2021 verrattuna liikennemäärät laskivat alustavien tietojen mukaan viime vuonna reilun prosentin. Raskaan liikenteen määrät vähenivät vajaalla neljällä prosentilla ja henkilöautoliikenteen määrät noin prosentilla.

Liikennettä oli maanteillä vuonna 2022 lähes kahdeksan prosenttia vähemmän kuin pandemiaa edeltävänä vuonna (2019). Liikennemäärien supistuminen on ollut Suomessa vuoden 1996 jälkeen varsin harvinaista, sillä vuositasolla liikenne on supistunut edellisvuodesta pääteillä ainoastaan vuosina 2008, 2009 ja 2020.

Vuoden viimeisimmällä kvartaalilla ajoneuvojen keskinopeus oli loka-joulukuussa pääteillä 88,9 km/h, josta henkilö- ja pakettiautojen keskinopeudet olivat 89,8 km/h ja kuorma- ja linja-autojen 81,3 km/h. Aikaisempiin vuosiin verrattuna keskinopeuksissa on ollut näkyvissä koko vuonna hienoista laskua.

Raideliikenne

Lähiliikenteen määrä on noussut loka-joulukuussa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta lähes 5,5 prosenttia. Koko vuonna nousua tuli 8,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tavarajunien määrä rautateillä oli loka-joulukuussa sen sijaan laskussa ollen 3,5 prosenttia pienempi kuin vuonna 2021 vastaavana ajankohtana. Vuoden lopussa rajan ylittävä liikenne vähentyi entisestään ja käytännössä vain tavaraliikennettä kulki vuoden lopulla ainoastaan Vainikkalassa. Henkilöliikenteessä kaukoliikenteen junien määrä laski loka-joulukuussa noin 10,4 prosenttia ja koko vuoden osalta laskua oli 6,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

”Ratatöitä tehtiin runsaasti koko vuoden aikana. Loppuvuonna ratatöiden määrä oli miltei kolmanneksen suurempi edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tähän nousuun vaikutti erityisesti aikainen talvi ja siitä aiheutuvat lumityöt”, kertoo Fintrafficin raideliikenteenohjauksen palvelu- ja kehitysjohtaja Sanna Järvenpää.

Lentoliikenne

Venäjän ylilentokiellosta johtuen Suomen yli lentävien lentojen määrä on laskenut jopa vuoden 2020 tason alapuolelle. Kokonaisuudessaan lentoliikennettä on Suomessa edelleen lähes kolmanneksen vähemmän verrattuna vuoteen 2019. Euroopassa lennettiin viime vuonna 9,3 miljoonaa lentoa, joka on 83 prosenttia vuoden 2019 lentomäärästä.

“Lentoliikenne käynnistyi alkuvuonna pirteästi ja lupaili hyvää kehitystä liikenteen osalta. Pakotteista johtuva Venäjän ylilentokielto kuitenkin laittoi länsimaisten yhtiöiden lentoreitit uusiksi ja ylilentojen määrä romahti jälleen. Tilanteeseen ei ole luvassa muutosta lähitulevaisuudessa, ainakaan niin kauan kuin sota Ukrainassa jatkuu. Lapin joulusesonki sen sijaan oli vilkas ja lentoja joulumaahan saapui manner-Euroopasta jopa yli 700. Määrä on selvästi viime vuotta enemmän ja ylittää jopa huippuvuoden 2019 tason,” kertoo Fintrafficin lennonvarmistuksen toimitusjohtaja Raine Luojus.

Liikennedata

Fintrafficin tarjoamiin liikennedatan avoimiin rajapintoihin tehtiin syys-joulukuussa lähes 1,2 miljardia rajapintakutsua. Jaetun datan määrä kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajasta erityisesti tieliikenteessä, jossa liikenteen keli- ja kunnossapitotiedon käyttö on kasvussa. Joukkoliikenteen matkatietoihin tehtiin Digitransit-alustalla vastaavana aikana noin 1,1 miljardia rajapintakyselyä.

Fintraffic tarjoaa liikenteen tilannekuvaa kuluttajille, yrityksille ja medialle sekä avointa dataa liikenteen ja logistiikan palveluoperaattoreille sekä sovelluskehittäjille muun muassa erilaisten karttapalvelujen kehittämiseen ja navigaattorien käyttöön. Syksyn aikana parannettiin erityisesti rautatieliikenteen tietojen käytettävyyttä reittioppaissa sekä pilotoitiin joululiikenteessä uudenlaista näkymää Helsinki – Lahti välin liikenteeseen. Staattisia ja reaaliaikaisia joukkoliikenteen matkatietoja on saatavilla Digitransit-alustan kautta.

 

Tutustu Fintrafficin palveluihin: 

Tutustu tie-, rata- ja meriliikenteen avointa dataa tarjoavaan Digitraffic-palveluun: https://www.digitraffic.fi/ 

Liikennetilanne-palvelu esittää Fintrafficin, Väyläviraston sekä Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) keräämiä tietoja liikenteestä havainnollisesti kartalla. Palvelu on tarjolla sekä verkkopalveluna että mobiilisovelluksena (iOS ja Android). Sovelluksessa voi seurata liikennetilannetta Suomessa sekä tehdä ilmoituksia väylien kunnosta.

Liikenteen asiakaspalvelu on valtakunnallinen Väyläviraston, ELY-keskusten ja Fintrafficin yhteinen maantie-, rata- ja vesiväyläasioiden neuvontapalvelu. Valtion maantien kunnosta voit  jättää viestin ja toimenpide-ehdotuksen Liikenteen asiakaspalvelun Palauteväylään.

Tutustu rautatie- ja tieliikenteen liikennemääriin: https://www.fintraffic.fi/fi/fintraffic/liikennemaarat

Palvelut kootusti kaikille liikenteenkäyttäjille, liikenteen ammattilaisille ja sovelluskehittäjille.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

https://www.fintraffic.fi/fi/fintraffic/medialle

Jaa

Liitetiedostot