Hyppää pääsisältöön
Rahtialus merellä

Fintrafficin meriliikenteenohjaus on allekirjoittanut sopimuksen uudesta aikatietopalvelusta – palvelu otetaan käyttöön ennätysajassa

Julkaistu 1.9.2021

Fintrafficin meriliikenteenohjaus on allekirjoittanut palvelusopimuksen Awake.Ai Oy:n kanssa uudesta Port Call Time Stamp and Estimation Servicestä eli aikatietopalvelusta satamatoimijoiden ja viranomaisten käyttöön. Runsaasti kansainvälisten toimijoiden kentässä mielenkiintoa herättäneen EU:n laajuisen tarjouskilpailun kautta toteutetun julkisen hankinnan tuloksena hankkeen tekninen toteutus tehdään kotimaassa. Uusi aikatietopalvelu tulee parantamaan Suomen merilogistiikan kilpailukykyä, tehostaa satamatoimijoiden arkea, tukee automaatiokehitystä, auttaa ennakoimaan poikkeustilanteita sekä pienentää ympäristöpäästöjä.

- Merenkulun aikatiedon merkitys on huomioitu valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa sekä valtioneuvoston periaatepäätöksessä logistiikan digitalisaatiosta. Nyt aikatietopalvelun kautta pääsemme viemään tämän konkreettisesti käytännön tasolle, taustoittaa Fintrafficin meriliikenteenohjauksen hankepäällikkö Olli Soininen.

Awake.Ai Oy:lla oli tarjota kilpailutuksessa valmis palvelu, joka vastasi hyvin Fintrafficin tarpeeseen ja tarjouspyynnön vaateisiin. Palvelu päästäänkin jalkauttamaan nopeasti satamatoimijoiden käyttöön, sillä kehitystyötä ei tarvitse aloittaa täysin nollasta.
- Käytännössä uusi aikatietopalvelu tarjoaa tarvittavat API-rajapinnat, joista saatua aikatietodataa satamatoimijat voivat hyödyntää omissa järjestelmissään, avaa Awaken tuotekehitysjohtaja ja projektipäällikkö Kimmo Kummala.

Aikatieto-ryhmässä etsittiin käytännön tarpeita

Uuden aikatietopalvelun taustalla on Traficomin vetämä, keväällä 2019 toimintansa käynnistänyt Aikatieto-ryhmä, joka koostui noin 30 alan toimijasta: yrityksistä, julkisista tahoista, järjestöistä ja viranomaisista, jotka käyttävät ja tuottavat aikatietoja.

- Merilogistiikan tiedonhallinnan haasteita on yritetty taklata jo pitkään. Työryhmän perustamista edelsikin esiselvitystyö, jossa koottiin yhteen jo tehtyä tutkimus- ja selvitystyötä sekä kartoitettiin sieltä yhdistäviä tarpeita. Aikatieto nousi selkeästi keskiöön, kertoo Traficomin johtava asiantuntija Katariina Kalatie.

Esiselvityksestä opittiin, että tahtotila ja tarpeet ovat pitkälti yhtenäiset: tarvitaan parempaa tiedonjakoa ja ennakointia toiminnan tehostamiseksi. Haasteeksi nousi se, kuinka ja mitä dataa voidaan jakaa avoimesti, sillä osa tiedoista on liikesalaisuuksia ja monet toimijat kilpailevat keskenään. Aikatietojen todettiin olevan sellainen asia, josta kaikki satamatoimijat hyötyvät tasapuolisesti.

- Aikatieto-ryhmän jäsenet olivat työnsä puolesta tekemisissä aikatiedon kanssa käytännön arjessa. Näin saimme hyvän kuvan siitä, mikä on oikeasti olennaista ja tärkeää ruohonjuuritasolla. Tavoite olikin löytää käytännön ratkaisuja korkealentoisten strategialauseiden sijaan, jatkaa Kalatie.

Koneäly oppii menneestä ja suhteuttaa aika-arviot sen mukaan

Laivan saapuminen ja lähteminen satamasta määrittää lukemattomien ihmisten aikatauluja. Vaikka valtaosan aluksista on täytynyt tähän saakka toimittaa VHF-taajuuksien kautta muiden vaadittujen tietojen lisäksi arvio saapumisajasta, on näistä saatu data ollut heikkoa ja hajanaista.

Uusi palvelu perustuu koneoppimisen kautta tapahtuvaan datan analysointiin. Ennusteisiin vaikuttavat monet osatekijät, joita kartoitetaan globaaleiden AIS-viestien avulla. Automaattisten luokitteluiden, kuten mistä laiva on tulossa ja mihin se on menossa, lisäksi saapumisajan arviointiin vaikuttavat monet vaihtuvat tekijät, kuten nopeus, reitti sekä sää- ja jäätilanne.

- Alusten lähettämissä AIS-viesteissä on paljon potentiaalia, mutta niiden hyöty on tähän saakka jostain syystä jätetty huomioimatta, pohtii Awaken tekninen projektipäällikkö Jussi Poikonen.

Koneoppimista hyödyntämällä palvelu muistaa historiasta, kuinka eri asiat vaikuttavat saapumisaikaan. Koneäly oppii siis huomioimaan paikalliset normaalit poikkeamat, suhteuttaen arvion laskemisen niiden mukaan. Näin datan hajontaa voidaan selkeästi vähentää, ja lopputuloksena saadaan aiempaa paremmin paikkansa pitäviä aikatietoja.

- Vaikka palvelun kilpailutuksessa hinta oli luonnollisesti vaikuttava tekijä, oli hieno nähdä, että myös datan laatuun kiinnitettiin huomiota. Datan arvo on selkeästi huomioitu Fintrafficissa, kiittää Awaken markkinointia ja myyntiä johtava Sami Kaksonen.

Aikatietopalvelu käyttöön ennätysajassa

Uusi aikatietopalvelu saadaan käyttöön jo tulevana syksynä. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Awakella ryhdytään noin kuukauden kestävään toimitustyöhön, jossa palvelu räätälöidään teknisesti Fintrafficin tarpeisiin sopivaksi. Tämän jälkeen alkaa testausvaihe, jonka päätteeksi Fintraffic voi alkaa jalkauttamaan palvelua satamien käyttöön. Palvelu on käytettävissä Fintrafficin Digitraffic -palvelun API-rajapinnan tai Fintrafficin Port Activity -sovelluksen kautta, kertoo Fintrafficin meriliikenteenohjauksen kehityspäällikkö Juho Pitkänen.

Palvelu otetaan käyttöön ensin Suomen satamiin, mutta sitä voidaan käytännössä hyödyntää missä tahansa. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia globaalisti eri aloille. Suomi on digitalisaation kehittämisessä maailman huipulla, ja aikatietopalvelun kaltaisilla toiminnoilla voidaan varmistaa, että Suomi on jatkossakin globaalisti digitalisaation kärjessä.

- Fintraffic on hoitanut tätä projektia hienosti, ja merenkulkua saadaan nyt kehitettyä aimo harppaus eteenpäin. Toivomme, että palvelua lähdetään jatkokehittämään aktiivisesti eri toimijoiden tarpeisiin, kannustaa Kaksonen.

- Tämä on ollut hieno esimerkki verkostomaisesta yhteistyöstä, jossa jokainen osapuoli on kannatellut hanketta sen eri vaiheissa. Toivon, että tätä saadaan kehittää pitkäjänteisesti ja saamme lisää toimijoita mukaan. Parempi ennustettavuus helpottaa konkreettisesti monen ihmisen arkea, ja toivonkin, että parin vuoden sisään ajantasainen ja luotettava aikatietoennuste olisi kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla. Ehkä löydämme myös muita samankaltaisia kehityskohteita, joita voimme datan avulla parantaa, kiteyttää Kalatie.

Jaa

Tagit