Hyppää pääsisältöön
Rahtialus merellä

Fintrafficin meriliikenteenohjauksen digitalisaatiossa aimo harppauksin eteenpäin

Julkaistu 11.5.2022

Fintrafficin meriliikenteenohjaus ylläpitää ja kehittää yhtä maailman laajimmista meriliikenteen ohjauksen ja hallinnan järjestelmistä sekä vie eteenpäin automatisoituvan meriliikenteen tarvitsemia uusia palvelumalleja muun muassa tieto- ja tilannekuvapalveluihin sekä alusten etäohjaukseen ja etäluotsauksen tukeen.  Millaisia hyötyjä digitalisaatio tuo mukanaan merenkulkualalle? Entä mitä kehitykseemme kuuluu tänä vuonna ja kuinka digitalisaation kärkihankkeet etenevät?

- Kehitämme Fintrafficin meriliikenteenohjauksessa aktiivisesti meriliikenteen tiedonvaihtoalustoja, älykkäitä tietopalveluita sekä tilannekuvaa. Haluamme luoda tulevaisuuteen eri sidosryhmiemme asiakastarpeita palvelevia tuotteita ja palveluita, jotka auttavat alentamaan kustannuksia, vähentämään päästöjä sekä tehostamaan satamaekosysteemin toimijoiden arkea, kertoo Fintrafficin meriliikenteenohjauksen toimitusjohtaja Rami Metsäpelto.

Aikatietopalvelu, satamasovellus sekä meriliikenteen ilmoituspalvelu NEMO ovat esimerkkejä Fintrafficin meriliikenteenohjauksen digitalisaatiota voimakkaasti hyödyntävistä kehityksen kärkihankkeista, joilla pyrimme varmentamaan Suomen merenkulun kilpailukykyä ja älykkään meriliikenteen syntyä sekä edistämään aktiivisesti liikenteen ekosysteemien kehittymistä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Aikatietopalvelua ja satamasovellusta kehitetään kohti kansainvälistä käyttöä

Aikatietojen reaaliaikainen jakaminen tehostaa koko logistiikkaketjun toimintaa. Port Activityn eli satamasovelluksen lähtökohtana on ollut parantaa tiedonkulkua satamassa toimivien sidosryhmien välillä sekä luoda samalla käyttöön yhteinen tilannekuva, joka mahdollistaa mahdollisimman tehokkaat ja taloudelliset satamakäynnit.

- Satamasovellus kokoaa sataman eri sidosryhmien aikataulutiedot reaaliaikaisesti samaan paikkaan eri järjestelmistä sekä informoi käyttäjiään mahdollisista aikataulumuutoksista. Näin kaikki tietävät tarkasti missä mennään, ja voivat suunnitella omat aikataulunsa tehokkaasti sen mukaan. Satamasovellus on laajentunut jo 19 satamaan Suomessa, ja sen kautta on syntynyt toimiva ekosysteemi. Käyttö laajentuu myös naapurimaiden satamissa, joissa kokeilukäyttö on jo alkanut, kertoo Fintrafficin meriliikenteenohjauksen johtaja Jouni Patrakka.

Toimivan satamalogistiikan taustalla vaikuttavat monet tekijät. Yksi isoimmista on mahdollisimman tarkka kauppa-alusten aikataulutieto, joka yhdistää satamassa muun muassa meri- ja maarahdin tehokkaiksi kuljetusketjuiksi.

- Fintrafficin uusi Port Call Time Stamp and Estimation Service eli aikatietopalvelu on tarjonnut viime vuoden lopusta eri satamatoimijoille, viranomaisille sekä tutkimus- ja oppilaitoksille entistä tarkempaa alusten saapumisaikatietoa Suomen satamiin. Palvelun kautta luodaan edellytyksiä myös alusliikenteen lähtöaikatietojen ennusteisiin. Alustavat tulokset ovat olleet lupaavia ja datan laatu hyvää - ennusteiden tuloksista peräti 90 % oli testivaiheessa erinomaisia. Kehitystyötä on tänä vuonna jatkettu, ja toiveena on, että ajantasainen ja luotettava aikatietoennuste olisi lähivuosina kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla. Palvelu otetaan käyttöön ensin Suomen satamiin, mutta sitä voidaan helposti hyödyntää globaalisti monilla eri aloilla, jatkaa Patrakka.

Tiivis sidosryhmäyhteistyö uuden ilmoituspalvelun kehitystyön keskiössä

Meriliikenteen ilmoituspalvelu NEMO:n ansiosta satamakäyntiin liittyvät ilmoitustiedot kulkevat tulevaisuudessa useille vastaanottajille yhden järjestelmän kautta, lisäarvopalveluilla rikastettuna. Kansallisen Meriliikenteen ilmoituspalvelu NEMO:n tavoitteena on vähentää etenkin ilmoitusten jättäjien hallinnollista työtä sekä luoda palvelu, joka tarjoaa monipuolisesti olennaista tietoa sataman arkeen liittyen. Esimerkiksi alus- ja tavarailmoitukset hoituvat uuden järjestelmän avulla aiempaa selkeämmin.

- NEMO on pitkän aikavälin hanke, jonka tavoitteena on rakentaa lakisääteisen kokonaisuuden tueksi sidosryhmien esiin nostamia lisäarvopalveluita sekä data-alusta, jonka päälle kaupalliset toimijat voivat luoda omia sovelluksiaan. Katsomme kehitystyössä selkeästi vuotta 2025 pidemmälle, sillä meillä on nyt mainio mahdollisuus uudistaa koko merenkulkualaa. Tänä keväänä olemme yhdessä uudistukseen valitun ohjelmistotoimittajan kanssa muun muassa järjestäneet sidosryhmille nykytilaan ja tulevaisuuteen liittyviä työpajoja sekä rakentaneet visiokonseptia. Tavoitteemme on yhdistää kaikki merenkulkualan ilmoittamisen toiminnot ihmisen toimista datan liikkeisiin selkeästi ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Syksyllä pääsemme järjestelmän teknisen toteutuksen pariin, pohtii Patrakka.

Meriliikenteen ilmoituspalvelu tulee olemaan kansallinen "single window" meriliikenteen ilmoitusten antamiseksi. Palvelu perustuu EU-asetukseen, jonka avulla ilmoittaminen harmonisoidaan EU-alueella. Palvelu valmistuu täyteen laajuuteensa vuonna 2025, jolloin se korvaa nykyisen Portnet-palvelun.

Lisää toiminnastamme löydät vuosikertomuksestamme. Kurkkaa myös NEMOn alkuvuoden askelmerkkeihin tästä.

Jaa