Hyppää pääsisältöön
Alus merellä

NEMO:n visiokonseptia rakennetaan tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa – mitä konkreettista tapahtuu kevään aikana?

Julkaistu 29.3.2022

Uuden Meriliikenteen ilmoituspalvelu NEMO:n tuoma informaationvaihdon tehostaminen ja modernisointi mahdollistaa dominoefektin koko merenkulun toimialan tuottavuuteen ja tehokkuuteen. Hankkeen ympärillä käy nyt positiivinen kuhina, kun kehitystyössä on päästy käärimään vuodenvaihteessa kunnolla hihat. Miten NEMO:n kehitystyö on lähtenyt käyntiin Fintrafficin meriliikenteenohjauksen ja toimittajakumppaniksi valitun Siili Solutionsin toimesta? Kuinka lähestymistapa poikkeaa perinteisestä järjestelmäkehityksestä? Mitä kevään aikana tapahtuu konkreettisesti?

Uuden Meriliikenteen ilmoituspalvelu NEMO:n kehitystyö perustuu Euroopan komission täytäntöönpanosäädöksiin, joiden asetukset määrittävät lainsäädännölliset vaatimukset uudelle palvelulle. Täytäntöönpanosäädösten lopullinen määrittely on jonkin verran viivästynyt EU-tasolla, mutta kotimaan kehitystyöhön tällä ei ole vaikutusta.

- Osa täytäntöönpanosäädöksistä saadaan EU:ssa vahvistettua kesällä, osa loppuvuodesta 2022. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ilmoituspalvelun kehitystyöhön Suomessa, sillä meillä on säädöksistä luonnokset ja riittävästi materiaalia, jotta voimme edetä aikataulussa. Mikäli EMSW:n aikataulu kokonaisuudessaan viivästyisi EU-tasolla, suunnittelun lähtökohtana on, että korvaamme vanhan Portnet-järjestelmän joka tapauksessa kansallisesti alkuperäisessä aikataulussa, elokuussa 2025, kertoo Traficomin hankepäällikkö Paula Koljonen.

Yhteistyö kokonaistoimittajan kanssa käynnistyi vuodenvaihteessa

Kilpailutuksen päätteeksi NEMO:n kokonaistoimittajaksi valittiin joulukuussa 2021 Siili Solutions, joka tarjoaa asiantuntijapalveluita sekä uniikkeja ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin mm. IT:n, digistrategian, palvelumuotoilun, tekoälyn ja koodauksen alueilla. Siili vastaa Fintrafficin meriliikenteenohjauksen ohjauksessa NEMO:n konseptin suunnittelusta, palvelumuotoilusta, arkkitehtuurista, käyttäjäkokemuksista, käyttöliittymän suunnittelusta ja toteutuksesta sekä valmiin järjestelmän ylläpidosta ja jatkokehityksestä yhteistyössä Productivity Leap Oy:n ja Silverskin Information Security Oy:n kanssa.

- NEMO on pitkän aikavälin hanke, jossa on mahdollisuus uudistaa koko merenkulun alaa. Tämän vuoksi kehittämistyössä katsotaan vuotta 2025 pidemmälle. Lähestymistapamme kehitystyöhön on hyvin ihmislähtöinen, mikä on monessa mielessä poikkeuksellista tietojärjestelmähankkeissa. Uskomme tämän kuitenkin olevan paras tapa hankkeessa, johon kytkeytyy näin valtava määrä erilaisia sidosryhmiä, pohtii Siili Solutionsin julkishallinnon liiketoiminta-alueesta vastaava ja NEMO-hankkeen tekninen pääsuunnittelija Jukka Lepistö.

- Tavoitteemme on rakentaa lakisääteisen kokonaisuuden tueksi data-alusta tai markkinapaikka, joka on ikään kuin pohjakerros, jonka päälle kaupalliset toimijat voivat luoda omia sovelluksiaan, jatkaa Siili Solutionsin Principal Consultant, Digital Strategy Director ja NEMO-hankkeen visiokonseptityön vetäjä Sanna Vainionpää.

- Olemme Fintrafficissa erittäin tyytyväisiä hyvin käynnistyneeseen yhteistyöhön Siilin kanssa. Heidän ihmislähtöinen lähestymistapansa ja sen myötä kevään aikana työstettävä visiokonsepti auttaa hahmottamaan käyttäjätarpeista lähtöisin olevia vaatimuksia käytännössä sekä kytkee ne ymmärrettävässä muodossa lainsäädännön vaatimiin osa-alueisiin, kiittää Fintrafficin meriliikenteenohjauksen hankepäällikkö Olli Soininen.

Keväällä rakennetaan viranomaisvaatimukset ja sidosryhmien tarpeet yhdistävä visiokonsepti

Yhteistyö Siilin kanssa käynnistyi tammikuussa projektin aikataulutuksella ja työn organisoimisella. Helmikuussa kartoitettiin intensiivisesti ymmärrystä nykytilasta haastattelemalla kymmeniä alan toimijoita sekä toteuttamalla havaintokäyntejä mm. varustamoihin, satamiin ja eri agenttien luo. Haastatteluilla ja havaintokäynneille pyrittiin lisäämään ymmärrystä merenkulkualan toimijoiden todellisesta arjesta sekä tunnistamaan toimintamalleja, haasteita ja mahdollisuuksia sekä EU:n vaatimusten kytkeytymistä kokonaisuuteen.

Maaliskuun alussa järjestettiin ensimmäiset isot työpajat, joita edelsi useita pienempiä työpajoja eri sidosryhmien kanssa. Tavoitteena työpajoissa oli saada eri toimijat samalle kartalla, tunnistaa haasteita prosesseissa sekä päästä käsiksi haasteiden juurisyihin, jotta niille voidaan miettiä ratkaisuja uuden järjestelmän ja konseptin avulla. Tavoitteena oli myös avata entisestään nykytilan informaatiovirtaa ja taustajärjestelmiä.

- Maaliskuun lopulla järjestimme visiotyöpajat, joissa katse suunnattiin nykytilasta kohti tulevaa. Työstimme yhdessä sidosryhmien kanssa mm. toiveita ja haasteiden priorisointia tulevien ratkaisujen suhteen sekä pohdimme, miten uudistus halutaan toteuttaa. Vaikka lainsäädäntö luo tietyt raamit järjestelmälle, on meille tärkeää rakentaa kokonaisuudesta mahdollisimman helppokäyttöinen ja sidosryhmiä hyvin palveleva arjessa, avaa Vainionpää.

Huhtikuussa Siilillä keskitytään visionkonseptin rakentamiseen. Kuvitetun visiotarinan avulla tuodaan näkyväksi, mitä muutos voisi käytännössä tarkoittaa, minkä lisäksi luodaan havainnollistavaa materiaalia datan matkasta ja alustavista käyttöliittymäprototyypeistä. Järjestelmän blueprint yhdistää kaikki merenkulkualan ilmoittamisen toiminnot ihmisen toimista datan liikkeisiin selkeästi ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi.

- Tahdomme ymmärtää, mistä tietoa tulee, mihin se menee, missä muodossa sitä on ja kuka sitä käyttää. Hyödynnämme visiokonseptin materiaaleissa visualisointia, jolloin ne saadaan mahdollisimman helposti omaksuttavaan muotoon. Touko-kesäkuussa meillä onkin sidosryhmille jo käsin kosketeltavaa materiaalia, jota lähdemme jatkotyöstämään yhdessä heidän kanssaan. Syksyllä pääsemme sitten varsinaisen koodin kimppuun, jatkaa Vainionpää.

Sidosryhmillä mahdollisuus vaikuttaa koko alaan ja arjen toimintoihin

Vaikka kyseessä on järjestelmäuudistus, ei kevään aikana tehdä vielä lainkaan koodaustyötä. Järjestelmän teknistä toteutusta tärkeämpää tässä vaiheessa on, kuinka järjestelmä linkittyy eri sidosryhmien, toimintojen ja prosessien välillä. Ihmiset, arvovirta ja informaation matka ovatkin kevään kehitystyön keskiössä.

- Tahdon kannustaa hankkeen sidosryhmiä osallistumaan rohkeasti työpajoihin ja NEMO:n kehittämiseen. Nyt on nimittäin se hetki, kun määritellään ja luodaan tahtotila tulevaan – tässä on aito mahdollisuus päästä vaikuttamaan koko alaan ja arjen toimintoihin, kannustaa Vainionpää.

Siilin vahvuutena NEMO-työskentelyssä on monialainen kehitystiimi, jossa ovat poikkeuksellisesti mukana jo tarjousvaiheessa mukana olleet asiantuntijat. Tämän ansiosta kaikilla hankkeen parissa työskentelevillä on jo vähintään puolen vuoden tausta projektista sekä hyvä kokonaiskäsitys niin lainsäädännöstä kuin sidosryhmienkin tarpeista.

- Olemme seuranneet hanketta pitkään, minkä ansiosta olimme Fintrafficin kanssa jo tarjousvaiheessa hyvin samalla taajuudella. Konkreettinen työskentelykin on lähtenyt onnistuneesti käyntiin, ja Siilillä ollaan todella motivoituneita. Tässä on meille kyse isommasta asiasta kuin kilpailutuksen voitto, sillä pääsemme työskentelemään NEMO:n parissa hyvin monialaisesti, kehittämään osaamistamme sekä vaikuttamaan kokonaisen toimialan tulevaisuuteen. Tämä on todella uniikki hanke, jossa on hienoa olla mukana, kiittää Lepistö.

Hanke etenee suunnitellusti – erityiskiitosta saavat sidosryhmien työpajat

Vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen tavoitteet liittyivät NEMO:ssa sidosryhmien osallistamiseen, täytäntöönpanosäädösten muutoksiin sekä EU:n proof-of-concept-työskentelyyn RIM-sanomamoduulin parissa. RIM on moduuli, johon kaikkien EU-jäsenmaiden sähköiset rajapinnat harmonisoidaan. -

Tavoitteet ovat täyttyneet, ja hanke on edennyt suunnitellusti. Suurimmat onnistumiset ovat olleet sidosryhmien kanssa pidetyt nykytila- ja visiotyöpajat, joissa saatiin aikaan erinomaista vuorovaikutusta osallistujien välillä, kehuu NEMO:n projektipäällikkö Waltteri Kaikkonen Fintrafficin meriliikenteenohjauksesta.

Toisen vuosineljänneksen tärkeimmät tavoitteet liittyvät konseptivaiheen loppuun vientiin, sidosryhmätyön jatkamiseen sekä teknisen puolen ratkaisujen koeponnistukseen.

- Tärkeimpänä tavoitteena tuleville kuukausille on saada konseptivaihe vietyä loppuun, jotta voimme edetä suunnittelemaan ohjelmistokehityksen janaa. Tekniseltä puolelta meidän tulee puolestaan saada koeponnistettua järjestelmän alustapalvelut yhteyksineen. Sidosryhmätyö jatkuu Siilin toimesta kevään ja alkukesän aikana – tahdon lähettää isot kiitokset sidosryhmille, jotka ovat osallistuneet työpajoihin ja haastatteluihin. Heidän panoksensa yhteiseen kehitykseen on ollut suuri, ja toivomme aktiivisen osallistumisen jatkuvan myös tulevina kuukausina, kannustaa Kaikkonen.

Haluatko tietää NEMOsta enemmän? Lue lisää aiheesta NEMOn hankesivuilta

Jaa

Tagit