Hyppää pääsisältöön

Meriliikenteen ilmoituspalvelu

EU-asetus 2019/1239 kuvaa EU:ssa käyttöönotettavan merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön (EMSWe-ympäristön). EMSWe-ympäristö muodostuu komission ja EMSA:n tarjoamista keskusjärjestelmistä sekä kansallisista merenkulkualan keskitetyistä palvelupisteistä (MNSW). NEMO on Suomen MNSW. Asetusta sovelletaan 15.8.2025 lähtien eli NEMO otetaan käyttöön tuolloin.

  • Merenkulun tiedonhallintajärjestelmä NEMO korvaa nykyisen alusselvitysjärjestelmän Portnetin. Portnetista vuonna 2019 tehdyssä elinkaariselvityksessä todettiin, että taloudellisten ja teknisten näkökohtien takia Portnetia ei kannata käyttää asetuksessa kuvatun MNSW:n pohjana. Tämän takia rakennetaan uusi NEMO-järjestelmä.

NEMO-järjestelmän kautta alukset antavat satamakäynnin (saapuminen ja lähtö) alusselvitykseen liittyvät ilmoitusmuodollisuudet. Lisäksi NEMO:n kautta voidaan antaa lastina olevien tavaroiden tulliselvitykseen liittyviä tavarailmoitusmuodollisuuksia, jotka NEMO välittää edelleen Tullin UTU-järjestelmään. Ilmoitusmuodollisuudet voidaan antaa:

  • käyttöliittymän kautta syöttämällä (alusselvitys)
  • käyttöliittymän kautta ladattavilla taulukoilla/spreadsheets (alusselvitys)
  • sovelluksille tarkoitetun API-rajapinnan kautta (alusselvitys ja tulli)
  • Kansallisella API-ilmoitusrajapinnalla

Alusselvityksessä annettuja tietoja välitetään eteenpäin eri tahoille ja tietoja hyödynnetään useissa prosesseissa, kuten esimerkiksi henkilöiden rajanylityksen valvonnassa, meripelastuksessa, vaarallisten aineiden kuljetuksen valvonnassa, väylämaksujen perinnässä, satamien operoinnissa, satamien turvallisuuden valvonnassa, alusten satamavaltiotarkastusten suunnittelussa, tarttuvien tautien valvonnassa ja ehkäisyssä jne.


EMSWe | Rakenne ja käyttäjät  | Taustalla oleva säätely | Lisä- ja lisäarvopalvelut | Käyttäjätuki ja materiaalit |  Ajankohtaista