Hyppää pääsisältöön
Päivystäjän kasvokuva tieliikennekeskuksesta

Fintraffic ja Autoliitto käynnistävät liikenteenohjauksen pilotin

Julkaistu 29.4.2021

Fintrafficin tieliikennekeskus ja Autoliiton Turun seudun osasto käynnistävät 1.5. alkaen liikenteenohjauksen pilotin. Pilotin myötä Varsinais-Suomen alueella on jatkossa saatavissa liikenteen eri onnettomuustilanteisiin tueksi liikenteenohjaukseen Autoliiton Turun seudun osaston henkilöstöä.

”Pilotin tarkoituksena on turvata liikenteen turvallisuus ja sujuvuus pitkäkestoisissa tieliikenteen onnettomuuksissa ja raskaan kaluston nostotöissä, jossa tuemme pelastusviranomaisia liikenteenohjaustehtävissä ja vapautamme heidän resurssejaan”, kertoo Fintrafficilta tieliikennekeskuksen yksikön päällikkö Mika Jaatinen.

Tieliikenteen onnettomuustilanteissa pelastusviranomaiset ilmoittavat mahdollisista liikenteenohjauksen resurssitarpeista Fintrafficin tieliikennekeskukseen, joka hälyttää paikalle Autoliiton tieliikenteenohjauksen.

”Pilotissa on mukana Turun seudun osastomme liikenteenohjaus, joka tukee pitkäkestoisissa liikenteenohjaustehtävissä pelastusviranomaisia. Tieliikenteenohjauksen henkilöillä on tieturva-, liikenteenohjaus- ja EA-koulutus ja he hoitavat liikenteenohjausta pelastusviranomaisten antaman tehtävänkuvauksen mukaisesti. Käytettävissä liikenteenohjaukseen on lisäksi Autoliiton oma ajoneuvo 24/7, varoitusvilkuilla varustettuja tiepalveluautoja sekä tarvittaessa myös oma liikenteenohjausvälineistö eli kiertoreittiopasteet”, jatkaa Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen.

1.5. starttaava liikenteenohjauksen pilotti on kestoltaan 12 kuukautta ja se koskee Varsinais-Suomen aluetta. Pilottia on mahdollista laajentaa myös muille maantieteellisille alueille, mikäli saadut kokemukset pilotista puoltavat palvelun tarpeellisuutta.

Fintraffic Tielle pilotti on osa jatkuvaa palveluidensa kehittämistä, jolla tähdätään entistä sujuvampaan ja turvallisempaan maantieliikenteeseen sekä saumattomaan viranomaisyhteistyöhön eri poikkeustilanteiden hoidossa. Fintraffic Tie vastaa poikkeustilanteissa häiriötilanteiden valtakunnallisesta liikennetiedottamisesta sekä varmistaa avo-osuuksilla ja tietunneleissa liikenteen turvallisuutta vaihtuvin opastein (nopeusrajoitukset, varoitusmerkit, tiedotusopasteet, puomit ja liikennevalot). Fintrafficin tieliikennekeskus toimii myös solmukohtana tien kunnossapidon ja viranomaisten välillä, hälyttäen esimerkiksi urakoitsijat asentamaan sulkuja ja tekemään jälkisiivousta. Fintrafficin tieliikennekeskus vastaa lisäksi valtakunnallisesti Tienkäyttäjän linjan puheluista.

Jaa