Hyppää pääsisältöön

eFTI-säädös: Sähköinen kuorma-asiakirja tehostaa logistiikka-alan yhtenäistä tiedonvaihtoa

Suomen elinkeinokustannuksista logistiikkaan kuluu yli 13 %, mikä on paljon enemmän kuin muualla Euroopassa. Viime vuodenvaihteessa tehdyssä selvitystyössä nousi toimialayritysten kanssa tehdyissä haastatteluissa esiin tarve tiedonvaihdolle ja liikkumiselle logistiikan tehostamiseksi. Fintrafficin kehityspäällikkö Teemu Heikura kertoi Liikenteen ja logistiikan digikuuri 2023 -tilaisuudessa, millaista etua EU:ssa käyttöön otettava sähköinen kuorma-asiakirja eFTI tuo tiedonvaihdon näkökulmasta.

Tällä hetkellä monilla logistiikka-alan toimijoilla on omia sähköisiä toteutuksia rahtiin liittyvään tiedonvaihtoon, mutta maiden rajat ylittävässä logistiikassa tarvitaan edelleen paperia. Vuonna 2026 EU:ssa otetaan käyttöön viranomaisia velvoittava sähköinen kuorma-asiakirja eFTI, joka mahdollistaa tulevaisuudessa koko logistiikkaketjun seurannan sähköisessä muodossa yli maarajojen.

- Vaikka eFTI tulee pakolliseksi vain viranomaiskäyttöön, kannattaa kaikkien logistiikka-alan toimijoiden ottaa se käyttöön monipuolisten hyötyjen vuoksi. eFTI nimittäin vähentää hallintokustannuksia, helpottaa kommunikaatiota sekä varmistaa, että tieto pysyy alkuperäisessä paikassa, vaikka siihen lisätään päivityksiä, kertoo Fintrafficin kehityspäällikkö Teemu Heikura.

Sen lisäksi, että digitaalinen tieto on halvemmin ja nopeammin perillä, lisää eFTI turvallisuutta, tehokkuutta, luottamusta ja kestävyyttä sekä vähentää väärinkäyttöä logistiikkaketjun eri vaiheissa. Lisäksi eFTI luo metatietoja rahtikirjoista viranomaisia varten. Näiden metatietojen avulla viranomaiset saavat haettua alkuperäisen rahtikirjan alkuperäisestä lähteestä esimerkiksi rekan rekisterinumeron perusteella.

Suomi mukana pilotoimassa eFTI:n hyötyjä käytännössä

Suomi on yksi yhdeksästä maasta, jotka ovat mukana CEF-rahoitetussa eFTI for EU -hankkeessa. Tavoitteena on tehdä eFTI:stä referenssitoteutus ja todistaa pilottien avulla eFTI:n hyödyt. Pilotointi halutaan kohdentaa sinne, missä siitä on eniten hyötyä nyt ja tulevaisuudessa, minkä vuoksi siinä keskitytään Suomessa meri- ja lentoliikenteeseen sekä rajat ylittävään liikenteeseen.

Yksi ajatus esimerkkipilotista on tehdä kahden hankkeen välistä yhteistyötä, jollaista on kaavailtu esimerkiksi eFTI:n ja Yritysten Digitalous -hankkeen välille. Näistä eFTI keskittyy kuljetustietoihin, Yritysten Digitalous puolestaan hankintaan ja laskutustietoihin. Fyysisiä tavaroita hankittaessa kuljetus on yksi vaihe hankinnan prosessissa ja rahtikirja usein laskutuksen peruste tai vähintäänkin liite laskulla. Näiden hankkeiden välisellä yhteistyöllä tavoitellaan käyttäjille suurempaa arvoa kuin mitä ne pystyisivät erikseen tuottamaan. Näin ehkäistään osaltaan tiedon pirstaloitumista.

- Muutosta ei saada yksin aikaiseksi, ja yhdessä tekeminen on onnistumisen edellytys: tarvitaan yhteistyötä liikennealan tasolla, mutta myös yritysten kanssa, jotta voidaan tehdä ratkaisuja kokonaisille aloille, kannustaa Heikura.

Uutinen on kiteytys Fintrafficin järjestämässä Liikenteen ja logistiikan digikuuri 2023 -tilaisuudessa kuullusta puheenvuorosta. Katso tapahtuman koko tallenne täältä:

Jaa