Hyppää pääsisältöön
Drone lentämässä metsässä. Kuvituskuva.

Dronejen hyödyntäminen avaa ison markkinan yrityksille ja vaikuttaa kuluttajien arkeen

Julkaistu 17.1.2023

Dronet kuljettavat ostoksia kaupasta kotiin ja auttavat maanviljelyssä ja rakennustyömailla. Esimerkiksi tällainen kehitys vauhdittuu, kun miehittämättömille ilma-aluksille saadaan luotua koko Euroopassa yhteiset pelisäännöt ja turvalliset ilmatilakäytännöt (U-space). Alan kehitystä vauhdittavat muun muassa tarve pienentää liikenteen ja logistiikan päästöjä sekä digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet.

 

Eduskunta käsittelee parhaillaan EU-sääntelyyn perustuvaa lakimuutosta, jonka seurauksena voidaan 26.1.2023 alkaen perustaa ilmailulle turvallisia U-space -ilmatiloja. Vastaava sääntely on tulossa voimaan myös muissa EU-maissa.

”Tavoitteena on sovittaa miehitetty ja miehittämätön ilmailu rinnakkain sekä varmistaa turvallisuus myös tilanteissa, joissa droneen ei ole näköyhteyttä. Samalla on avautumassa jättimäinen markkina, sillä EU odottaa droneliiketoiminnan kasvavan Euroopassa jopa 14 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. Työpaikkoja voi ennusteiden mukaan syntyä yli 100 000, mikä tarkoittaisi sitä, että myös Suomen markkinassa tulee lähivuosina olemaan isoja mahdollisuuksia”, kuvailee johtaja Pasi Nikama Fintrafficista.

Eurocontrol, VTT ja lennonvarmistuspalveluita Suomessa tuottava Fintraffic järjestävät 26. tammikuuta Helsingissä korkean tason tilaisuuden, jossa on paikalla alan kärki laajasti eri Euroopan maista. Tilaisuudessa kuullaan asiantuntijakatsauksia Euroopan komission juuri julkaistusta dronestrategiasta sekä eri maiden ilmatilanhallintakokeiluista. Iltapäivän osuudessa Eurocontrol johtaa kolmea työpajaa, joissa keskitytään alan keskeisiin haasteisiin: eri sidosryhmien synergiatarpeisiin, kyberturvallisuuteen sekä operointikonseptiin.

”Dronejen yleistyminen edellyttää sitä, että Suomessa keskitytään riittävästi matalailmatilan palveluiden luomiseen. Tämä vaatii mahdollisimman pian myös julkisia panostuksia, jotta alan markkina voi kehittyä Suomessa muun Euroopan tahdissa. Dronet tulee tunnistaa yhdeksi merkittäväksi tekijäksi tulevaisuuden liikenne- ja logistiikkajärjestelmän rakentamisessa”, Fintrafficin toimitusjohtaja Pertti Korhonen toteaa.

”Suomalaistoimijat ovat tiiviin yhteistyön ansiosta olleet Euroopan eturivissä kehittämässä droneihin liittyvää turvallista ilmatilan hallintaa”, sanoo VTT:n liikennetutkimusta johtava Ari Aalto. VTT panostaa aiheeseen liittyvään tutkimusyhteistyöhön useissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa sekä yhteistyöfoorumeissa. “Suomen tulee myös jatkossa olla aihealueella aktiivisena, mikäli haluamme pysyä mukana muiden maiden vauhdissa”, Aalto jatkaa.

“Miehittämättömien ilmatilojen perustaminen on yksi merkittävimmistä askelista tiellämme kohti tehokasta kaupunkilentoliikennettä. Nämä ratkaisut tulevat avaamaan liiketoimintamahdollisuuksia, joista monia emme varmasti osaa vielä edes ennakoidakaan”, toteaa johtava tutkija Petri Mononen VTT:ltä.

Suomessa on toteutettu viime vuosina lukuisia hankkeita, joissa on kehitetty kykyä hyödyntää droneja eri käyttötapauksissa. Loppuvuodesta 2022 Fintraffic ja VTT toteuttivat testin Oulussa, jossa Drolo-hankkeessa lennettiin näköyhteyden ulkopuolella hyödyntäen uudenlaisia, myöhemmin julkisesti lanseerattavia digitaalisia palveluita. Fintraffic kehittää parhaillaan uudentyyppisiä digipalveluita, jotka muodostavat pohjan miehittämättömän ja miehitetyn lentoliikenteen yhteensovittamiselle ja kaupallisille hankkeille Suomessa.

U-spacella tarkoitetaan kokonaisuutta, jonka avulla varmistetaan tulevaisuudessa lisääntyvän ilmaliikenteen turvallisuus myös dronejen osalta.

 

Lisätiedot:

Pasi Nikama, johtaja, Fintraffic
pasi.nikama@fintraffic.fi, puh. 040 848 2904

Petri Mononen, tutkimustiimin johtaja, VTT
petri.mononen@vtt.fi, puh. 0405155808

Vadim Kramar, erikoistutkija, VTT
vadim.kramar@vtt.fi, puh. 0443250770

 

Kutsu medialle

Tiedotusvälineiden edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan 26.1. Eurocontrolin, VTT:n ja Fintrafficin järjestämää tilaisuutta droneliikenteeseen liittyen. Tarjoamme tiedotusvälineille mahdollisuuden haastatella tilaisuuden aikana Euroopan huippuosaajia.

Pyydämme median ilmoittautumisia ja haastattelupyyntöjä viimeistään 24.1. osoitteeseen viestinta@fintraffic.fi tai Kalle Kuokkaselle numeroon 050 473 7878.

Jaa