Hyppää pääsisältöön

Uutta voimaa liikennepalveluiden kehitykseen: Liikenne- ja liikkumistietojen kokonaisuudesta tuli entistä kattavampi

Julkaistu 26.5.2021

Fintraffic tarjoaa jatkossa Suomessa toimiville liikennealan kehittäjille ja loppukäyttäjille entistä kattavammin liikenne- ja liikkumistietoja. Traficomin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti liikkumisen tietopalvelut, finap.fi, matka.fi ja osa Digitransit-palvelusta ovat siirtyneet Fintrafficin operoitaviksi. Tämä mahdollistaa maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen liikenne- ja liikkumistietokokonaisuuden tarjoamisen alan palveluiden kehittäjille ja on merkittävä askel entistä toimivamman liikennejärjestelmän rakentamisessa ja uusien liikenneratkaisujen käyttöönotossa.  

Liikkumisen tietopalvelut välittävät tietoa kootusti muun muassa liikenneyhteyksiä tarjoavien yritysten palveluista. Palveluiden siirtyminen Fintrafficin operoitaviksi on luonteva kehitysaskel liikennetiedon kokoamisessa ja saamisessa koko alan hyödynnettäväksi. Kattava liikennetieto mahdollistaa Suomelle kansainvälisestikin vertaillen ainutlaatuisen kehitysympäristön.

“Uusien liikennepalveluiden ja -ratkaisujen läpilyönti edellyttää sitä, että tieto kulkee sujuvasti väylien, kulkuneuvojen, liikennemuotojen, palveluntarjoajien ja loppukäyttäjien välillä. Liikenne- ja liikkumistiedon kokoaminen, jalostaminen ja jakelu Fintrafficin palveluista on merkittävä askel liikennemarkkinan kehittämisessä. Liikenteen digitalisaatioastetta kasvattamalla ja reilun datatalouden pelisääntöjen avulla Suomesta on mahdollista tehdä Euroopan johtava liikennemarkkina, jossa henkilöautoilulle syntyy entistä enemmän kilpailukykyisiä palveluvaihtoehtoja, logistiikka toimii tehokkaasti ja yrityksille tarjoutuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia”, Fintrafficin toimitusjohtaja Pertti Korhonen kuvaa.

Joukkoliikenteen reitit ja aikataulut sekä liikenteen tilannekuva saman katon alta

Fintraffic on tarjonnut liikenteen tilannekuvaa sekä muun muassa olosuhdetietoa ja kelikameroita jo aiemmin verkkoselaimessa ja mobiilisovelluksissa toimivassa Liikennetilanne-palvelussa. Yhtiö jakaa lisäksi kattavasti liikennetietoa palvelukehittäjille Digitraffic-palvelun avoimien rajapintojen kautta. Rajapintakutsuja tehdään palveluun noin 10 miljoonaa päivässä.  

Fintrafficin muiden digipalveluiden joukossa ovat muun muassa Junalähdöt, Drone-palvelut, satamien digitalisaatioalusta Port Activity -palvelu sekä yhteistyössä Väyläviraston ja ELY-keskusten kanssa toimiva Liikenteen asiakaspalvelu.                        

Nyt näiden lisäksi Fintrafficin operointiin siirtyvät liikkumisen tietopalvelut (finap.fi ja matka.fi) luovat hyvät edellytykset eri liikennemuotoja yhdistävien palvelujen kehittämiseen, kun muun muassa joukkoliikenteen reitit ja aikataulut ovat saatavilla samasta paikasta muun liikenteen tilannekuvatiedon kanssa.

Jo lähes sata toimijaa rakentamassa tulevaisuuden liikennejärjestelmää

Fintraffic on koonnut jo lähes sata toimijaa yhteen rakentamaan liikenteen ekosysteemiä.

“Tulevina vuosina liikenteen uudistaminen ja esimerkiksi toimivien matkaketjujen kehittäminen on ennen kaikkea liikenteeseen liittyvän tiedon nykyistä paljon parempaa hyödyntämistä.  Tämä edellyttää sitä, että löydämme laajassa yhteistyössä tavat edistää datataloutta liikenneratkaisujen kehittämisessä. Työtä tehdään konkreettisesti työryhmissä, jotka keskittyvät muun muassa tilannekuvatiedon, liikennedatan kokonaisarkkitehtuurin ja logistiikan tietojen ja rajapintojen kehittämiseen”, Fintrafficin ekosysteemi- ja teknologiajohtaja Janne Lautanala sanoo.

Ekosysteemityössä mukana olevassa ITS Finlandissa tervehditään ilolla aktiivisia toimia liikenteen tietovarantojen laadun ja saatavuuden kehittämisessä.

”Fintrafficilla on erityistehtäväyhtiönä ainutlaatuinen rooli liikenteen ja logistiikan datatalouden edistämisessä. Lakisääteisten tehtävien lisäksi se toimii markkinassa rakentaen avointa liikennetiedon ekosysteemiä, jossa se oman strategiansa mukaisesti toimii mahdollistajana ja luo puitteet tiedon hyödyntämiselle ja uusien markkinalähtöisten palvelujen kehittämiselle. Liikenteen ja logistiikan dataosaamisesta on rakennettavissa koko toimialaa hyödyttävä kilpailuetu. Nyt on oikea aika lähteä mukaan varmistamaan oman yrityksen intressit ekosysteemisessä kehittämisessä ja rakentamaan yhteisiä pelisääntöjä sekä suuntaamaan tekemistä alan toimijoiden liiketoimintaa tukevaksi sekä kansallisessa että kansainvälisessä markkinassa”, ITS Finlandin toiminnanjohtaja Marko Forsblom sanoo.   

 

LISÄTIETOA PALVELUISTA

Liikkumisen tietopalvelu NAP (https://finap.fi/) kokoaa liikkumispalveluiden tuottajien ilmoittamat tiedot avoimeen yhteyspisteeseen. Palvelun tarjoamien rajapintojen kautta voidaan hyödyntää liikkumispalveluiden tietoja omassa palvelukehityksessä. Liikkumisen tietopalvelun tietojen avulla voisi esimerkiksi mahdollistaa palvelun, joka kertoo, mitkä taksiliikenteen tuottajat toimivat tietyllä paikkakunnalla ja mitkä heidän palvelunsa hinnat ovat.

Liikkumisen tietopalvelu on komission delegoidun asetuksen 2017/1926 mukainen kansallinen yhteyspiste (National Access Point, NAP), johon liikkumispalveluiden tuottajien on toimitettava palveluitaan koskevat olennaiset tiedot.
 

Digitransit (https://www.digitransit.fi/) on avoimen lähdekoodin yhteistyöllä ja yhteisrahoituksella tehty ratkaisu, jolla toimijat kuten HSL, LMJ ja Fintraffic tarjoavat reitti-, aikataulu- ja reititysrajapintoja, kartta- ja geokoodauspalveluja sekä reittioppaan käyttöliittymän. Reittioppaan ilmentymiä ovat mm. HSL:n reittiopas, https://opas.matka.fi/ sekä useat kaupunkien reittioppaat, kuten esimerkiksi https://jyvaskyla.digitransit.fi/

EU:n saavutettavuusdirektiivi ohjaa digitaalisten kuluttajapalveluiden kehittämistä esteettömiksi. Digitransit-yhteistyöllä kehitettävien reittioppaiden esteettömyyteen kiinnitetään erityistä huomiota seuraavina vuosina.

Kaikkiin Fintrafficin operoimiin palveluihin pääset suoraan fintraffic.fi -etusivun ylänavigaatiosta.

Liikkumispalveluilla tarkoitetaan henkilöiden kuljetuspalveluita, kuten tieliikenteen, merenkulun ja ilmailun henkilökuljetuksia; asemia, satamia ja terminaaleja; liikennevälineiden vuokrauspalveluita ja kaupallisia yhteistyökäyttöpalveluita; yleisiä kaupallisia pysäköintipalveluita sekä välityspalveluita. Olennaisia tietoja ovat esimerkiksi palvelualue, reitit, aikataulut, hinnat, palvelun saatavuus, esteettömyys sekä varaus-, myynti-, lippu- ja maksutiedot.

 

Lisätiedot: Fintrafficin ekosysteemi- ja teknologiajohtaja Janne Lautanala, janne.lautanala(at)fintraffic.fi

Lue lisää: 
Pertti Korhosen blogi: https://www.fintraffic.fi/fi/uutiset/blogi-kansainvalisen-liikennemarkkinan-kasvuun-kannattaa-tarttua

 

Jaa