Hyppää pääsisältöön

Uusi sovellus helpottaa ammattikuljettajien arkea joukkoistetun datan avulla

Julkaistu 20.7.2021

Oletko koskaan pelannut kesälomareissun matkatekemisenä peliä, jossa lasketaan, montako rekkaa matkalla tulee vastaan? Rekat, ajoneuvoyhdistelmät ja erilaiset kuljetukset ovat tuttu näky Suomen maanteillä ympäri vuorokauden, sillä tavaraliikenteestämme peräti 63 % kulkee kumipyörillä. Sen lisäksi, että maanteillä kulkeva tavaraliikenne on tärkeä osa maailmantaloutta, on sillä vaikutusta koko tieliikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen.

Suomessa 40 % logistiikka-alan yrityksistä on yhden ajoneuvon yrityksiä, joiden on aiemmin täytynyt etsiä ajoreittien suunnitteluun, ajon aikaiseen tilannekuvan seurantaan sekä taukopaikkoihin liittyvää tietoa useista eri lähteistä. Ammattikuljettajien, kuljetusyritysten ja ajojärjestelijöiden arkea helpottamaan on luotu uusi Tietorahdin kartta -sovellus, joka kokoaa saman kartan alle kuljettajan sujuvan ajon kannalta olennaiset tiedot joukkoistetun datan keruun ja jakamisen avulla.

Sovellus hyödyntää Fintrafficin avoimen datan palvelua, Digitrafficia.

- Fintrafficin toiminnassa kaikki lähtee siitä, että käytettävissä on jatkuvasti reaaliaikainen tilannekuva liikenteestä. Haluamme toimia kehittyvän tieliikenteen dataekosysteemin pelinrakentajana. Tietorahdin kartta -sovellus on erinomainen esimerkki tieliikenteen ekosysteemin kehittämisestä digitaalisia palveluja ja dataa hyödyntämällä, Fintrafficin kehityspäällikkö Mika Ahvenainen sanoo.

Datan ja todellisuuden ristiriidat haastoivat ennen reittisuunnittelua

Jotta ammattikuljettajat ja ajojärjestelijät voivat valita sujuvan liikenteen ja turvallisuuden kannalta parhaan reitin, on heillä oltava riittävästi ajantasaista ja yksityiskohtaista tietoa reitin varrella olevista ajoon vaikuttavista asioista. Näitä ovat esimerkiksi korkeus- ja painorajoitukset, huoltoasemat sekä ammattikuljettajien ajoon vaikuttavat liikennemerkit.

- Huomasin työssäni kuljetusalan konsulttina, että käytössä olevissa datoissa oli huomattavia puutteita, eivätkä tiedot olleet eri lähteissä yhtenäisiä. Liikkeellä oli myös paljon jo vanhentunutta tietoa. Tämä vaikeutti ajojen suunnittelua ja muodosti turvallisuusriskin, avaa Tietorahti Oy:n perustaja Janne Lausvaara.

Markkinoilla on aiemmin ollut maksullisia navigaattoreita, mutta ilmaista, luotettavaa ja reaaliaikaista dataa ei ole ollut saatavilla kootusti. Dataan liittyvät ongelmat ovat näkyneet suoraan käytännön haasteina: etukäteen hyvin suunniteltu ajoreitti on saattanut osoittautua mahdottomaksi, mikäli tilanne paikan päällä ei olekaan vastannut dataa.

- Sanoipa data mitä tahansa, on kuljettajan noudatettava aina paikan päällä tiellä olevaa ohjeistusta ja rajoituksia. Mobiilissa käytettävää maksutonta karttaa ei markkinoilta löytynyt, vaikka puhelin on kuljettajan ykköstyöväline autossa, kertoo Lausvaara.

Ratkaisuna ongelmaan Lausvaara ryhtyi kehittämään ammattikuljettajille sovellusta, joka hyödyntää nyt myös Digitrafficin tuottamaa dataa liikennehäiriöiden osalta. Samalla Tietorahti Oy:n liiketoiminnan kärjeksi vaihtui kuljetusalan prosessien digitalisoinnin sijaan alaa koskevan datan kerääminen ja päivittäminen. Tavoitteena on tarjota ammattikuljettajille aina ajantasainen tieto omaan ajoon liittyvistä olennaisista asioista. Sovellus toimii samalla myös navigaattorina.

Dataa kerätään nyt joukkoistetusti ja jaetaan eteenpäin

Uuden sovelluksen kehitys käynnistyi siltojen korkeusdatan tuomisella nykypäivään. Tämä koettiin erityisen tärkeäksi osa-alueeksi raskaan liikenteen ja kunnossapidon parissa työskenteleville ammattikuljettajille. Datan keräämisessä päädyttiin hyödyntämään joukkoistettua mallia, jossa kuljettajat itse osallistuivat aktiivisesti datan keräämiseen pitkin tieverkostoa. Sovellukseen merkittiin kaikki ne alikulut, joiden korkeuksiin kaivattiin tarkennusta, minkä pohjalta kuljettajat pystyivät raportoimaan todellisen tilanteen ollessaan paikan päällä kohteessa.

Tietorahti Oy lanseerasi keväällä 2020 vuonna 2018 julkaistun ensiversion pohjalta jatkokehitetyn maksuttoman mobiilisovelluksen, Tietorahdin kartan. Kehitystyötä jatketaan ammattikuljettajien kannalta olennaisen datan joukkoistetulla keräämisellä ja jakamisella. Reaaliaikaisen datan lisäksi sovellus tuo helpotusta tiedon etsintään, sillä kaikki olennainen tieto löytyy saman kartan alta, eikä hajautettuna eri paikkoihin.

- Sovellus tarjoaa aivan uudenlaisen mahdollisuuden kerätä dataa suoraan käyttäjiltä. Keräämme parhaillaan tietoa muun muassa kärrynjättöpaikoista. Voimme helposti lisätä uusia kerättäviä datatyyppejä, jotka näkyvät saman tien käyttäjille, eikä sovellusta tarvitse välissä päivittää, kertoo Lausvaara.

Kuljettajien on helppo lisätä tai korjata tietoja paikan päällä muutamalla klikkauksella sekunneissa. Mobiilisovellusta käyttäessä kuljettajan täytyy olla fyysisesti paikan päällä, mutta tietokoneversion avulla korjauksia pystyy tekemään myös myöhemmin koneelta käsin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuljettaja voi muokata sovelluksen karttanäkymän itselleen sopivaksi

Tietorahdin karttasovellus on kuljettajille täysin ilmainen, ja sitä käyttää nyt jo reilut 7 500 ammattikuljettajaa. Karttanäkymän voi valita suoritealan, ajoneuvotyypin tai rahdin mukaan, mutta sen voi räätälöidä myös täysin omien mieltymysten mukaan. Esimerkiksi pakettiauton ja 34 metrisen yhdistelmäkuljetuksen kuljettajien tarpeet ovat hyvin erilaiset.

- Mikäli kuljettajalla on esimerkiksi tietyn huoltoasemaketjun maksukortti, voi hän valita juuri tämän ketjun huoltoasemat näkymään kartalla. Sovellusta kehitetään nimenomaan kuljettajien ja ajojärjestelijöiden tarpeisiin, jotta heidän arkensa olisi helpompaa, kertoo Lausvaara.

Eri karttakerrosten avulla sovelluksesta voidaan nähdä esimerkiksi tiedot liikennehäiriöistä ja tietöistä, suurimmat sallitut korkeudet ja kokonaispainot, suurin paino akselia ja tandemakselia kohden, suihku- ja saunamahdollisuudet, lepoalueet, pysäköintipaikat, huoltoasemat, kuormauspaikat kaupunkien keskustassa sekä kuljettajien yleisesti käyttämät palvelut. Sovellus muistaa kuljettajan aiemmin tekemät valinnat, joten näkymää ei tarvitse jokaisella ajokerralla muokata uudelleen.

Tulevaisuudessa saadaan neljä uutta rajapintaa

Järjestelmä palvelee kuljettajien lisäksi kuntia, joilla on haasteena hallita ja hyödyntää kasvavaa datamäärää. Ajantasainen data helpottaa tiedon saatavuutta sekä poistaa inhimillisten virheiden mahdollisuuksia. Tietorahti kehittää parhaillaan sovellukseen neljää uutta rajapintaa Digitraffic-dataan.

- Tällä hetkellä tarjolla olevan liikennehäiriödatan lisäksi sovellukseen tullaan lisäämään dataa esimerkiksi erikoiskuljetuksista ja muuttuvista painorajoituksista. Yhteistyö Fintrafficin kanssa on sujunut hyvin. Uskon vahvasti siihen, että yhdessä olemme enemmän ja pääsemme tavoitteissamme pidemmälle, pohtii Lausvaara.

Kuljettajia ja alan eri sidosryhmiä osallistetaan aktiivisesti sovelluksen datan keräämiseen sekä tiedon jakamiseen eri toimijoiden kesken, sillä yhteistyöstä hyötyy koko ala. Tulevaisuudessa Lausvaara toivoo sovelluksen ympärille kansainvälistä yhteistyötä, jossa voidaan vaihtaa ideoita ja ajatuksia eri maiden logistiikka-alan toimijoiden kesken.

- Vaikka palaute sovelluksesta on ollut suurelta osin positiivista, toivomme jatkossa lisää palautetta, jonka avulla voimme kehittää sitä palvelemaan käyttäjiä vieläkin paremmin. Tavoitteemme on olla alan suurin data-alusta, joka kokoaan yhteen kaikki ammattikuljettajaa kiinnostavat tiedot, kannustaa Lausvaara.

Tietorahdin kartta -sovellus lukuina:

- Karttatasoa Suurin sallittu korkeus on katsottu vuoden aikana yli 2 miljoonaa kertaa ja määrä on kasvussa

- Yli 7800 käyttäjää (20.7.2021)

- Käyttäjä voi kahdessa sekunnissa ilmoittaa aineiston poikkeamia ja uusia tietoja. 

- Käyttäjiltä tulee palautetta ja ilmoituksia kuukauden aikana yli 600 kappaletta

Sovelluksen hyödyt pähkinänkuoressa:

1. Joukkoistamalla julkinen avoin data kuntoon ja sitä kautta liikenneturvallisuuden parantaminen

2. Joukkoistamalla kerätään myös kuljetusalan hiljaista tietoa ja uusia tietolähteitä

3. Aina luotettavin ja ajantasaisin data käytössä ammattikuljettajilla
 

Ilmainen karttasovellus kuljetusliikkeille iOS ja Android -laitteille

Kuvat: Janne Lausvaara 

Jaa