Hyppää pääsisältöön

Satelliittipohjaiset EGNOS-järjestelmää hyödyntävät lentomenetelmät käyttöön kaikilla Suomen lentoasemilla – Fintrafficin lennonvarmistus palkittiin palveluntuottajan tunnustuksella

Julkaistu 24.1.2022

Suomi on ollut Euroopassa ensimmäisten maiden joukossa ottamassa käyttöön satelliittipohjaisia lentomenetelmiä. Viime vuonna saavutettiin tilanne, jossa kaikilla Suomen lentoasemilla on käyttöönotettu EGNOS-satelliittisuunnistusjärjestelmää hyödyntävät mittarilentomenetelmät, jotka tukevat lentoliikennettä uudella tavalla. Mitä etua EGNOS-lentomenetelmät tuovat ilmailualalle? Miksi Fintrafficin lennonvarmistus haluttiin palkita tunnustuksella menetelmien käyttöönottoon liittyen?

Ensimmäiset GPS-pohjaiset lähestymismenetelmät otettiin käyttöön jo yli 15 vuotta sitten, alun perin ei-tarkkuuslähestymismenetelmiksi. Tällaiset GPS-menetelmät ovat olleet käytössä kaikilla Suomen lentoasemilla jo vuodesta 2014.

- GPS on monelle tuttu ja kauan käytössä ollut järjestelmä. Käytännössä sen tuottamaa suunnistustietoa voidaan kuitenkin käyttää vain sivusuunnassa. EGNOS-järjestelmän käyttö mahdollistaa myös satelliittisuunnistusjärjestelmästä tulevien korkeustietojen käytön, avaa Fintrafficin lennonvarmistuksen Lentomenetelmät-yksikön päällikkö Samu Tuparinne.

Tunnustus EGNOS-menetelmien määrältään merkittävästä käyttöönotosta

EGNOS:in palveluntuottajana toimiva European Satellite Service Provider eli ESSP myöntää aika ajoin tunnustuksia EGNOS-menetelmien edistyneestä käytöstä ja kehittämisestä. Tällaisella tunnustuksella huomioitiin myös Fintrafficin lennonvarmistus.

- Valinnan taustalla oli Fintrafficin parin viime vuoden aikana toteuttama määrältään merkittävä uusien EGNOS-pohjaisten lähestymismenetelmien käyttöönotto. Voidaan puhua GPS-lähestymismenetelmien käyttöönoton jälkeisestä toisesta kehitysaallosta, jossa olemme saaneet lyhyessä ajassa otettua nämä EGNOS-menetelmät käyttöön kaikille Suomen lentoasemille, kehuu Tuparinne.

EGNOS-menetelmien käyttöönotto saatiin päätökseen huhtikuussa 2021. Menetelmien käyttöönotto sujui hyvin pandemian aiheuttamista resurssihaasteista huolimatta, sillä Fintrafficissa pystyttiin luomaan kustannustehokkaita ratkaisuja. Kustannustehokkuuden taustalla ovat pitkälle kehitetyt työvälineet, vahva osaamistaso ja pitkäaikainen kokemus. Uudet menetelmät pystyttiin käytännössä liittämään jo olemassa oleviin RNP-lähestymismenetelmiin, jolloin ilmatilakonseptiin ei tässä vaiheessa aiheutunut muutoksia.

Yhtenä osa-alueena Fintraffic kehitti tarvittavat järjestelmät ja toimintamallin, jossa lentämällä varmistetaan menetelmän geometrian oikea koodaus sekä riittävä satelliittisignaalien vastaanotto ja toimintavarmuus. Useiden menetelmien samanaikainen toteutus mahdollisti säästöjä validointitietokannan kustannuksissa sekä validointilentojen tehokkaamman suorittamisen suunnittelun kautta.

Tulevaisuudessa siirrytään seuraavalle EGNOS-palvelutasolle

Tarve satelliittipohjaisten lentomenetelmien käyttöönottoon tulee paitsi käyttäjien taholta, myös EU:sta. Suomessa käyttöönotto on hoidettu kuntoon etupainotteisesti, kun esimerkiksi EGNOS-järjestelmää käyttävät mittarilähestymismenetelmät on jo otettu käyttöön kaikilla maan lentoasemilla. Kehitys jatkuu, mutta varsinkin laajemmin koko maan kattava siirtyminen seuraavalle, tiukemmat vaatimukset täyttävälle EGNOS-järjestelmän palvelutasolle vaatii vielä EGNOS-järjestelmän kehittymistä.

- Tiukempien vaatimusten mukainen palvelutaso mahdollistaa lähestymisen myös nykytason sallimaa huonommissa näkyvyysolosuhteissa, vastaten toiminnallisesti kategorian I ILS-mittarilähestymisjärjestelmää. Kysyntää tälle on, ja tällaisia menetelmiä on jo muualla Euroopassa käytössä. Suomessa haetaan kuitenkin vielä varmuutta, että järjestelmä toimii häiriöittä myös täällä pohjoisessa, avaa Tuparinne.

Osaltaan toimintavarmuutta tukee vuonna 2023 Kuusamossa käyttöön otettava EGNOS-maa-asema, joita on aiemmin ollut vain yksi Suomessa. Uusi maa-asema tukee muiden järjestelmäparannusten ohella EGNOS-järjestelmän toimintavarmuutta Suomen alueella.

Viimeaikainen säädöskehitys mahdollistaa uudenlaisten palveluiden, kuten mittarilähestymismenetelmien, hyödyntämisen lentoasemien lisäksi myös pienemmillä, niin kutsutuilla valvomattomilla lentopaikoilla. Fintrafficin lennonvarmistuksessa valmistaudutaan jatkossa vastaamaan myös tähän palvelukysyntään.

- Vielä kymmenen vuotta sitten ilma-aluksilla ei ollut kattavasti kykyä EGNOS-menetelmien käyttöön, mutta tekniikka kehittyy koko ajan. Olemme huomanneet tällaisten lentomenetelmien kohdalla selkeän käyttäjätarpeen nousun, johon tahdomme palveluillamme vastata mahdollisimman hyvin, kertoo Tuparinne.

 

Jaa