Hyppää pääsisältöön

Polttoaineen kallistuminen ja Venäjän hyökkäys vaikuttavat liikenteeseen

Julkaistu 14.7.2022

Viimeksi muokattu 15.7.2022

Tieliikenteen ripeä kasvu on taittunut alkukesän aikana. Rautateillä junien määrä tavaraliikenteessä on supistunut tuntuvasti edellisvuodesta. Lentoliikenteessä liikennemäärät ovat edelleen selvästi pienemmät kuin ennen pandemiaa, vaikka liikenne on vilkastunut kesäkaudella. Tiedot ilmenevät liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin huhti-kesäkuun tilastoista.  

“Liikennejärjestelmäämme ravistelee parhaillaan kaksi ulkoista shokkia: kallistunut polttoaine ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Polttoaineen kallistuminen lisää kotien liikennekustannuksia ja on saanut entistä useamman etsimään vaihtoehtoja yksityisautoilulle. Samalla Suomen kansainväliset liikenneyhteydet lento- ja raideliikenteessä ovat sodan seurauksena heikentyneet. Idän liikenteen supistuttua merkittävästi Suomesta on tullut Euroopan pohjoinen pussinperä. Kun samaan aikaan polttoaineen hinnat kohoavat ja kuljetusten päästöihin kiinnitetään entistä enemmän huomiota, Suomen kansantaloudelle elintärkeät logistiset yhteydet kohtaavat uusia haasteita”, sanoo Fintrafficin toimitusjohtaja Pertti Korhonen.  

”Nyt on tärkeää, että saamme uutta vauhtia kilpailukykyisten ja kannattavien liikkumispalveluiden kehittämiseen vaihtoehdoksi yksityisautoilulle ja että pystymme minimoimaan odotusajat sekä parantamaan tehokkuutta kuljetusketjuissa. Näitä tavoitteita voidaan edistää liikenteen digitalisaation avulla, mutta tämä ei etene itsestään vaan edellyttää Suomelta myös julkisia panostuksia digitaaliseen infrastruktuuriin ja käytäntöihin. Käynnissä oleva kriisi kannattaa Suomessa käyttää täysimääräisesti hyväksi liikennejärjestelmän uudistamisessa nykyistä tehokkaammaksi ja kestävämmäksi”, sanoo Fintrafficin toimitusjohtaja Pertti Korhonen.  

Tieliikenne 

Liikennemäärät pääteillä (valta- ja kantatiet) kasvoivat vuoden 2022 toisen neljänneksen aikana edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta alle prosentin eli kasvu käytännössä taittui. Liikennemäärät olivat pääteillä huhti-kesäkuussa vajaat viisi prosenttia pandemiaa edeltävää tasoa pienemmät. Kesäkuussa liikennemäärät kääntyivät selvään laskuun edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna.  

Raskaan liikenteen ajoneuvojen määrät laskivat huhti-kesäkuussa 2,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.  

Raideliikenne 

Tavarajunien määrä rautateillä oli selvässä laskussa huhti-kesäkuussa. Tavarajunia kulki rataverkolla noin 15 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Henkilöliikenteessä lähijunien määrä kasvoi lähes kuusi prosenttia.  

Ratatöitä tehtiin edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän, mikä näkyi etenkin henkilöliikenteen kaukojunien täsmällisyydessä, joka laski edellisvuodesta.  

Lentoliikenne 

Suomesta lähtevien ja tänne saapuvien lentojen määrät olivat huhti-kesäkuussa vajaan kolmanneksen pienemmät kuin ennen pandemiaa vuonna 2019. Liikenne tosin vilkastui kesää kohti.  

Suomen ylilentävän liikenteen määrä on tilastojen mukaan elpynyt alkuvuonna, mutta tämä selittyy pääosin Venäjän ja Kaliningradin välisillä lennoilla Suomenlahdella. Fintrafficin lennonvarmistus tarjoaa näille lennoille turvallisuuden varmistamiseksi lennonvarmistuspalveluita, mutta ei odota saavansa niistä korvausta lentoyhtiöiltä. 

Liikennedata 

Fintraffic jakoi liikennedataa vuoden toisella neljänneksellä 20 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Kevään aikana erityisesti meriliikenteen datan käyttö on kasvanut (+45%) edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Vuositasolla Fintrafficin ylläpitämiin avoimiin rajapintoihin tehdään noin neljä miljardia kutsua, joilla muut toimijat hakevat tietoa.  

Fintraffic tarjoaa liikenteen tilannekuvaa kuluttajille, yrityksille ja medialle sekä avointa dataa sovelluskehittäjille muun muassa erilaisten karttapalvelujen kehittämiseen ja navigaattorien käyttöön. 

Tutustu Fintrafficin palveluihin:   

Tutustu tie-, rata- ja meriliikenteen avointa dataa tarjoavaan Digitraffic-palveluun: https://www.digitraffic.fi/   

Liikennetilanne-palvelu esittää Fintrafficin, Väyläviraston sekä Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) keräämiä tietoja liikenteestä havainnollisesti kartalla. Palvelu on tarjolla sekä verkkopalveluna että mobiilisovelluksena (iOS ja Android)  

Liikenteen asiakaspalvelu on valtakunnallinen Väyläviraston, ELY-keskusten ja Fintrafficin yhteinen maantie-, rata- ja vesiväyläasioiden neuvontapalvelu.   

Ilmoituksia Väylän kunnosta voi tehdä useissa eri kanavissa. Matkapuhelimeen kannattaa ladata Liikennetilanne-sovellus, jossa voi seurata liikennetilannetta Suomessa sekä tehdä ilmoituksia väylien kunnosta. 

Tutustu rautatie- ja tieliikenteen liikennemääriin: https://www.fintraffic.fi/fi/fintraffic/liikennemaarat 

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: 

https://www.fintraffic.fi/fi/fintraffic/medialle 

Jaa

Liitetiedostot