Hyppää pääsisältöön

Fintrafficin tekijät: Tuotepäällikkö on tärkeä linkki käyttäjien ja järjestelmätoimittajan välillä

Julkaistu 6.10.2021

Viimeksi muokattu 13.10.2021

Fintrafficin raideliikenteenohjaus vastaa rautateiden kapasiteetinhallintaan, liikennesuunnitteluun ja liikenteenohjaukseen liittyvistä tietojärjestelmistä ja niiden kehittämisestä. 

Mitä kaikkea tuotepäällikön työnkuvaan kuuluu? Siitä kertoo meille Teemu Sirkiä.

Tiivistätkö näin alkuun, mitä Fintrafficin liikenteenohjauksen ja -hallinnan kehittäminen-yksikössä tehdään? Millainen tiimi teillä töitä yhdessä tekee?

Tiimimme vastaa lukuisten Fintrafficin liikenteenohjauksessa ja -hallinnassa käytettävien tietojärjestelmien kehittämisestä. Nämä tietojärjestelmät kattavat hyvin laajan kokonaisuuden, joiden käyttäjiä ovat mm. liikenneohjaajat, kapasiteettiasiantuntijat, liikennesuunnittelijat, kapasiteettiohjaajat, rautatieliikenteen harjoittajan kapasiteetinhakijat, veturinkuljettajat, ratatyövastaavat. Käyttäjiä on siis huima määrä niin talon sisällä kuin ulkona!

Tiimissämme on esimiehen lisäksi tällä hetkellä yhdeksän asiantuntijaa, joiden kesken järjestelmäkokonaisuuden vastuualueita on jaettu.

Mitä kaikkea tuotepäällikön työnkuvaasi kuuluu?

Oma vastuualueeni on erityisesti kapasiteetinhallinnan tietojärjestelmät. Käytännössä huolehdin siitä, että nykyinen LIIKE-järjestelmä ja kehitteillä oleva SAAGA-järjestelmä vastaavat käyttäjien tarpeita ja näiden kehittämistä viedään yhteistyössä käyttäjien ja järjestelmätoimittajien kanssa haluttuun suuntaan.

Tuotepäällikkö on tärkeä linkki käyttäjien ja järjestelmätoimittajan välillä, mikä edellyttää hyvää ymmärtämystä niin itse substanssiasiasta kuin järjestelmäkehityksestäkin. Koska järjestelmillä on lähes aina vaikutuksia myös useisiin muihin järjestelmiin, tuotepäälliköt huolehtivat oman vastuualueensa lisäksi ison järjestelmäkokonaisuuden kehittämisestä ja priorisoinnista yhdessä, jotta teemme oikeita asioita oikeaan aikaan. Lisäksi olen mukana useissa muissa jollakin tapaa järjestelmäkehitykseen tai kapasiteetin hallinnan kehittämiseen liittyvissä kokonaisuuksissa.

Minkälaisissa projekteissa olet mukana?

Tällä hetkellä tärkein ja eniten työaikaa vievä projekti on SAAGA-projekti, jossa koko kapasiteetinhallinnan tietojärjestelmäkokonaisuus tullaan vaiheittain uusimaan, mutta myös kapasiteetinhallintaan liittyviä prosesseja kehitetään yhteistyössä Väyläviraston ja muiden sidosryhmien kanssa. Muita keskeisiä projekteja, joissa olen käytettävissä olevan työajan puitteissa mukana, ovat mm. VAMOS, VIRHA ja Digirata.

Millainen on tavallinen työpäiväsi?

Tyypillinen työpäivä on varsin kokouspainotteinen. Kokouksia ja erilaisia työpajoja on Fintrafficin työkavereiden kesken, mutta myös järjestelmätoimittajien ja rautatieliikenteen harjoittajien kanssa. Järjestelmien kehittäminen ja suuntaviivojen etsiminen vaatii hyvää ja huolellista suunnittelua sekä yhteistyötä monien tahojen kanssa. Aika harva asia on sellainen, jonka parissa puurtaisi ihan yksin. Työkavereiden tuki ja yhteistyö on erittäin tärkeää.

Mitä työ antaa tekijälle eli miksi työsi on merkityksellistä?

Järjestelmäkehityksen tuloksena syntyy uusia järjestelmiä tai tehdään parannuksia olemassa oleviin järjestelmiin. Haluan omalta osaltani edistää kehitystä siten, että järjestelmät pystyvät tukemaan työntekoa parhaalla mahdollisella tavalla ja niitä on mukava käyttää.

Mistä itse työssä nautit eniten?

Työssä on mahdollista käyttää paljon omaa luovuutta ja kehitellä erilaisia ideoita niin toimintojen kuin monesti vaikka käyttöliittymänkin osalta. Usein ei ole mitään valmista ratkaisua, miten jokin tietty yksityiskohta pitäisi toteuttaa, vaan ratkaisuja pitää miettiä ja ideoida. Se on aina hienoa, kun suunnittelupöydällä olleet ideat ovat muovautuneet esimerkiksi uusiksi ominaisuuksiksi johonkin järjestelmistämme versiopäivityksen yhteydessä. On myös ilahduttavaa kuulla käyttäjiltä, että uudet ominaisuudet on koettu hyödyllisiksi ja toimiviksi.

Pieni sanasto:

LIIKE = LIIKE-järjestelmällä hallitaan ratakapasiteettia. Järjestelmän käyttäjiä ovat niin rautatieliikenteen harjoittajat kuin liikenteenohjaus sekä kapasiteettipyyntöjä käsittelevät henkilöt.

SAAGA = Linjakapasiteetinhallinnan ja siihen liittyvien toimintamallien kehittäminen-projekti. Uusi järjestelmä tulee muuttamaan toimintamalleja ja kapasiteetin hakuprosessia sekä eri osapuolten rooleja ja tehtäviä. 

VAMOS = Vaihtotöiden mobiilisovellus-projekti, jossa on tarkoituksena tuoda vaihtotöiden luvan pyytäminen ja -antaminen järjestelmien avulla toimivaksi. 

VIRHA = Virtuaalinen harjoitteluympäristö-projekti, jossa tuotetaan virtuaalinen harjoitteluympäristö, jossa voidaan harjoitella autenttisia tilanteita sekä turvallisuuskriittisissä että liikenteenhallinnallisissa tilanteissa. Lisäksi virtuaalisella harjoitteluympäristöllä päästään harjoittelemaan todentuntuisessa ympäristössä erilaisia tilanteita ja antamaan myös koulutuksia.

DIGIRATA = Digirata-hankkeessa on kyse rautateiden teknisten järjestelmien uudistamisesta. Keskeisesti Digirata-hankkeeseen liittyy junien kulunvalvonnan järjestelmän uudistaminen. Junakulunvalvonta on välttämätön osa rautatieliikenteen sujuvuuden ja turvallisen liikennöinnin varmistamista. Kulunvalvontajärjestelmän modernisointi mahdollistaa nykyaikaisten ja digitaalisten järjestelmien käyttöönoton ja tulevaisuudessa mahdollisesti muun muassa reaaliaikaisen tiedon jalostamisen ja jatkuvasti päivittyvien aikataulujen luomisen. Digirata-hanke ja teknisten järjestelmien digitalisoiminen tulevat tehostamaan matkustajien ja tavaran liikkumista, tekemään rautatieliikenteestä entistä turvallisempaa ja hyödyttää koko yhteiskuntaa suoraan ja välillisesti. www.digirata.fi

Jaa