Hyppää pääsisältöön
Eetu Karhunen

Fintrafficin tekijät: Liikenteenmittauspalvelussa tutkitaan maantieliikenteen kehittymistä sekä tarjotaan mittausdataa lukuisten eri toimijoiden käyttöön

Julkaistu 17.2.2022

Viimeksi muokattu 18.2.2022

Maantieliikenteestä kerätään vuosittain dataa tuhansilla liikenteenmittauksilla. Näillä mittauksilla seurataan muun muassa liikennemäärien vaihtelua, liikenteen käyttäytymistä sekä liikenteen vaikutuksia. Mutta kuinka ja millaista dataa maantieliikenteestä kertyy ja miten sitä hyödynnetään? Tästä meille kertoo nyt Fintrafficin tieliikenteenohjauksesta palvelupäällikkö Eetu Karhunen.

Missä liikenteenmittauspalvelun tuottamaa mittausdataa käytetään ja mitä palvelussa ihan konkreettisesti tehdään, liikenteenmittauspalvelun palvelupäällikkö Eetu Karhunen?

Liikenteenmittauspalvelun tuottamaa reaaliaikaista ja tilastollista liikennetietoa hyödynnetään laajasti yhteiskunnan eri toiminnoissa mm. liikennejärjestelmän strategisesta suunnittelusta aina yksittäisen tienkäyttäjän päätöksentekoon ja käyttäytymiseen asti. Esimerkiksi tieliikenteen investointihankkeissa käytettävät kannattavuuslaskelmat pohjautuvat osaltaan liikennemääristä johdettuihin laskentatietoihin, joten tiedon tarkkuus ja luotettavuus on keskeistä.

Liikennetiedon hyödyntäjinä ovat tiekäyttäjät, kaupungit ja kunnat, viranomaiset, tienpitäjät, konsultit, jne. Laaja tiedon hyödyntäjäjoukko tarkoittaa myös erilaisia tietotarpeita, joihin mittauspalvelulla pyritään vastaamaan.

Liikenteenmittauksen perusrungon muodostavat Suomen kaikkiaan yli 500 kiinteää mittauspistettä. Tätä mittausverkkoa täydennetään lisäksi siirreltävillä otoslaskimilla. Mittaustiedoista johdetaan tilastokelpoista KVL-dataa eli keskimääräisen vuorokausiliikenteen dataa eri ajoneuvoluokille. Palveluun kuuluu myös toistaiseksi pienessä määrin seudullinen kevyen liikenteen mittaus. Uutena lisäyksenä mittauspalveluun on tullut WIM-palvelu (Weight In Motion) eli rekkojen painonmittaus.

Millainen tiimi teitä liikenteenmittauspalvelussa työskentelee? Millaista osaamista tai kokemusta työ vaatii?

Liikenteenmittaustiimiin kuuluu palvelun omistajan lisäksi palvelupäälliköitä tiesää- ja automaattivalvontapalvelusta, sillä näillä palveluilla on osaltaan liittymäpintaa liikenteenmittaukseen. Keskeinen rooli tiimissä on lisäksi ylläpidon asiantuntijoilla, joilla on usean kymmenen vuoden työkokemus alalta.

Aloittaessani itse mittauspalvelun parissa kolme vuotta sitten, rajoittui tietämykseni asiasta melko ylätasolle, vaikkakin aiempaa kokemusta tieliikennesektorilta oli kertynyt noin 10 vuoden ajalta. Konkreettinen tekeminen mm. kehitysprojektien parissa on lopulta opettanut parhaiten. Vaikkei liikennealan kokemuksesta toki haittaakaan ole, mielestäni tärkeämpää on kiinnostus aihepiiristä yleisesti, halu toiminnan kehittämiseen sekä kyky toimia projekteissa eri rooleissa. Asioiden priorisointi on myös olennaista, sillä liikkuvia osia saattaa olla välillä samanaikaisesti paljonkin ilmassa, mutta kaikkia ei tarvitse kuitenkaan tehdä heti valmiiksi.

Mittausteknologia kehittyy nopeasti – mitä uutta se tuo tullessaan?

Pitää paikkansa. Mittauslaiteteknologiat todellakin kehittyvät eteenpäin ja se mahdollistaa esimerkiksi sen, että jo lähitulevaisuudessa nykyisten silmukkapohjaisten mittauslaitteiden rinnalle saadaan vaikkapa tutkatekniikkaan perustuvia laitteita, jolloin laitteiden elinkaarikustannukset pienenevät selkeästi.

Tietojärjestelmäpuolella kehitystä tehdään taas erityisesti liikennelaskentatiedon prosessoinnin ja liikennetietojen raportoinnin saralla. Erityisen mielenkiintoisena kokonaisuutena selvitetään parhaillaan matkapuhelinoperaattorien solupaikannus- ja liikkumistiedon hyödyntämistä liikennelaskennassa. Odotukset edellä mainitulle T&K-hankkeelle ovat korkealla: parhaimmillaan lopputuloksena on tiedon tuotantotapa, joka on nykyistä kattavampi ja kustannustehokkaampi sekä mahdollistaa liikkumisdatan hyödyntämisen laajemmin myös muussa toiminnassamme.

Mistä itse nautit työssäsi eniten?

On hienoa ja motivoivaa olla mukana palvelussa, jossa kehitystä tapahtuu samanaikaisesti usealla eri rintamalla. Tiivistetysti voisi sanoa, että mukavan vaihtelevat työpäivät osaavien ja mukavien kollegoiden kanssa ovat parasta tällä hetkellä. Vaikka kiirettä pitää, pysyy ilmapiiri rentona!

Jaa