Hyppää pääsisältöön
henkilstöä kaksi miestä ja nainen

Fintraffic edistää aktiivisesti tasa-arvoista työympäristöä 

Julkaistu 7.3.2023

Kukapa ei haluaisi työskennellä syrjimättömässä ja yhdenvertaisessa työpaikassa, jossa on hyvä olla. Meille Fintrafficissa syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus ovat keskeisiä periaatteita työhyvinvoinnin parantamisessa ja entistä paremman työyhteisön rakentamisessa. Mitä me teemme käytännössä?  

Fintrafficissa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta on jokaisen henkilön oikeudenmukainen kohtelu riippumatta tämän sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, uskonnosta, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai muusta henkilöön liittyvästä tekijästä. Tavoitteena on työkulttuuri, jossa kaikki tiimin ja organisaation jäsenet tuntevat tulevansa kohdelluksi reilusti ja arvostavasti.   

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on keskeinen työkalu yhdenvertaisuuden edistämistyössä. Se linjaa pääperiaatteet ja kuvaa keskeiset toimenpiteet, joita edistämme tiiviissä yhteistyössä henkilöstön ja työterveydenhuollon kanssa 

Tasavertaisuuden turvaaminen 

Sukupuolten yhdenvertaisuutta voidaan edistää useilla tavoilla. Esimerkiksi tehtävänimikkeissä käytetään mies-päätteisten muotojen sijasta henkilö-päätettä. Naisten ja miesten prosenttiosuus määräaikaisissa tehtävissä on tasoittunut, ja naisten määrä esihenkilötehtävissä ja johdossa on noussut viimeisen kahden vuoden aikana. Rekrytointimarkkinoinnissa pyritään lisäämään naisten kiinnostusta myös operatiivisia tehtäviä kohtaan. Tasa-arvolaki pohjautuu vielä ajatukselle naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, mutta Fintrafficissa sukupuolten tasa-arvoa ajatellaan laajasta kaikki sukupuolet kattavaksi. Huomioimme sukupuolten moninaisuuden esimerkiksi uutta toimitilaa rakennettaessa. Myös erilaisissa kyselyissä annetaan aina kolmanneksi sukupuolivaihtoehdoksi ”muu/en halua määritellä” jättäen tilaa ihmisten yksilöllisyydelle.  

Konsernissa on nollatoleranssi epäasialliseen kohteluun ja häirintään. Tavoitteena on olla turvallinen työpaikka kaikille työntekijöille niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. 

”Häirintää, epäasiallista kohtelua ja syrjintää ennaltaehkäistään aktiivisesti. Esihenkilöitä on koulutettu hyvään ja kaikki mukaan saavaan johtamiseen, ja tätä työtä jatketaan myös tämän vuoden aikana. Esihenkilöitä tuetaan vahvasti puuttumaan epäasialliseen käytökseen välittömästi. Kannustamme esihenkilöitä myös kiittämään ja antamaan tunnustusta arvojen mukaisesta toiminnasta”, kertoo Fintrafficin henkilöstöjohtaja Hanna Hovi. 

Työntekijöiden yksikölliset tarpeet joustavasti huomioiden 

Valtaosa Fintrafficin työntekijöistä työskentelee liikenteenohjaustyössä, jota tuotetaan kaikkina viikonpäivinä ja vuorokauden aikoina. Työaikajärjestelyissä on huomioitu toiveita mm. pitkissä vapaista. Toimistotyöntekijöillä on mahdollisuus työskennellä joustavasti hybridityössä, tehdä osa-aikatyötä sekä käyttää liukuvan työajan tuomia joustoja. Etätyösuosituksen päätyttyä Fintrafficin henkilöstölle teetetyn kyselyn mukaan valtaosa työtehtäviensä puolesta etätyöhön kykenevistä haluaa työskennellä sekä toimistolla että etätöissä. Vastaajista vain yksi prosentti ilmoitti haluavansa työskennellä kokonaan toimistolla.  

”Haluamme järjestää työn niin, että sitä voidaan tehdä huomioiden työntekijän yksilölliset tarpeet, kuten perhe-elämän ja harrastukset. Työntekijämme ovat turvanasi silloin, kun olet liikkeellä, eli kaikkina vuorokauden aikoina. Operatiivisessa työssä korostuvat mahdollisuus toivoa vuoroja, vaihtaa tarvittaessa työvuoroa sekä työaikapankki. Toimistotyössä hybridityö on tuonut paljon joustoa, mutta samalla tiedostamme, että myös kohtaamisia tarvitaan ja kaivataan tukemaan työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista. Toimistotyössä meillä on käytössä joustava hybridityö, jossa tiimit itse määrittelevät työnteon pelisäännöt.”, Hovi sanoo. 

Lisätietoja aiheesta löydät täältä:
https://www.fintraffic.fi/fi/rekry
https://www.fintraffic.fi/fi/fintraffic/ihmiset

 

 

Jaa