Hyppää pääsisältöön

Käsitteleekö Lennonvarmistus henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella?

Pääosassa tässä tietosuojaselosteessa kuvatuista palveluista Lennonvarmistus ei siirrä henkilötietoja EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle. Tästä on kuitenkin eräitä poikkeuksia, joista kerrotaan seuraavaksi.

Tietojen luovutukset Eurocontrolille ja ICAO:lle edellyttävät säännönmukaisia tiedonsiirtoja EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle. Nämä tiedonsiirrot koskevat Ilmatilan hallintapalvelua, Avia Collegen koulutuspalveluita ja Lennonneuvontapalvelua.
Lentopelastuspalvelussa (ARCC) pelastustehtävien suorittaminen ja tutkinta saattaa poikkeustilanteissa edellyttää tiedonsiirtoja. Lennonneuvontapalvelussa kerättyjä henkilötietoja voidaan puolestaan tapauskohtaisesti luovuttaa myös tietyille yksityisille yrityksille, kuten lastauspalveluyrityksille, EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle.

Kaikissa edellä kuvatuissa tilanteissa tietoja saatetaan siirtää myös maihin, joita ei koske Euroopan komission tietosuojan riittävyyttä koskeva päätös. Henkilötietojen suojaa on tällaisissa tilanteissa turvattu soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti käyttäen esimerkiksi EU:n komission hyväksymiä mallilausekkeita sekä näitä täydentäviä lisäsuojatoimenpiteitä.
Fintraffic-konsernin tietosuojavastaava antaa tarvittaessa lisätietoja tiedonsiirroista EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle.