Hyppää pääsisältöön
Vieraskynässä Staffan Herlin: Nyt jos koskaan yhteisellä tekemisellä on paikkansa. Kuvituskuva

Vieraskynässä Staffan Herlin: Nyt jos koskaan yhteisellä tekemisellä on paikkansa

Julkaistu 7.3.2023

Venäjän hyökkäyssodalla on merkittäviä seurauksia myös Itämeren alueen logistiikkaan. Lännen kaupankäynti Venäjän kanssa on vähentynyt ratkaisevasti ja läntiset logistiikkatoimijat ovat pitkälti vetäytyneet Venäjältä. Näin ollen voidaan tietyssä mielessä todeta, että Suomi on logistisesti jälleen yksin täällä Euroopan koillisosassa. Suomen idänkaupan tyrehtyminen lisää myös merikuljetusten osuutta ulkomaankaupassamme, joten saariefekti on entisestään kasvanut.

Ohuet tavaravirrat, pitkät etäisyydet sekä viennin ja tuonnin rakenne-erot haastavat tosissaan kilpailukykyämme kansainvälisillä markkinoilla. Muihin EU-maihin verrattuna logistiikan toimintaympäristömme on monilta osin ainutlaatuinen edellyttäen omintakeisia ratkaisuja. Ollaksemme kilpailukykyisiä logistiikan pitää olla aidosti kilpailtua, mutta samalla synergiahakuista. Tämä edellyttää yhteistä tekemistä järkeviksi todetuilla osa-alueilla.

Vaikka pääomaköyhässä Suomessa toimivat suuremmat logistiikkayritykset ovatkin merkittävältä osalta ulkomaisessa omistuksessa, käytännön ohjaus on pitkälti omissa käsissämme. Suomessa on aina ollut vahva yhteiskunnallinen yhteenkuuluvuuden tunne, ja erilaisista näkemyksistä huolimatta tietynlainen ”kansallinen intressi” on usein jollakin tasolla läsnä. Vaikka logistiikkaa ohjaavaa yhteistä tahoa ei olekaan olemassa, lukuisat yhteistyömuodot logistiikan toimijoiden, teollisuuden, kaupan ja julkisen sektorin kesken edesauttavat järkevien kokonaisuuksien luomisessa. Tämäntyyppisen toiminnan katalysaattorina toimii yhteinen etu ja mahdollistajana dynaaminen ja transparentti yhteiskunta.

Toimintaympäristömme on rajussa murroksessa, megatrendeinä digitaalisuus ja vihreä siirtymä maustettuna juuri koetulla pandemialla sekä nykyisellä sotatilalla geopoliittisine seurauksineen ja talousvaikutuksineen. Nyt jos koskaan yhteisellä tekemisellä on paikkansa, yhteiskunnan voimavaroja on hyödynnettävä kaikilla osa-alueilla ja sitä kuuluisaa insinööriosaamista tarvitaan nyt myös logistiikan saralla, kun Suomelle luodaan menestyksen eväitä vuosikymmeniksi eteenpäin. Liialliselle nurkkakuntaisuudelle ei ole sijaa, vaan yhteistä synergiaa kannattaa hyödyntää maksimaalisesti. Tässä on julkisella sektorilla kriittinen rooli, onnistumisen edellytyksenä saumaton yhteistyö yksityisten toimijoiden kanssa.

Kaupallinen johtaja Staffan Herlin, Finnlines

 

Lue lisää Liikenteen dataekosysteemityöstä: https://www.fintraffic.fi/fi/liikenteenekosysteemi

 

Jaa