Hyppää pääsisältöön
Talviliikennettä maantiellä monitorilla

Tienkäyttäjätyytyväisyyskysely: suomalaisten tyytyväisyys liikenteenohjaukseen ja liikennetietoon on pysynyt hyvällä tasolla

Julkaistu 25.11.2021

Kesän 2021 tienkäyttäjätutkimuksen tuloksista selviää, että suomalaisten tyytyväisyys liikennetietoon on pysynyt hyvällä tasolla. Yksityishenkilöt käyttävät Tienkäyttäjän linjan ja Palauteväylän palveluita jopa hieman aiempaa aktiivisemmin, ja valtaosa vastaajista koki, että palautteen antaminen oli myös auttanut ilmoitetun ongelman hoidossa – nousua tässä nähtiin 8 %-yksikköä. 

Väyläviraston vuosittain teettämän tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tarkoitus on kerätä tietoa maanteiden käyttöön liittyvistä kokemuksista ja mielipiteistä niin yksityishenkilöiltä kuin raskaan liikenteen edustajilta. Tutkimuksessa selvitettiin myös Väyläviraston palvelukumppanin Fintrafficin onnistumista liikennetiedottamisessa ja Tienkäyttäjän linjan puheluissa. Lisäksi tutkimuksessa mitattiin tienkäyttäjien tyytyväisyyttä vaihtuvien nopeusrajoitusmerkkien näyttämiin, joita ohjataan Fintrafficin tieliikennekeskuksesta.

Tutkimus toteutettiin 16.8. - 19.9.2021 ja kyselyyn vastasi 3829 yksityishenkilöä ja 1017 ammattikuljettajaa.

Kysymyksissä käytettiin asteikkoa 1–5 niin, että vastausvaihtoehdot olivat 5: ”Erittäin tyytyväinen”, 4: ”Tyytyväinen”, 3: ”En tyytyväinen enkä tyytymätön”, 2: ”Tyytymätön”, 1: ”Erittäin tyytymätön”.

Liikennetiedottamisen tyytyväisyys on säilyttänyt hyvän tason

Fintrafficin tieliikennekeskuksesta lähtee vuosittain 10 000 liikennetiedotetta, jotka jaetaan tiedotusvälineiden ja sosiaalisen median kanavien lisäksi Liikennetilannepalvelussa sekä avoimen rajapinnan kautta Digitrafficissa sovelluskehittäjien käyttöön. Fintrafficin tuottamaa tietoa näkyy myös kansainvälisissä karttapalveluissa sekä autojen navigaattoreissa.

Yksityishenkilöt ja ammattikuljettajat ovat pääosin tyytyväisiä Fintrafficin liikennetiedottamiseen, eikä suurta muutosta edellisvuoteen ole havaittavissa.

Yksityishenkilöistä tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä liikenteen häiriöistä tiedottamiseen oli tänä kesänä 56 % (2020: 57 %) sekä tietöistä tiedottamiseen 49 % (2020: 48 %). Vastaavasti tyytymättömiä liikenteen häiriöistä tiedottamiseen oli 13 % (2020: 13 %) sekä tietöistä tiedottamiseen 17 % (2020: 19 %). Tietöistä tiedottaminen oli parantunut erityisesti Keski-Suomen ELY:n alueella, jossa vastausten keskiarvo oli tänä vuonna 3.47 (2020: 3.19).

Ammattikuljettajista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä liikenteen häiriöistä tiedottamiseen oli 59 % (2020: 65 %) sekä tietöistä tiedottamiseen 53 % (2020: 55 %). Tyytymättömiä liikenteen häiriöistä tiedottamiseen oli vain 7 % (2020: 7 %) sekä tietöistä tiedottamiseen 14 % (2020: 13 %).

Liikenteen häiriöistä tiedottamisen vastausten keskiarvo oli yksityishenkilöillä 3.48 (2020: 3.49) ja ammattikuljettajilla 3.55 (2020: 3.63). Tietöistä tiedottamisen osalta vastausten keskiarvo yksityishenkilöillä oli 3.35 (2020: 3.31) ja ammattikuljettajilla 3.40 (2020: 3.43).

Yksityishenkilöiden tyytyväisyys Tienkäyttäjän linjan palveluihin on kasvanut

Tienkäyttäjän linja on ympäri vuorokauden palveleva kanava, jonne tienkäyttäjät voivat ilmoittaa soittamalla akuutit tienkäyttöä selkeästi vaarantavat asiat. Puheluita palveluun tulee vuosittain lähes 73 000. Fintrafficin tieliikennekeskus vastaanottaa tienkäyttäjien ilmoitukset ja välittää ne esimerkiksi palautetta koskevan alueen kunnossapitourakoitsijalle tarvittavia toimenpiteitä varten. Palautevayla.fi taas on sähköinen kanava, joka palvelee ei-akuuteissa tiestöön liittyvissä asioissa. Palauteväylään voi jättää viestin vaikka kotisohvalta käsin ympäri vuorokauden. Palauteväylään saapuneita yhteydenottoja käsitellään arkipäivisin klo 8 - 16.15.

Tyytyväisyyttä Tienkäyttäjän linjan ja Palauteväylän palveluihin kartoitettiin kysymällä, olivatko vastaajat ilmoittaneet tänä vuonna maanteiden huonosta kunnosta tai liikenteen ongelmista jompaankumpaan kanavaan.

Yksityishenkilöiden osalta Tienkäyttäjän linjaan ilmoituksen oli tehnyt 9 % (2020: 7 %) ja Palauteväylään 6 % (2020: 4 %) vastaajista. Ilmoituksen tehneistä vastaajista 61 % (2020: 53 %) koki, että palautteen antaminen oli auttanut ilmoitetun ongelman hoidossa.

Ammattikuljettajista 32 % (2020: 33 %) oli ilmoittanut tänä vuonna maanteiden huonosta kunnosta tai liikenteen ongelmista Tienkäyttäjän linjaan ja 5 % (2020: 4 %) Palauteväylään. Ilmoituksen tehneistä vastaajista 31 % (2020: 38 %) koki, että palaute oli auttanut ilmoitetun ongelman hoidossa ja 69 % (2020: 62 %) puolestaan, ettei palaute ollut auttanut.

Lisäksi vastaajilta kysyttiin tyytyväisyyttä Tienkäyttäjän linjalta saatuun palveluun, kuten vastausaikaan ja asiantuntemukseen. Yksityishenkilöinä palvelua käyttäneistä 56 % (2020: 51 %) oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Ammattikuljettajien osalta vastaava luku oli 41 % (2020: 45 %). Vastausten keskiarvo oli yksityishenkilöillä 3.50 (2020: 3.41) ja ammattikuljettajilla 3.13 (2020: 3.18).

Valtaosa tyytyväisiä vaihtuvien nopeusrajoitusmerkkien toimintaan

Tutkimuksessa kartoitettiin myös tienkäyttäjien tyytyväisyyttä vaihtuviin nopeusrajoituksiin, joita operoidaan Fintrafficin tieliikennekeskuksesta vallitsevan sää- ja liikennetilanteen mukaan. Tyytyväisyyttä kartoitettiin kysymällä, olivatko vastaajat liikkuneet kuluneena kesänä tiellä, jossa on ollut käytössä sähköisesti vaihtuvat nopeusrajoitusmerkit. Yksityishenkilöiden osalta 77 % (2020: 73 %) ja ammattikuljettajista 83 % (2020: 85 %) oli ajanut kyseisillä tieosuuksilla.

Lisäksi kysyttiin, kuinka tyytyväisiä kyseisillä tieosuuksilla ajaneet olivat vaihtuvien nopeusrajoitusmerkkien näyttämään nopeusrajoitukseen suhteessa vallitsevaan liikennetilanteeseen ja ajo-olosuhteisiin. Yksityishenkilöistä 75 % (2020: 73 %) ja ammattikuljettajista 67 % (2020: 63 %) oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä asiaan.

Vastausten keskiarvo yksityishenkilöillä oli 3.83 (2020: 3.78) ja ammattikuljettajilla 3.64 (2020: 3.55).

Väylävirasto toimii Fintrafficin tuottamien tieliikenteenohjauksen palveluiden tilaajana. Aiheesta löydät uutisoinnin Väyläviraston sivuilta.

Jaa