Hyppää pääsisältöön
Tieliikennekeskuksen näyttöjä ja päivystys

Puhelu Fintrafficin Tienkäyttäjän linjalle voi ehkäistä isomman onnettomuuden – näin toimit kohdatessasi tien päällä akuuttia vaaraa aiheuttavan tilanteen

Julkaistu 24.3.2022

Tuliko autoillessa vastaan tielle kaatunut puu, tulvavettä tai isompia päällystevaurioita? Tiedätkö, kuinka toimia, jos kohtaat tien päällä akuuttia vaaraa aiheuttavan tilanteen? Fintrafficin Tienkäyttäjän linja päivystää vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä, ohjaten tienkäyttäjien kiireelliset ilmoitukset oikeille kunnossapidon urakoitsijoille. Viime vuonna Tienkäyttäjän linjalle tuli yhteensä lähes 70 000 akuuttia puhelua, joissa apua tiestöllä kohdattuun ongelmaan tarvittiin heti. Missä tilanteissa puhelu Tienkäyttäjän linjalle on paikallaan? Ja mitä Fintrafficin tieliikennekeskuksessa tapahtuu, kun Tienkäyttäjän linjan puhelin soi?

- Fintrafficin Tienkäyttäjän linjalle voi ilmoittaa kaikista akuuteista, erityisesti ihmisille, ajoneuvoille tai tieinfralle vaaraa aiheuttavista ongelmista yleisillä teillä, kertoo Fintrafficin tieliikennekeskuksen liikenneoperaattori Marko Kolattu.

Ilmoitus tulee soittaa Fintrafficin Tienkäyttäjän linjalle viipymättä mm. päällystevaurioista, jotka voivat vaarantaa liikennettä tai rikkoa ajoneuvoja, tielle nousseesta tulvavedestä, tien sortumista sekä siltojen vaurioista. Talviaikaan puhelu on puolestaan aiheellinen esimerkiksi kinostuneen lumen tukittua tien sekä tien ollessa vaarallisen liukas mustan jään, jäätävän tihkun tai sateen vuoksi. Myös liikenteen estymisestä tielle rikkoutuneen tai jumiutuneen ajoneuvon vuoksi voi tehdä ilmoituksen, jos tilanteeseen tarvitaan kunnossapidon apua.

- Fintrafficin Tienkäyttäjän linja tarvitsee ilmoittajalta yhteystiedot sekä tien numeron tai nimen, jota ilmoitus koskee. Myös tarkempi kuvaus tai paikannus tilanteesta tarvitaan. Paikannusta helpottaa, jos ilmoituksen soittaa 112-sovelluksen kautta. Tällöin ilmoittajan puhelimen paikannus näkyy tieliikennekeskuksessa ja nopeuttaa oleellisesti paikantamista erityisesti silloin, jos soittaja ei itse ole varma, missä on ajamassa, ohjeistaa Kolattu.

Fintrafficin tieliikennekeskus välittää ilmoitukset kunnossapidon urakoitsijoille

Tienkäyttäjän linjan puhelimeen vastaa aina Fintrafficin tieliikennekeskuksen liikenneoperaattori, joka kirjaa jo puhelun aikana ylös tietoja tilanteesta sähköiseen järjestelmään. Puhelu tallennetaan, jotta sen jälkeen voidaan vielä varmistaa, että asia kerrotaan eteenpäin kunnossapidolle juuri tienkäyttäjän ilmoittamalla tavalla.

- Kirjaamme tilanteen paikannuksen ja kuvauksen sekä ilmoittajan yhteystiedot järjestelmään, josta ilmoitus kohdentuu paikannuksen mukaan oikealle kunnossapidon päivystäjälle sekä ELY-keskukseen urakan toteutuksesta vastaavalle projektipäällikölle. Urakoitsija kuittaa ilmoituksen vastaanotetuksi ja tekee päätöksen toimenpiteistä kiireellisyysarvion mukaisesti. Varmistamme tieliikennekeskuksessa vielä, että ilmoitus on mennyt perille ja tavoittanut oikean urakoitsijan. Samalla tilanteen hoitaminen siirtyy kokonaan urakoitsijalle, avaa Kolattu prosessin kulkua.

Fintrafficin Tienkäyttäjän linjalle tulevien ilmoitusten kiireellisyys jaetaan kahteen kategoriaan. Kiireellisempi näistä kahdesta kattaa kaikki liikennettä tai ihmisiä vaarantavat tilanteet ja ongelmat tiestöllä, liikenteen estymisen sekä tien rakenteisiin, siltoihin ja muuhun infraan liittyvät vakavat vauriot. Vähemmän kiireellinen kategoria sisältää puolestaan mm. tarpeen sorateiden tasauksille, pölynsidonnalle sekä talviaikaan tielle muodostuneiden urien tasoittamiselle ja lumivallien kaadolle. Jos tienkäyttäjälle tai ajoneuvolle aiheutuu tiestön kunnosta johtuva vahinko, tulee hänen ilmoittaa Fintrafficin Tienkäyttäjän linjalle mitä, missä ja milloin on tapahtunut. Tiedot kirjataan ylös ja toimitetaan tiedoksi kunnossapidolle myöhempää vahingonkorvauskäsittelyä varten. Varsinainen korvaushakemus tehdään Ely-keskuksen nettisivuilla.

- Fintrafficin tieliikennekeskus ei vastaa teiden kunnossapidosta, vaan toimii yleisiä teitä koskevien akuuttien ilmoitusten vastaanottajana ja tiedonvälittäjänä urakoitsijoiden suuntaan. Mikäli palaute ei ole akuutti tai vaadi välittömiä toimenpiteitä liikenteen turvallisuuden kannalta, tulee ilmoitus tehdä Tienkäyttäjän linjan sijaan Liikenteen asiakaspalvelun Palauteväylään. Kaupunkien ja kuntien kunnossapitoon liittyvissä palautteissa tienkäyttäjän tulee puolestaan ottaa yhteyttä suoraan kuntaan tai kaupunkiin, muistuttaa Kolattu lopuksi.

Jaa