Hyppää pääsisältöön
Maantieliikennettä

Mitä tietoa sinä tai organisaationne kaipaatte tieliikenteestä?

Julkaistu 30.1.2023

Fintraffic kartoittaa kyselyllä toimijoiden tarpeita - vastaa kyselyyn ja vaikuta!

Haluamme palvella mahdollisimman hyvin suomalaisia tienkäyttäjiä. Kerro meille mielipiteesi, jotta voimme keskittyä kaikkein tärkeimpien ja positiivista vaikutusta aikaansaavien tietojen välittämiseen juuri Teille.

Ymmärryksen saamiseksi pyydämme, että käytät 6 minuuttia ajastasi vastataksesi kyselyyn.

Taustaa

Tieliikenteen tilannekuvatiedolle on kysyntää erilaisissa navigointijärjestelmissä ja palveluissa. Tarkempi tilannekuvatieto näissä palveluissa auttaa palveluntuottajia ohjaamaan liikennettä häiriötilanteissa (esim. onnettomuudet) muille reiteille tai liikkujia valitsemaan reitin tai liikkumisen ajankohdan liikenneolosuhteiden mukaan.

Liikenteen tilannekuvatiedon perusteella voidaan toteuttaa myös erilaisia liikenteenhallinnallisia toimenpiteitä (toimenpiteet voivat olla esimerkiksi sää- tai päästöohjattuja) sekä ennustaa tarkemmin liikennetilanteen kehittymistä. Lisäksi tilannekuvatiedon päälle on mahdollista rakentaa liikkujia auttavia sovelluksia, kuten esimerkiksi erilaisia informaatio- tai reitityspalveluita. Liikenteestä kerättävien tietojen perusteella muodostettu liikenteen tilannekuva auttaa myös liikennesuunnittelijoita kehittämään parempia ratkaisuja liikennejärjestelmän suunnittelussa.

Tieliikenteen tilannekuvatietoa on monenlaista, tyypillisesti puhutaan mm.

  • Sää- ja olosuhdetiedoista
  • Liikennemääristä
  • Liikenteen sujuvuudesta
  • Liikenteen häiriöistä
  • Liikenteen kysynnästä ja kapasiteetista
  • Liikenteenohjaustoimenpiteistä (kiertotiet, poikkeusjärjestelyt, vaihtuva ohjaus, liikennevalot yms.)
  • Infrastruktuurin tilasta (tie/katutyöt, mittarajoitteet (paino, pituus, korkeus), kunnossapitotiedot)
  • Ajallisesta ulottuvuudesta (historia, nykyhetki, ennuste)
  • Pysäköintitiedoista
  • Lataus/tankkauspisteistä ja niiden saatavuudesta

Tietojen saatavuutta säädellään myös EU:n toimesta. Viime vuonna päivittyneessä RTTI-asetuksessa tienpitäjät velvoitetaan tuottamaan välttämättömät sääntöjä ja rajoituksia koskevat tiedot sekä välttämättömät tieliikenneverkon tilaa koskevat tiedot vuoden 2028 loppuun mennessä myös katuverkon osalta kansalliseen yhteyspisteeseen standardimuodossa. (RTTI-asetus liitteineen)

Sääntelyn asettamien velvoitteiden ohella erittäin tärkeää on huomioida tiedon hyödyntäjätahojen (liikenne- ja navigointipalveluiden tuottajat, logistiikan toimijat, urakoitsijat jne.) sekä tiedon tuottajien (urakoitsijat, kunnat, yksityiset toimijat) näkemykset tärkeimmistä tieliikenteen tilannekuvatiedoista.

Näiden näkemysten selvittämiseksi Liikenteen dataekosysteemin Liikenteen tilannekuva -työryhmä käynnistää kyselyn, jonka avulla pyritään löytämään keskeisimmät tietotyypit, joiden saatavuuden ja laadun kehittämiseen kannattaa ensisijaisesti panostaa. Tiedon hyödyntäjien kannalta tärkeimpien tietojen lisäksi pyritään tunnistamaan helposti saataville tuotettavia tietotyyppejä (ns. matalalla roikkuvat hedelmät).

Toivomme vastauksia kyselyyn 17.2.2023 mennessä.

Kyselyn lopputuotteena on Liikenteen dataekosysteemin yhteinen näkemys tieliikenteen datan top 15 listauksesta, jonka mukaisesti ekosysteemityössä keskitytään jatkossa tietojen saatavuuden ja laadun parantamiseen tuottamalla tietolajikohtaista ohjeistusta ja suosituksia datan tuottajille.

Hyvä esimerkki tällaisesta listauksesta ja siihen liittyvästä ohjeistuksesta löytyy Hollannista https://www.datapedia.nl/datatop15/nodes/datatop15

Kyselyn linkki:

Linkki kyselyyn: https://forms.office.com/e/ACmP8uyW4z

Lisätietoja:

Lisätietoja ekosysteemityöstä: https://www.fintraffic.fi/fi/liikenteenekosysteemi

 

Jaa