Hyppää pääsisältöön
Mestarintunneli yöaikaan

Mestarintunnelin uusi liikenteenohjausjärjestelmä edistää sujuvaa ja turvallista tunneliliikennettä

Julkaistu 11.5.2021

Tänään 11.5. aamuyöstä käyttöönotettu Kehä I:n Mestarintunnelin uusi liikenteenohjausjärjestelmä on Fintrafficin ja Dynniq-konserniin kuuluvan YSP Oy:n yhteisen projektiorganisaation yli vuoden mittaisen suunnittelu- ja kehitystyön tulos.

Yhden Suomen vilkkaimmin liikennöidyn tunnelin liikenteenohjausjärjestelmän uusimisessa tunneliin asennettiin turvallista liikkumista varmistamaan uudet tunnelin liikenteenhallinnan, tunnelitekniikan ja turvajärjestelmien ohjausjärjestelmät sekä tietoliikenneverkko, liikenteen valvontakamerat ja kamerapohjainen häiriönhavaintojärjestelmä.

Uusittuina järjestelmätasolla koko tunnelin liikenteenhallinta- ja turvajärjestelmät

Vaativaan tunneliprojektiin, Kehä 1:n liikenteen solmukohtaan, haettiin tiiviin yhteistyön kautta kustannustehokasta, toimintavarmaa sekä korkeatasoista liikenteenohjausjärjestelmää, joka palvelee tulevien vuosien liikenteen tarpeita mahdollisimman hyvin.

”Takana on yli vuoden mittainen suunnittelu- ja kehitysprojekti, jossa pääsimme projektiorganisaationa näyttämään omaa yhteisosaamistamme. Tunneli on nyt valmiina tuleviin vuosiin ja sen tekniikka tukee tämän päivän tunneliturvallisuusvaateita. Yhteistyö YSP:n kanssa sujui erittäin hyvin ja yhteinen laaja erikoisosaamisemme liikenteen ohjelmisto-, automaatio- ja järjestelmätoimituksista sekä kokemus eri liikenteenohjauksen ja tunnelitekniikan tarpeista antoivat tälle infraprojektille hyvät lähtökohdat”, kertoo projektipäällikkö Raine Sallinen Fintrafficin tieliikenteenohjauksesta.

Liikenteenohjausjärjestelmän uusiminen on ollut osa Mestarintunnelin teknisten järjestelmien laajempaa saneerausta, jossa elinkaarensa päässä olevat liikenteenhallinta- ja turvajärjestelmät vaihdettiin tämän päivän tunnelitekniikan mukaisiin moderneihin laitteisiin.

”Mestarintunnelissa liikenteen turvallisuus eli jatkuva liikenteenseuranta ja -ohjaus perustuu liikenteenseurantakameroiden ja lukuisten mittausantureiden antamaan informaatioon. Tunnelissa tietoa kerryttää Fintrafficin tieliikennekeskuksen käyttöön muun muassa 24 liikennekameraa, päivitetty paloilmoitinjärjestelmä sekä 48 häiriönhallintajärjestelmän kameraa. Kamerapohjainen häiriönhallintajärjestelmä tunnistaa myös esimerkiksi hitaat, pysähtyneet tai väärään suuntaan ajavat ajoneuvot”, taustoittaa projektipäällikkö Matti Peiponen YSPltä.

Uutta järjestelmää on käyttöönotettu päivä- ja yöaikaan. Testausta on tehty lähinnä yöllä, jotta järjestelmä on voitu pitää Fintrafficin tieliikennekeskuksen operoinnissa vilkkaan liikenteen aikaan.

”Mestarintunneli on ollut testausten vuoksi suljettuna liikenteeltä 30 kertaa, mikä on noin kolmasosa vähemmän, mitä alun perin oli ajateltu tarvittavan. Huolellinen suunnittelu ja toiminnanvarmistus sekä toimiva yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on siis tuottanut tulosta, mikä on näkynyt nyt sujuvana käyttöönottona”, jatkaa Matti Peiponen.

Kuvat:  Mestarintunnelin liikenteenohjausjärjestelmän 11.5. käyttöönotosta

Mestarintunneli on 530 metriä pitkä tietunneli, joka koostuu kahdesta rinnakkaisesta nelikaistaisesta tunnelista sekä niitä yhdistävistä yhdyskäytävistä. Mestarintunneli on myös Suomen vilkkaimmin liikennöityjä tunneliosuuksia, jonka läpi ajaa päivittäin keskimäärin lähes 80 000 autoa. Kehä I:n Mestarintunnelin liikenteenohjausjärjestelmä on uusittu 4/2020 - 04/2021. Uudella liikenteenohjausjärjestelmällä lisätään vilkkaasti liikennöidyn Mestarintunnelin liikenteen ohjauksen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä parannetaan häiriöhallintaa. Samalla tunneli on liitetty keskitettyyn tieliikenteen ohjausjärjestelmään.

Jaa