Hyppää pääsisältöön
Ihmisiä ylittämässä siltaa auringon laskiessa

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n tilinpäätöstiedote 2022

Julkaistu 15.3.2023

Tammi-joulukuu 2022 

  • Konsernin liikevaihto oli 228,9 (209,7) miljoonaa euroa

  • Liikevoitto oli 7,6 (6,1) miljoonaa euroa 

  • Konsernin tulosta heikensivät Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset lennonvarmistusliiketoimintaan, jossa koronapandemian jälkeinen elpyminen jäi ennakoitua heikommaksi pakotteista seuranneiden ylilentokieltojen takia. 

  • Muiden liiketoiminta-alueiden osalta Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset olivat maltillisemmat. Sodan vuoksi kiihtynyt inflaatio ja komponenttien saatavuushaasteet heijastuivat palvelutuotantoon ja investointien toteutuksiin. 

  • Liikenteenohjauksen palvelutaso säilyi kaikissa liikennemuodoissa hyvänä ja turvallisuustaso korkeana 

  • Fintrafficin perustamisen yhteydessä vuosille 2019–2022 asetettu palvelutuotannon 30 miljoonan euron tehostamistavoite ylitettiin; saavutimme kumulatiivisesti 34 miljoonan euron tehostumisen 

  • Yhtiön tuottaman avoimen liikennedatan kysyntä kasvoi; dataa siirrettiin avoimissa rajapinnoissa 424 (386) TB 

  • Fintrafficin avoimen datan palveluun, Digitrafficiin, tehtiin 4,25 mrd rajapintakutsua 


Fintraffic-konsernin neljännen tilikauden liikevaihto oli 228,9 (209,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 64 prosenttia muodostui Väyläviraston tilaamista tie-, meri- ja raideliikenteen ohjauspalveluista, joiden palvelusopimuksen mukainen myynnin arvo oli 149,8 (142,6) miljoonaa euroa.  

Lennonvarmistuspalveluiden laskutus elpyi pandemia-ajan tasosta, mutta Venäjän hyökkäyssodan seurauksena asetetut ylilentokieltopakotteet rajoittivat liiketoiminnan paluuta pandemiaa edeltäneelle tasolle. Liikevaihto nousi 68,5 miljoonaan euroon (62,8). Tulos sisältää 9,7 miljoonaa euroa (16,6 miljoonaa euroa) lennonvarmistuksen liikevaihtoon sisältyvää EU-lainsäädäntöön perustuvaa regulaatio-oikaisua.  

Konsernin liikevoitto oli 7,6 (6,1) miljoonaa euroa. Liikevoittoprosentti oli 3,3 (2,9) % vastaten omistajan asettamaa maltillisen kannattavuuden tavoitetta. Tilikauden voitto oli verojen jälkeen 6,9 (5,4) miljoonaa euroa. Konsernin tulokseen vaikutti voimakkaasti lennonvarmistuksen tappiollisuus sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta. Tilikaudella konsernissa toteutettiin investointeja 38,9 (60,8) miljoonalla eurolla. Merkittävimpiä investointeja olivat tie- ja raideliikenteenohjauksen käyttöomaisuuden lunastukset Väylävirastolta, raideliikenteen kauko-ohjauksen laajentaminen, liikenteenohjauksen ohjausjärjestelmien päivitys- ja kehitystyöt tie- ja raideliikenteenohjauksessa sekä lennonvarmistuksen operatiivisen järjestelmän päivitys.  

Vuoden 2022 lopulla yhtiö varautui lähitulevaisuuden liikenteenohjauksen investointien lisärahoitustarpeisiin julkistamalla yritystodistusohjelman. Vuoden loppuun mennessä ohjelman kautta laskettiin liikkeelle lyhytaikaisia velkakirjoja 14,9 miljoonalla eurolla. 

”Olen erittäin iloinen siitä, että kunnianhimoisesta kehitysagendastamme ja vaikeista ajoista huolimatta olemme onnistuneet merkittävästi parantamaan toimintamme tehokkuutta. Saavutimme kumulatiivisesti 34 miljoonan euron tehostumisen tie-, meri- ja raideliikenteen palvelutuotannossa vuosina 2019-2022, mikä ylittää selvästi yhtiölle sen perustamisvaiheessa asetetut tavoitteet. Jatkamme tuottavuuden parantamista tavoitellen seuraavaksi 30 miljoonan kumulatiivista tehostumista 2023-2028," kertoo Fintrafficin toimitusjohtaja Pertti Korhonen

Liikennealan palvelukehitystä ja datan hyödyntämistä vauhdittavan dataekosysteemin toiminta vakiintui ja vauhdittui vuonna 2022. Mukaan on liittynyt jo yli 160 liikennealan toimijaa. Otimme käyttöön reilun datatalouden sääntökirjan, kehitimme digipalveluita ja kasvatimme merkittävästi jakamamme avoimen datan käyttöä. Digitrafficiin tehtiin 4,25 miljardia rajapintakutsua ja dataa siirrettiin 424 tb. Dataa hyödyntävät mm. Google, Waze, Apple, HERE, Väylävirasto, VR ja HSL, Ensimmäisenä yhteistä dataekosysteemin sääntökirjasopimusta hyödynsi liiketoiminnassaan Tietorahti Oy, joka tuotti maksullista dataa myyntiin toisille yrityksille.  

“Erityisen hienosti digitalisaatio ja datan hyödyntäminen eteni meriliikenteenohjauksemme johdolla satamaekosysteemissä, jossa kauppa-alusten aikataulutiedon reaaliaikainen jakaminen yhdistää meri- ja maarahdin tehokkaiksi kuljetusketjuiksi. Tämä auttaa optimoimaan laivojen ja rekkojen nopeuksia, millä saavutetaan merkittäviä säästöjä kustannuksiin ja päästöihin. Näitä Fintrafficin hankkeita esiteltiin malliesimerkkeinä Egyptissä järjestetyssä ilmastokokous COP27:ssä.  

Tärkein ja ensisijainen tehtävämme on liikenteen turvallisuudesta huolehtiminen. Lisäksi teemme määrätietoisesti töitä koko liikennejärjestelmän päästöjen pienentämiseksi muun muassa auttamalla asiakkaitamme reittien ja nopeuksien optimoinnissa, torjumalla ruuhkia sekä parantamalla avoimen datan ja digitaalisten palveluiden avulla tiedonkulkua eri toimijoiden välillä logististen ja matkustamisen ketjujen sujuvoittamiseksi”, Korhonen toteaa. 

Fintrafficin taloudellisten riskien hallinnassa tärkeitä ovat toiminnan tehokkuuden varmistaminen ja palvelutuotannon tehtävien priorisointi valtion budjettimäärärahojen ja lentoliikenteen kysynnän määrittelemissä rajoissa. Venäjän hyökkäyssodan alettua keskeisiä ovat olleet varautumiseen sekä hyödykkeiden saatavuuteen ja kustannusvakauteen liittyvät toimenpiteet. Tieto- ja kyberturvallisuusriskejä johdamme pitkäjänteisesti.   

 

Fintraffic julkaisee vuosikatsauksen, vastuullisuusraportin ja tilinpäätöksensä kokonaisuudessaan tiistaina 28. maaliskuuta.  

Jaa