Hyppää pääsisältöön

Fintrafficin tekijät: Tilannekoordinaattori pitää lankoja käsissään rautateiden häiriötilanteissa

Julkaistu 10.10.2021

Viimeksi muokattu 13.10.2021

Tilannekoordinaattoripalvelu on Väyläviraston tilaama operatiivinen palvelu, jota Fintrafficin raideliikenteenohjaus tuottaa kahdelta paikkakunnalta 24/7.

Mitä tekee tilannekoordinaattori? Siitä meille kertoo tilannekoordinaattori Lasse Lignell. 

Tiivistätkö näin alkuunsa ensin, mitä Fintrafficin tilannekoordinaattoripalvelussa tehdään? Millainen tiimi teillä töitä yhdessä tekee? 

Meillä on seitsemän henkilön tiimit Helsingin ja Tampereen ohjauskeskusten yhteydessä, molemmilla paikkakunnilla yksi henkilö kerrallaan päivystysvuorossa. Jokainen meistä ylläpitää myös liikenneohjaajakelpoisuuttaan tekemällä silloin tällöin liikenteenohjausvuoroja. 

Otamme vastaan hälytyksiä koko valtion rataverkon alueelta, käynnistämme tarvittavat toimenpiteet rautatieturvallisuuden näkökulmasta sekä varmistamme tilannekuvan ja hälytysten välittymisen eteenpäin. Koordinointityötä teemme joko paikan päällä tai etäyhteyksin, sen mukaan, mikä on tarkoituksenmukaisinta ja mahdollista kussakin tilanteessa.  

Mitä kaikkea työnkuvaasi kuuluu? 

Meidän tärkein tehtävämme on toimia onnettomuus- ja häiriötilanteissa linkkinä rautatietoimijoiden ja viranomaisten välillä. Lisäksi tuemme liikenteenohjausta häiriötilanteissa ja tulevaisuudessa rooliimme on suunniteltu kuuluvan enemmän myös varautumiseen liittyviä tehtäviä. Hälytyksen saadessamme teemme tilannearvion tarvittavista toimenpiteistä; määrittelemme esimerkiksi radan raivauksen tai kunnossapidon suorittaman tarkastuksen tarpeen. 

Onnettomuustilanteissa toimimme toimivaltaisen viranomaisen alaisuudessa vastaten rautatietoiminnoista. Välitämme tilannetietoja liikenteenohjaukselle ja muihin sidosryhmiin. Johtovastuun siirtyessä meille, koordinoimme esimerkiksi raivauksen, kunnossapidon sekä junaliikenteen yhteensovittamista ja laadimme rajoitteet liikenteenohjaukselle. Pidämme yllä kokonaiskuvaa ja varmistamme, että maastossa radalla työskentely olisi turvallista ja toisaalta edistämme junaliikenteen palautumista häiriöistä mahdollisuuksien mukaan. 

Toinen puoli toimenkuvaa on raportointi ja osaamisen ylläpito. Kaoottisiltakin vaikuttavien tilanteiden syistä ja etenemisestä voi koostaa selkeän tapahtumaketjun huolellisella raportoinnilla ja tietojen keräämisellä, mistä voi olla hyötyä vastaavan välttämiseksi jatkossa. Käymällä läpi omaa tai muiden toimintaa eri tilanteissa, oppii itsekin parempia käytäntöjä. Edustamme ulkopuolisille toimijoille käytännössä koko rautatiejärjestelmää, joten rautatietoiminnoista vaaditaan paljon osaamista. Omaa työtä helpottaakseni pyrin aina ottamaan selvää uusista asioista, kun niitä tulee eteen. 
 

Minkälaisissa projekteissa olet mukana? 

Nykyinen työ on aika sitova, ja projekteihin osallistumista on joutunut vähentämään. Tämän hetken projektina teen Raiteen turvallisuusorganisaatioon lopputyötä turvallisuusjohtamisen opintoihini liittyen. Kartoitan turvavalvomon toimintaohjeiden kokonaisuutta ja tutkin, miten voitaisiin hyödyntää hyviä käytäntöjä. 

Millainen on tavallinen työpäiväsi? 

Vaihdamme vuoroa Helsingissä joko ilta- tai aamuseitsemältä. Käymme läpi mahdolliset käynnissä olevat tehtävät, toimenpiteet ja rajoitteet sekä muut tiedossa olevat häiriöt. Luen edellisten vuorojen raportit ja lähetän ne tarvittaessa eteenpäin asiakkaalle jakelulistamme mukaisesti. Tarkistan henkilökohtaisten ja ajoneuvoomme kuuluvien varusteiden toimivuuden ja kirjaan itseni kaikkiin tarvittaviin järjestelmiin - tien päällä ja maastossa toimiminen tuo näihin oman tärkeyden ja haasteensa. 

Olemme tavoitettavissa rautateihin liittyvien häiriöiden varalta viranomaisverkon kanavilla koko valtakunnassa ja tuemme tarvittaessa toistemme toimia Tampereen kollegan kesken. Suurempia toimenpiteitä vaativista tehtävistä tehdään aina vuororaportin lisäksi erillinen raportti. Tällaisia tehtäviä on osunut omalle kohdalle noin 3-6 kuukaudessa, koko palvelussa niitä on ollut jo noin 400 vajaan vuoden toiminta-aikana. Useimmat näistä ovat törmäyksiä, suistumisia, henkilövahinkoja, tasoristeysonnettomuuksia, tulipaloja, VAK-vuotoja ynnä muita vaurioita. Merkittäviä häiriöitä voi syntyä joskus pienistäkin asioista ja kaikkea erikoistakin voi tulla vastaan. 

Mikäli tehtäviä ei ole käynnissä, pyrin käymään vuoron aikana tervehtimässä liikenteenohjauksessa ja muissa valvomoissamme työskentelevää väkeä saadakseni yleiskuvan kaikista pienistä ja isommistakin tiedossa olevista ongelmista, joista voi tulla meille kyselyä tai tehtävää. Meiltä soitellaan toisinaan lisätietoja erilaisista tilanteista, joten niistä on hyvä olla mieluummin etupainotteisesti perillä. 

Osaamisen ylläpitoon, toiminnan kehittämiseen ja harjoitteluun menee myös aikaa. 

Mitä työ antaa tekijälle eli miksi työsi on merkityksellistä? 

Tässä työssä saa kattavan yleiskuvan häiriönhallinnasta koko rautatiejärjestelmässä ja pääsee tekemisiin laajan sidosryhmäverkoston kanssa viranomaisyhteistyötä myöten. Minusta rautatiejärjestelmä on yksi suuri kiinnostava toiminnallinen kokonaisuutensa ja luulen, ettei nykyisessä monitoimijamallissa ole montaakaan vastaavaa mahdollisuutta näin laajaan yhteistyöhön yli organisaatiorajojen. 

Keskeisten rataosuuksien sakatessa yhteiskuntataloudelliset vaikutukset ovat valtavia - onkin hienoa, että omilla päätöksillä ja toiminnallaan voi olla vaikuttamassa palautumisen nopeuteen. 

Mistä itse työssä nautit eniten? 

Ongelmanratkaisu ja tilannekuvan muodostaminen sekalaisista tiedon murusista ovat työn kiinnostavinta sisältöä. Lisäksi nautin uuden oppimisesta ja tässä työssä saa ottaa selvää luvan kanssa milloin mistäkin. Liikkuvuus tuo työhön vaihtelua ja pidän maastossa "liikenteenohjauksen silminä" toimimisesta. On ollut myös hienoa huomata, että toimintaa on arvostettu ja minusta on mukavaa, jos voin auttaa jonkun pyytäessä vaikkapa puuttumaan johonkin epäkohtaan tai selvittämään epäselvyyksiä. 

 

Jaa