Hyppää pääsisältöön
Alusliikenneohjaajia meriliikennekeskuksessa

Fintrafficin meriliikenteenohjauksen poikkeamien vuosiraportti 2022 valmistunut: Vilkas vuosi sisälsi yli 650 alusliikenteen poikkeamaa

Julkaistu 29.3.2023

Fintrafficin meriliikenteenohjauksessa kirjattiin vuonna 2022 kaikkiaan hieman yli 650 alusliikenteeseen liittyvää poikkeamaa, mukaan mahtui myös 21 mahdollista karilleajon estoa ja kuusi navigointiavunantoa. Tämä käy ilmi juuri valmistuneesta Fintrafficin meriliikenteenohjauksen poikkeamien vuosiraportista.

Fintrafficin meriliikenteenohjauksessa kirjattiin vuonna 2022 kaikkiaan hieman yli 650 alusliikenteeseen liittyvää poikkeamaa, ja poikkeamien määrät olivat hyvin linjassa edellisvuosiin: Suurin poikkeamakategoria koski erilaisia kone- ja teknisiä vikoja sekä sähkönjakeluhäiriötä, joiden määrä oli yli viidennes kaikista poikkeamista. Muita poikkeamia raportoitiin esimerkiksi navigoinnista väyläalueen ulkopuolelle sekä alusten ylisyväyksistä väylään nähden.

Mahdollisia karilleajon estoja oli kaikkiaan 21, joista 18 estettiin Suomen rannikon alueella ja kolme Suomen vastuulle kuuluvien kansainvälisten merialueiden valvonta-alueella. Navigointiapua aluksille annettiin yhteensä kuusi kertaa.

Fintrafficin meriliikenteenohjaus varmistaa meriväylillämme ulkomaankaupan ja kotimaan vesiliikenteen häiriöttömän toiminnan. Fintrafficin meriliikennekeskuksissa huolehditaan 24/7/365, että alusliikenne on turvallista, sujuvaa ja häiriötöntä, ja sen alusliikennepalveluun ovat velvollisia osallistumaan kaikki alukset, joiden pituus on vähintään 24 metriä.

Jaa