Hyppää pääsisältöön

Fintraffic uudistaa rautateiden Pohjois-Suomen kauko-ohjauksen - Siemens Mobility Oy toteuttamaan uudistusta

Julkaistu 7.10.2021

Fintraffic investoi uuteen rautatieliikenteen kauko-ohjausjärjestelmään Pohjois-Suomessa. Uusi moderni järjestelmä mahdollistaa paikkariippumattoman ja dynaamisen ohjaustyön sekä automaation laajemman käytön. Tämä näkyy matkustajille muun muassa entistä parempana palvelutasona, turvallisuuden parantumisena ja häiriöherkkyyden vähentymisenä. Siemens Mobility Oy on voittanut kilpailutuksen uuden kauko-ohjausjärjestelmän toteutuksesta.

Toteutusprojektin tavoitteena on suunnitella, rakentaa ja asentaa Pohjois-Suomen ohjausalueelle moderni kauko-ohjausjärjestelmä. Kokonaisuuteen sisältyvät kaikki uuden kauko-ohjausjärjestelmän suunnitteluun, valmistukseen ja käyttöönottoon liittyvät työt sekä tarvittavien rajapintojen toteuttaminen muun muassa asetinlaitteisiin. Projektissa huomioidaan myös junien kulunvalvonnan uudistavan Digirata-hankkeen tavoitteet.

Hyödyt merkittäviä

”Uuden kauko-ohjausjärjestelmän avulla pystymme parantamaan palvelun tasalaatuisuuta sekä kykyämme toimia häiriötilanteissa. Tämä on myös tärkeä askel meille rautatiejärjestelmän turvallisuuden ja toimintavarmuuden kannalta. Uusi järjestelmä mahdollistaa myös datalähteiden kasvattamisen. Näistä saatavan datan avulla pystytään aiempaa paremmin ymmärtämään ja ohjaamaan rautateiden toimivuutta entistä laadukkaampaan suuntaan. Odotan jo innolla, että pääsemme hyödyntämään järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia ja tuottamaan asiakkaille entistä parempaa liikenteenohjauksen palvelua”, kertoo Fintrafficin raideliikenteenohjauksen operatiivinen johtaja Sanna Järvenpää.

”Hankkeen myötä pääsemme kehittämään Pohjois-Suomen junaliikenteen ohjausta. Toteutuksessa kasvatetaan entisestään automaatioastetta, minkä ansiosta ratatöiden hallittavuus paranee ja junakaluston siirto ratapihoilla tehostuu. Lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota häiriöttömyyteen, järjestelmän käyttöliittymään sekä siihen, että ohjausjärjestelmässä on valmiudet tulevaisuuden entistä digitaalisempaan junaliikenteeseen”, toteaa Siemens Mobilityn tekninen johtaja Jari Jussila.

Ensimmäistä kertaa Suomessa hyödynnetään eurooppalaista rajapintastandardia

Toteutuksessa hyödynnetään Suomessa ensimmäistä kertaa uutta eurooppalaista rajapintastandardia, joka on määritelty EULYNX-hankkeessa. EULYNX standardien avulla harmonisoidaan raideliikennejärjestelmien yhteensopivuutta koko Euroopassa ja varmistetaan sujuva tiedonsiirto myös tulevaisuudessa järjestelmän osien välillä. Toteutuksessa käytettävän rajapintastandardin avulla yhdistetään Väyläviraston radan varrella olevia asetinlaitteita Fintrafficin kauko-ohjausjärjestelmään.

”Väylävirasto mahdollistaa omalta osaltaan hankkeen toteuttamisen tekemällä tarvittavat muutokset ratainfraan, kuten asetinlaitteisiin ja tietoliikenteeseen. Samalla pääsemme rakentamaan modernia standardia rajapintaratkaisua erityisesti vanhemman sukupolven releasetinlaitteisiin. Tulemme hyödyntämään rajapintaratkaisussa standardoitua EULYNX-rajapinnan sanomarakennetta ja protokollaa”, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Juha Lehtola.

Projektin alustava toteutusaikataulu on vuosina 2021–2025. Uusi kauko-ohjausjärjestelmä tulee käyttöön Fintrafficin Oulussa sijaitsevaan rautatieliikenteen ohjauskeskukseen sekä osaan Tampereella sijaitsevaan ohjauskeskuksen työpisteistä.

Fintraffic vastaa toteutuksesta yhteistyössä Siemens Mobility Oy:n kanssa, ja Väylävirasto vastaa järjestelmän liittämisestä ratainfrastruktuuriin.

Jaa