Hyppää pääsisältöön
Sivuprofiili miettivästä naisesta

Fintraffic tukee aktiivisesti henkilöstön osaamisen kehittämistä: liikenneinsinöörikoulutus sujuu kätevästi työn ohessa

Julkaistu 26.4.2022

Osaamisen kehittämisen aktiivinen tukeminen kumpuaa Fintrafficin strategiasta, jossa osaamisen, johtamisen ja yrityskulttuurin kehittämisen tavoitteena on maailmanluokan osaaminen liikenteenohjaukseen ja liikenteen ekosysteemeihin. Yksi strategian konkreettisista toteuttamisen keinoista on henkilöstön nykyisen osaamisen kehittäminen. Kuinka opintojen ja liikenneoperaattorin työn yhdistäminen onnistuu? Annetaan kolmen Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK:ssa opiskelevan Fintrafficin tieliikenneoperaattorin kertoa!

Fintrafficin tieliikennekeskuksen liikenneoperaattorit Mari Vartiala ja Theresia Lumento saivat ensikipinän opiskelujen aloittamiseen esihenkilöiltään. Koulutus luo hyvää pohjaa työssä etenemiseen ja työnkuvan laajentamiseen esimerkiksi asiantuntijatehtäviin.

- Esihenkilöni oli käynyt tämän koulutuksen ja kehui sitä. Mietin, että koulutus voisi olla hyvä tapa oppia lisää kiinnostavasta alasta. Jo ensimmäinen opiskeluvuosi on lisännyt valtavasti ymmärrystä siitä, kuinka laaja liikenneala todellisuudessa on, kertoo Theresia.

Ylempää liikennealan ammattikorkeakoulututkintoa HAMK:ssa opiskeleva Fintrafficin tieliikennekeskuksen liikenneoperaattori Olli Puolimatkan innostus opintoihin lähti puolestaan tahdosta syventää omaa osaamista ja varautua tulevaan.

- Koulutukseni keskittyy tulevaisuuden liikennejärjestelyihin ja on mainio tapa syventää yleistietoa omasta alasta. Liikennejärjestelmä on hyvin laaja kokonaisuus, minkä lisäksi liikenneala kehittyy kovaa vauhtia. Opinnot antavat mahdollisuuden varautua paremmin tulevaan ammatillisesta näkökulmasta, Olli pohtii.

Fintraffic tukee opintoja palkallisilla lähipäivillä ja toimivilla työvuorojärjestelyillä

Fintrafficin yrityskulttuuri perustuu hyväksyvän kohtaamisen, arvojen ja yhdessä tekemisen lisäksi jatkuvaan parantamiseen ja kykyyn uudistua. Kouluttautuminen on tärkeä osa tätä kehitystä, ja Fintraffic tukeekin henkilöstönsä opintoja mm. maksamalla normaalia palkkaa koulutuksen lähipäiviltä.

- Palkalliset lähipäivät ovat tosi positiivinen juttu, minkä lisäksi opintoja on tuettu onnistuneilla työvuorojärjestelyillä, jotka ovat mahdollistaneet sen, että lähipäiviin pääsee helposti osallistumaan. Opiskelu on aina sijoitus itseen – on hienoa, että työnantaja tukee sitä myös, kiittää Olli.

Henkilöstön nykyisen osaamisen kehittämisen lisäksi uusien osaamisten rakentaminen on tärkeässä osassa strategisten tavoitteiden toteutumisessa. Henkilöstön erikoistuminen heitä itseään aidosti kiinnostaviin osa-alueisiin palveleekin kaikkien etua.

- Suosittelen miettimään jo alussa, mihin opinnoissa haluaa suuntautua, sillä liikennealalla on paljon eri alueita. Mielipiteet voivat ja saavat matkalla muuttua, mutta jonkinlainen suunta on hyvä olla. Itseäni esimerkiksi kiinnostavat tällä hetkellä erityisesti älyliikenne, liikenneturvallisuus sekä ympäristöasiat. Kun opintoihin liittyvät harjoittelut ja lopputyö tulevat ajankohtaiseksi, voidaan ne toteuttaa Fintrafficissa, molempia osapuolia hyödyttävissä projekteissa, kannustaa Mari.

Monimuotokoulutuksen joustavuus saa liikenneoperaattoreilta kehuja

Mari, Theresia ja Olli päättävät kaikki pian ensimmäisen opiskeluvuotensa. Opintojen suorittaminen työn ja muun elämän ohessa vaatii omaa aktiivisuutta ja aikataulutustaitoja, mutta monimuotokoulutus saa kaikilta osallistujilta kehuja joustavuudestaan.

- Luennot tallennetaan, ja ne voi katsoa itselle sopivina hetkinä ja omaan tahtiin. Opiskelu on paljon käytännönläheisempää kuin aiemmat ammattikorkeakouluopintoni, sillä tenttikirjojen luvun ja ulkoa opettelun sijaan opinnoissa hyödynnetään paljon ryhmätöitä ja omatoimista tiedonhakua. Tämä on mielenkiintoinen ja tehokas tapa oppia, sillä tietoa joutuu soveltamaan ja analysoimaan konkreettisesti jo opintojen aikana, kertoo Theresia.

Kerran kuukaudessa opiskelijat kokoontuvat lähipäiviin, jolloin nähdään muita ryhmäläisiä ja voidaan opiskelun ohessa vaihtaa ajatuksia. Vertaistuki tuo monelle uusia näkökulmia omaan työhön.

- Vaikka meillä on sama ala, katsomme sitä kaikki hieman eri kulmista. Olen saanut omaan työhöni monia uusia oivalluksia, kun olen keskustellut kokemuksista esimerkiksi kunnossapitopuolella työskentelevien opiskelijoiden kanssa. Lisäksi kanssaopiskelijoista löytyy tsemppikavereita, jolloin opinnoista ei tule yksin puurtamista, jatkaa Mari.

Jaa