Hyppää pääsisältöön

Ammattinimike, jonka harva tuntee: Liikenneohjaaja

Julkaistu 24.5.2023

Esittelemme "Ammattinimike, jonka harva tuntee"-juttusarjassa Fintrafficin ammattilaisia, jotka kertovat työstään eri ammattinimikkeiden takana. Linda Tammisalo työskentelee Fintrafficin raideliikenteenohjauksessa Tampereella liikenneohjaajana

Millaisia tehtäviä työpäiviisi kuuluu käytännössä? Mitkä asiat ovat vastuullasi?

- Tavallisesti työpäivääni kuuluu junaliikenteen ohjaaminen kauko-ohjausjärjestelmän avulla, sen valvonta sekä erilaisten tilanteiden ratkaiseminen. Lisäksi työhöni kuuluu liikennepaikoilla tapahtuvien vaihtotöiden ja rataverkolla tehtävien ratatöiden yhteensovittaminen junaliikenteen kanssa.

Ennakoin mahdollisia häiriötilanteita, minimoin niiden vaikutuksen junaliikenteeseen ja teen tiivistä  yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

Kuinka monta samalla nimikkeellä olevaa tekijää työskentelee Fintrafficissa?

- Fintrafficin raideliikenteenohjaus työllistää reilut 470 työntekijää usealla paikkakunnalla, joista liikenneohjaajia on noin 260.

Millaista koulutusta, työkokemusta tai taitoja työssäsi tarvitaan?

- Kouluttautumiseen vaaditaan toisen asteen koulutus sekä erillinen liikenneohjaajakoulutus. Aiemmalla työhistorialla tai koulutustaustalla ei ole niin suurta roolia työn kannalta, kunhan vaadittavat perusedellytykset täyttyvät. 

Riittävää paineensietokykyä pitää löytyä, sillä on osattava tehdä oikeita päätöksiä nopeasti, vaikkakin on muistettava pitää viileää harkintaa aina mukana vaativissakin tilanteissa.

Minkä tyyppisille ihmisille työsi sopii parhaiten?

- Tämä työ sopii ihmiselle, joka kykenee pysymään rauhallisena kiireen ja paineen alla. Liikenteenohjaustyössä on eduksi, jos löytyy hyvät yhteistyötaidot, oma-aloitteisuutta ja jos on nopea omaksumaan uusia asioita.

Oletko kohdannut joskus jotain hauskoja olettamuksia tai ennakkoluuloja siitä, mitä työsi tehtävänimikkeen perusteella pitää sisällään?

- Minulta usein kysytään, olenko maastossa ohjaamassa junia ja joskus on sekoitettu tietyömaalla olevaan liikenteenohjaajaan.

Yleisesti ottaen tämä ammatti ei ole kovin tuttu monille, mikä tekee siitä kertomisesta entistä mielekkäämpää, kun ennakkokäsitystä ei oikeastaan ole.

Jotain erityistä, jonka haluaisit työstäsi kertoa:

- Meillä työskentelee rautaisia ammattilaisia, työporukkamme on mahtava ja olemme yhtä isoa tiimiä.

Tämä työ tarjoaa paljon mahdollisuuksia, jos on itse aktiivinen ja asenne kohdillaan. Työ tuo mielekkäitä tilanteita ja ratkaistavia haasteita eteen, eikä yksikään päivä ole identtinen edellisen kanssa. Työnantajana Fintraffic on luotettava, kannustava ja inspiroiva.

 

raideliikenteen ohjaaja

Jaa