Hyppää pääsisältöön

Älykkäiden liikennevalojen ja ajoneuvojen välinen langaton tiedonvaihto etenee - Suomessa testataan nyt ensimmäistä kertaa Euroopan laajuisilla standardeilla

Julkaistu 16.3.2023

Fintrafficin tieliikenteenohjaus on testaamassa Suomen liikennevaloissa ensimmäistä kertaa älykkäiden liikennevalojen ja ajoneuvojen välistä langatonta tiedonvaihtoa Euroopan laajuisilla standardeilla. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa liikennevaloista tieto siirtyy suoraan ajoneuvoihin, auton navigaattoreihin tai muihin päätelaitteisiin, jolloin tien käyttäjä voi vaikuttaa omalla toiminnallaan entistä paremmin ajotapansa taloudellisuuteen ja sitä kautta myös liikennepäästöihin.

”Liikenteen digitalisaatio avaa meille mahdollisuudet viedä maantieliikenteen turvallisuutta, sujuvuutta ja ympäristöystävällisyyttä kokonaan uudelle tasolle. Yhteistoiminnallisten älyliikennejärjestelmien (C-ITS) kehitys eli se miten tieliikenteen infra ja ajoneuvot keskustelevat jatkossa keskenään, on tässä avainroolissa. Nyt meneillään oleva älykkäiden liikennevalojen ja ajoneuvojen välisen langattoman tiedonvaihdon kehitystyö on yksi konkreettinen esimerkki, jolla infrasta saatava data saadaan palvelemaan tien käyttäjiä reaaliaikaisena. Tämä taas antaa pohjaa entistä ennakoivampaan ajotapaan, jossa liikennevalot tuottavat autoilijoille syötettä siitä, miten liikennevaloja kannattaa lähestyä, jotta ajotapa olisi mahdollisimman taloudellinen ja vähäpäästöinen”, taustoittaa Fintrafficin tieliikenteenohjauksesta yksikön päällikkö Olli Rossi.

Liikennevalojen ja ajoneuvojen väliseen tiedonsiirtoon keskittyvässä Fintrafficin kehitysprojektissa on käynnissä parhaillaan ensimmäisen vaiheen liikennevalolaitteistojen testausten analysoinnit, joilla varmennetaan, että eri liikennevalojen tekniset järjestelmät ja toimintaperiaatteet tukevat Euroopan laajuisia standardeja. Ensimmäisiä pilotteja liikennevalojen ja autojen välillä päästään kokeilemaan jo tulevana kesänä.

”Olemme viimeisten kuukausien aikana testanneet Tampereen kaupungin ja yhteistyökumppaneidemme Swarco Finlandin ja Normivalaistuksen kanssa liikennevalojen toimintaa ja tiedonsiirtoa Euroopan laajuisilla C-Roadsin (ETSI ja ISO) määrittämillä standardeilla. Tulokset ovat olleet rohkaisevia ja näyttää vahvasti siltä, että pystymme hyödyntämään pitkälle jo olemassa olevaa laitekantaa. Seuraava steppi onkin pilotoida liikennevalojen ja autojen välistä toimintaa kesällä eri liittymissä ja loppukäyttäjien sovelluksissa”, jatkaa Olli Rossi.

Fintrafficin liikennevalojen ja ajoneuvojen väliseen tiedonsiirtoon keskittyvä kehitysprojekti on osa Nordic Way3 -hankekokonaisuutta, joka on 5-vuotinen EU:n tukema tieliikenteen automaatiota edistävä pohjoismainen hanke. Tavoitteena hankkeessa on kehittää älykkäitä, rajat ylittäviä liikenteen logistiikkaratkaisuja ja erityisesti kaupunkiympäristöön soveltuvia C-ITS-ratkaisuja (Cooperative Intelligent Transport Systems) pohjoismaisissa olosuhteissa. Nordic Way3 -hanke kytkeytyy EU:n komission strategiaan, jossa verkottuneet ajoneuvot, kuljettajan kyky ennakoida sekä täsmällinen ja aiempaa nopeampi tiedonvaihto lisäävät turvallisuutta. Euroopan komission tavoitteena on puolittaa liikennekuolemien vuosittainen määrä vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Hankkeessa ovat Suomesta Fintrafficin lisäksi mukana hankkeen vetäjänä Traficom sekä Väylävirasto ja Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupungit.

Yhteistoiminnallisten älyliikennejärjestelmien kehittäminen on osa Fintrafficin kehittyvän liikenteen strategiaa, jossa Suomeen tavoitellaan maailman sujuvinta, turvallisinta ja ympäristöystävällisintä liikennettä. Tieliikenteen yhteistoiminnallinen palvelu (C-ITS service) on palvelu, jossa verkottunut tai keskusteleva ajoneuvo on langattomasti yhteydessä toisiin ajoneuvoihin, infrastruktuuriin tai muuhun ympäristöön. Palvelut varoittavat automaattisesti vaarallisesta tilanteesta tai olosuhteesta, kuten esimerkiksi esteestä tiellä tai liukkaasta ajoradasta. Palvelu voi myös antaa tietoa, jonka tarkoituksena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja helpottaa liikkumista.

Jaa

Tagit