Hyppää pääsisältöön
Meriliikennekeskus, jossa isoja näyttöjä, joilta seurataan alusten turvallista kulkua.

Saaristomeren alusliikenteen käyttöön uudet ilmoituspisteet heinäkuun alusta

Julkaistu 23.6.2021

Fintrafficin meriliikenteenohjaus on lähtenyt kuluvana vuonna kehittämään Saaristomeren alusliikenteen ilmoituskäytäntöjä yhdessä sidosryhmiensä kanssa. Tavoitteena on luoda entistä toimivammat ilmoituskäytänteet, jossa alusten ilmoituspisteet ovat mitoitettu nykyistä vieläkin tarveperusteisemmin. Ilmoituskäytänteitä päästään testaamaan jo 1.7. alkaen, jolloin Saaristomerellä käynnistyy puolen vuoden mittainen kokeilujakso.

Saaristomeren VTS-alue on yksi suurimmista Suomen VTS-alueista. Alueella sijaitseekin tällä hetkellä peräti 13 ilmoituspistettä ja liikenteellistä solmukohtaa, joissa alukset ilmoittautuvat Fintrafficin meriliikennekeskukselle. Ilmoittautumisen tarkoitus on varmistaa, että rahti- ja matkustajaliikenne sujuu mahdollisimman turvallisesti vilkasliikenteisellä rannikkoalueella, joka on tunnettu vaativuudestaan. Nyt ilmoituspisteiden määrää ja sijaintia on lähdetty mitoittamaan uudelleen, jotta ne palvelisivat tulevina vuosina mahdollisimman saumattomasti turvallisen alusliikenteen vaateita.

- Ohjeistamme meriliikennekeskuksessa aluksia ympärivuorokautisesti ja huolehdimme osaltamme esimerkiksi siitä, että alukset eivät joudu liian lähelle toisiaan paikoin hyvinkin ahtailla väylillämme. Tätä varten käytössämme on jatkuva VHF-radioliikennevalmius keskuksen ja alusten välillä sekä tietyt kriittiset maantieteelliset pisteet, joita lähestyessään alukset ovat meille ilmoitusvelvollisia. Saaristomeren ilmoituspisteet on käyty läpi viimeksi noin kymmenen vuotta sitten, joten nyt oli aika tarkastella pisteiden toimivuutta liikennelähtöisesti ja miettiä samalla mitä tämän päivän teknologia tarjoaa perinteisen radioliikenteen tueksi, taustoittaa alusliikenneohjaaja Marko Jokioja, joka on ollut mukana yli puoli vuotta käynnissä olleessa kehityshankkeessa sen alkumetreiltä lähtien.

Saaristomeren VTS-alueella ilmoituspisteet vähenevät 13 pisteestä yhdeksään - mukaan myös uutta AIS- ja tutkapohjaista valvontaa

Digitaalisuus on ollut merenkulun arkea jo pitkään ja alusliikenteenohjauksessa hyödynnetäänkin entistä voimakkaammin esimerkiksi AIS-järjestelmää (Automatic Identification System) ja eri tutkasovelluksia, joiden ansiosta laivan elektroniset alustiedot siirtyvät meriliikennekeskukselle reaaliajassa.

- Teknologia mahdollistaa tänä päivänä reaaliaikaisen alus- ja liikennetiedon virtaamisen, jossa esimerkiksi AIS- ja tutkapohjainen teknologia tukee voimakkaasti perinteistä VHF-radioliikennettä. Olemme vuoden alusta lähtien tehneet laajaa kartoitustyötä yhdessä sidosryhmiemme kanssa ja etsineet ratkaisuja entistä toimivammalle alusliikenteen ilmoituspalvelulle ja sitä tukevalle kriittisten alueiden valvonnalle. Tuloksena tästä työstä olemme ottamassa koekäyttöön heinäkuun alusta uudistetut alusliikenteen ilmoituspisteet sekä niitä varmentavat uudet hälytysalueet, jatkaa Jokioja.

Saaristomeren ilmoituspisteet tulevat 1.7.2021 päivittymään siten, että VHF-ilmoituspisteistä poistetaan harvemmin liikennöidyt Kivikari, Kungsholm, Ykskari, Järngrynnan ja Knivskär. Lisäksi alueelle tulee yksi uusi ilmoituspiste, Långnäs, jossa on etenkin paljon risteily- ja yhteysaluksia. Samalla VTS-keskuksessa otetaan käyttöön viisi uutta kriittistä maantieteellistä hälytysaluetta, jotka hälyttävät VTS-keskukseen, mikäli alueelle on saapumassa yhtäaikaisesti useampi alus.

- Päivittyneet ilmoituspisteet otetaan käyttöön alusliikenteelle 1.7. lähtien, josta starttaa 31.12. saakka kestävä kokeiluvaihe. Uutena ilmoituspisteenä testataan samalla myös Godbyn suunnalta saapuvien alusten ilmoittautumista 10 minuuttia ennen Långnäsin sivuutusta, johon tuli toivetta etenkin linjaliikenteeltä. VTS-keskuksen käyttöön saadaan lisäksi viisi uutta hälytysaluetta, joilla valvomme kriittisten pisteiden liikenteen kohtaamisia, summaa Marko Jokioja.

Tarkemmat tiedot uusista ilmoituskäytännöistä löytyvät 30.6. alkaen Archipelago VTS:n Master’s Guidesta.

Jaa