Hyppää pääsisältöön
Alus merellä

Blogi: Luottamus meriliikenteenohjauksen kehittämisen kivijalkana

Julkaistu 10.3.2023

Sea Change – VTS:n lokikirja

Kehitämme Fintrafficissa merenkulun palveluja tavalla, jossa asiakas on keskiössä ja mukana ongelmanratkaisussa alusta saakka. Emme kuitenkaan koe olevamme pelkästään asiakaslähtöisiä, vaan jotain vielä parempaa - näemme palveluidemme käyttäjinä ja tuottajina ensisijaisesti ihmisen. Ihmislähtöisen kehittämisen tasolle on mahdollista kavuta korkean luottamuksen kautta.

Tehtävämme Fintrafficin meriliikenteenohjauksessa on varmistaa Suomen meriliikenteen turvallinen ja häiriötön toiminta. Se on valtava tehtävä, jota edes valtion erityistehtäväyhtiö ei pysty hoitamaan yksin – eikä edes haluaisi, sillä kuten oma väkemme, myös asiakkaamme ovat alojensa terävintä kärkeä, ammattimerenkulkijoita ja toimialan syvällisiä tuntijoita, joiden osaaminen on työmme keskiössä.

Modernia yhteisöllisyyttä ja luottamusta liikennejärjestelmän kehittämiseen rakennetaan osallistavalla asiakas- ja sidosryhmäyhteistyöllä, jossa toimialan edustajat ovat monipuolisesti edustettuina ja aktiivisesti mukana.

Meriliikenteenohjausyhtiönä voimme luottaa asiakkaidemme eli alusten päälliköiden, luotsien ja muiden sidosryhmien harkintakykyyn kaikissa olosuhteissa. Yhdessä voimmekin kehittää entistä parempia älyllistyvän meriliikenteen palveluja ja liikenteenohjausta suomalaiselle merenkululle, jossa asiakaslähtöisyys luo yhteisen suunnan koko työlle.

Palveluille on oltava aito tarve

Meriliikenteen kehitystyössä kysymme ja keskustelemme, keräämme kommentteja ja pyydämme palautetta asiakkailtamme ja asiantuntijoiltamme, jotka huolehtivat merenkulun turvallisuudesta 24/7. Emme esitä valmista ratkaisua ja kerää ensimmäistä palautetta vasta vuosia muutosten jälkeen, vaan mietimme ratkaisuvaihtoehtoja alusta lähtien ihmistä kuunnellen.

Osallistamalla asiakkaat ja omat asiantuntijamme kehittämiseen saamme mukaan näkökulmia, jotka eivät välttämättä nousisi muutoin esille lainkaan. Näin voimme tuottaa ratkaisuja, jotka ovat yhdessä tuotettuja ja tuoreeltaan validoituja. Voimme olla varmoja, että palveluitamme ja ratkaisujamme oikeasti tarvitaan. Samalla huolehdimme siitä, että käytämme resurssimme järkevästi ja tehokkaasti.

Näin toimimme myös syyskuussa 2022 aloitetussa hankkeessa, jossa tarkastelemme Suomen rannikon alusliikenteen kohtaamis- ja ohittamiskieltoalueet. Hanke käynnistyi VTS-alueiden poikkeamaraporttien analysoinnista esille nousseesta tarpeesta päivittää kohtaamis- ja ohittamiskieltoalueiden ajantasaisuus liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden edistämiseksi.

Hankkeessa käymme alueet läpi yhdessä alan viranomaisten sekä sidosryhmiemme ja asiakkaidemme kanssa. Tapaamisisissa kartoitamme nykyisten kohtaamis- ja ohittamiskieltoalueiden tarkoituksenmukaisuutta ja mahdollista uusien alueiden tarvetta. Samalla valmistaudumme kohtaamis- ja ohittamiskieltoalueiden aineistojen digitalisointiin ja tunnistamme, missä kanavissa tiedot pitää olla saatavilla, jotta ne saavuttavat tiedon loppukäyttäjät mahdollisimman tehokkaasti.

Mukana hankkeessa on varustamoiden ja satamien edustajia, alusten päälliköitä, luotseja, varustamoiden maahenkilökuntaa sekä Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen, Väyläviraston ja Traficomin asiantuntijoita - unohtamatta yhtiömme moottorina toimivia alusliikenneohjaajia, joilla on erinomainen käsitys kohtaamiseen ja ohittamiseen liittyvästä riskistä omilla VTS-alueillaan.

Yhteinen tavoite edellä

Ihmislähtöinen tuote- ja palvelukehitys ei onnistuisi, jos asiakkaamme eivät olisi merenkulun huippuammattilaisia.

Alusliikennepalvelun käyttäjien ja tarjoajien välinen luottamus perustuu yhteiseen tavoitteeseen, joka on saada alus turvallisesti ja sujuvasti seuraavaan satamaansa. Alusliikenneohjaajat ovat itsekin kokeneita merenkulkijoita ja he tuntevat päätöksenteon prosessin aluksen komentosillalla erittäin hyvin.

Merenkulku on yksi maailman vanhimmista toimialoista ja kehittyy juuri tällä hetkellä erityisen nopeasti. Kontrasti uuden ja vanhan välillä on suuri ja kiinnostava. Kaiken automaatiokehityksen keskellä kuitenkin korostamme, että palvelut hyödyttävät aina ensisijaisesti ihmistä. Luottamussuhteemme väyliemme käyttäjiin on ainutlaatuinen, ja se takaa onnistumisen myös jatkossa.

Niin, ja kohtaamis- ja ohittamiskieltoalueiden tarkastustyön raportti toimenpide-ehdotuksineen valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä. Muutoksia tullaan esittämään suoraan hankkeen yksittäisten kokousten perusteella.

Digitalisoituvan meriliikenteen ytimestä,
Esa

”Sea Change – VTS:n lokikirja” on blogisarja, jonka kirjoittaja on Fintrafficin meriliikenteenohjauksen kehityspäällikkö, merikapteeni ja autonomisen merenkulun insinööri Esa Kallio. Blogisarja käsittelee murroksessa olevan meriliikenteenohjauksen ja merenkulun kehittämisen ajankohtaisia ilmiöitä ja hankkeita ihminen edellä.

Jaa