Hyppää pääsisältöön
Hälytysajoneuvoja

Liikennevaloetuusjärjestelmä HALI

Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuusjärjestelmä HALI - lisää vihreää hälytysajoneuvoille

HALI on täysin automaattinen liikennevalojen etuusjärjestelmä, joka ohjaa liikennevalot automaattisesti vihreäksi, kun hälytysajossa oleva ajoneuvo lähestyy valo-ohjattua risteystä. 

Noin viidennes maamme liikennevaloista sekä hälytysajoneuvoista on jo nyt HALIn piirissä. Palvelu kattaakin jo yli 500 liikennevaloristeystä ja yli 400 hälytysajoneuvoa.

HALI on parhaillaan siirtymässä kohti kansallista tasoa ja toiminnan lähtökohtana on saavuttaa Suomeen mahdollisimman laaja viranomaispeitto vuoteen 2023.

HALIn tuomat hyödyt 

HALI tekee hälytysajoista turvallisempaa ja entistä nopeampaa. Kun risteyksien ajoneuvojonot saadaan purettua ennen hälytysajoneuvon saapumista ja hälytysajoneuvolle pystytään tarjoamaan vihreä valo risteyksessä, vähenee onnettomuuden sattumisen todennäköisyys. 

HALI tehostaa lisäksi vasteaikoja, joiden pienenemiset parantavat suoraan pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelutasoa. Palo- ja ensihoitokalusto saapuvat nopeammin tapahtumapaikalle, joka vähentää suoraan onnettomuuksista aiheutuvia vahinkoja.

Liikennevaloetuudella on todettu olevan suora vaikutus myös hälytysajossa tapahtuneiden onnettomuuksien määrään. Yleisten arvioiden mukaan järjestelmän avulla hälytysajoneuvo-onnettomuuksia pystytään vähentämään vähintään 80 %.   

Miten HALI toimii?

Hälytysajoneuvot lähettävät satelliittipaikannukseen perustuen sijaintitietoaan mobiilidataverkon välityksellä keskusjärjestelmälle, josta HALI-palvelinohjelmisto päättelee kulloisenkin liikennevalojen ohjaustarpeen ja lähettää tarvittavia ohjauskäskyjä liikennevalokojeille.

Hallinnointi ja käyttäjät

Kuntaliitto ja Fintraffic Tie koordinoivat kansallista HALI-järjestelmää, jossa Fintraffic Tie vastaa sopimustenhallinnasta, järjestelmän teknisestä toiminnasta ja operoinnista. HALI-toimijaverkosto muodostuu viranomaisista ja yrityksistä, joiden kaikkien yhteistä panosta tarvitaan toimivan kansallisen kokonaisjärjestelmän ylläpitoon ja kehitykseen.