Hyppää pääsisältöön

Fintrafficin hallitusohjelmatavoitteet

Rakentamalla liikenteen fyysisen infrastruktuurin päälle reaaliaikainen datainfrastruktuuri, saadaan ihmiset ja tavarat kulkemaan sujuvammin ja kustannustehokkaammin ja samalla vähennettyä päästöjä.  

 • Liikenteen ja logistiikan digitalisoinnin edistämisestä tehdään yksi hallituksen kärkihanke.    

 • Suomi luo maailman edistyneimmän liikenteen datainfrastruktuurin ja reiluimman datatalouden sääntelyn, joka kannustaa yrityksiä ja ihmisiä digitaalisen tiedon jakamiseen, edistää uutta liiketoimintaa ja synnyttää sujuvia logistiikan ja liikkumisen palveluita. 

 • Eduskunnan hyväksymän Liikenne12–selonteon toimenpiteet liikenteen digitalisoimiseksi toteutetaan hallituskaudella määrätietoisesti. 

 • Fintrafficin rahoitus turvataan, jotta se voi kerätä, ylläpitää ja jakaa liikenteen reaaliaikaisen tilannekuvan edellyttämiä tietoja ja edistää liikenteen digitalisaatiota.   

 • Rautateiden kulunvalvonnan uudistamiseen eli Digirata-hankkeen toteuttamiseen sitoudutaan yli hallituskausien. 

 • Alailmatilaan resursoidaan palvelut, joilla Suomi on ensimmäisten joukossa hyötymässä dronejen kaupallisten markkinoiden kehittymisestä. Alailmatilan käytölle määritellään strategia dynaamisen ja turvallisen toimintaympäristön sekä tulevaisuuden innovaatioiden mahdollistamiseksi. 

Tehokkaampia kuljetuksia yrityksille 

Yritysten kuljetuskustannusten ja ilmastopäästöjen pienentäminen sekä toimintavarmuuden parantaminen ovat entistä kriittisempiä kilpailukykytekijöitä kaukana markkinoilta sijaitsevalle Suomelle. 

Hallitusohjelmatavoitteet 

 • Sähköisten ​rahtikirjojen (EFTI) ​käyttöönoton edistäminen​ 

 • Liikenne12 -suunnitelman digitalisaatiotoimien toteuttaminen​ 

 • Logistiikan solmukohtien tehostaminen digitaalisilla alustoilla​ 

 • Liikenteen yhtenäinen päästölaskenta​ 

 • Digirata-hankkeeseen sitoutuminen 

 • Alailmatilan palveluiden toteutus (U-Space) 

Sujuvampia matkoja ihmisille  

Digitalisaation mahdollistamat helppokäyttöiset liikkumissovellukset ja eri liikennemuotoja yhdistävät matkaketjut kannustavat ihmisiä taloudellisiin ja kestäviin liikkumisvalintoihin.  

Hallitusohjelmatavoitteet 

 • Yhteisten käytäntöjen edistäminen: faktalompakko​, puolesta asiointi ja –myyminen  

 • Kuntien liikenteen tilannekuvan integrointi valtakunnalliseen tilannekuvaan​ 

 • Joukkoliikennedatan saaminen kuntoon, synkronointi EU-kehityksen kanssa tärkeää 

 • Julkisesti hankitun kutsuliikenteen (Kela-taksit, koulukyydit) tehostaminen sekä mahdollistaminen jaettavaksi  

 • ​Liikenne12 -suunnitelman digitalisaatiotoimien toteuttaminen 

 • Liikenteen yhtenäinen päästölaskenta 

 • Digirata-hankkeeseen sitoutuminen 

 • Joukkoliikenteen toimintaedellytysten varmistaminen ja markkinaosuuden kasvattaminen 

Uutta kasvua Suomelle 

Suomi ajoi mobiililiiketoiminnan yritykset maailmanlaajuiseen kasvuun 1990-luvulla fiksun sääntelyn synnyttämällä edistyksellisellä kotimarkkinalla sekä TKi-panostuksin. Voimme toistaa vastavan menestys- ja kasvutarinan digitalisoimalla liikennejärjestelmämme ensimmäisenä maailmassa.  

Hallitusohjelmatavoitteet: 

 • Liikennealan digitalisaatioasteen kasvattamisen resursointi ​ 

 • Alan vientiponnisteluiden tukeminen​ 

 • Yritysten ei-bisneskriittisen datan vapauttaminen enenevissä määrin yhteiseen palvelukehitykseen​ 

 • Lennonvarmistuksen käyttäjä maksaa -periaate ja lentoliikennetoimialan toimintaedellytysten varmistaminen mahdollistamalla mm. rajat ylittävä palvelutuotanto Viron kanssa, alailmatilan palveluiden resurssointi