Hyppää pääsisältöön

Mitä toimenpiteitä Lennonvarmistus tekee suojatakseen henkilötietoja?

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva ovat Lennonvarmistukselle ensiarvoisen tärkeitä ja Lennonvarmistus on ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden turvaamiseksi. Lennonvarmistus suojaa henkilötietoja teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä perusteetonta ja/tai laitonta pääsyä, muuttamista ja tuhoamista tai muuta käsittelyä vastaan.

Lennonvarmistus noudattaa tarkkoja tietoturvavaatimuksia IT-järjestelmiensä pääsyn hallinnassa ja valvonnassa. Tiedot säilytetään sähköisissä järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla asianmukaisilla teknisillä ratkaisuilla suojattuja. Henkilötietojasi käsittelevät ainoastaan Lennonvarmistuksen palveluksessa olevat henkilöt tai sen valtuuttamat henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Työntekijöitä, jotka osana työtehtäviään käsittelevät henkilötietoja, koulutetaan ja ohjeistetaan tietosuojaa ja tietoturvaa koskevista asioista säännöllisesti.