Hyppää pääsisältöön

Lentopelastuspalvelu (ARCC)

Käsiteltävät henkilötiedot

Keiden henkilötietoja Lennonvarmistus käsittelee (”rekisteröidyt”)

  • Sidosryhmien edustajat, ilma-alusten ja hätälähettimien omistajat ja ICE-henkilöt sekä lento-onnettomuuksiin ja etsintä- ja pelastustehtäviin välittömästi tai välillisesti liittyvät henkilöt.  
  • Puhelinviestiliikenteen osalta asiakkaat, jotka ovat puhelimitse yhteydessä yksikköön, tai joille soitetaan yksiköstä. 

Rekisteröidyn tai rekisteröidyn organisaation edustajan Lennonvarmistukselle antamat henkilötiedot

  • Lentoasemien vastuuhenkilöiden yhteystiedot ja muut tunnistamistiedot, kuten nimi, puhelinnumero ja organisaatio.
  • Ilmaliikenteen puhelinviestiliikenteestä kerättyjen tallenteiden sisältämät henkilötiedot, esim. puhe, mukaan lukien viestinnän metatiedot, kuten viestien ajankohta ja kesto.

Lennonvarmistuksen luovutuksena saamat henkilötiedot

  • Liikenne- ja viestintäviraston ylläpitämistä ilma-alusrekisteristä ja hätäpaikannuslähetinrekisteristä saatavat tiedot: omistajan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, organisaatio, ilma-aluksen rekisteritunnus, hätälähettimen tunnus sekä ICE-henkilöiden yhteystiedot ja muut tunnistamistiedot.
  • Lennonvarmistus käsittelee myös etsintä- ja pelastustehtävien tapauskohtaisen suorittamisen ja onnettomuuksien tutkinnan kannalta tarpeellisia henkilötietoja, joiden luonne määräytyy tapauskohtaisesti ja jotka voivat sisältää myös arkaluonteisia henkilötietoja, kuten pelastustehtävien kohteena olevien henkilöiden terveystietoja.

Käsittelyn tarkoitukset

Lennonvarmistus käsittelee henkilötietoja lentopelastuspalvelun valmiustilan ylläpitämiseksi sekä tapauskohtaisesti etsintä- ja pelastustehtävien suorittamiseksi ilmailulain 153 §:n, Liikenne- ja viestintäviraston antamien määräysten sekä muiden sovellettavien lakien mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyperusteena on Lennonvarmistuksen lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen. 

Erityisten henkilötietoryhmien osalta henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 9(2)(g) artiklan mukaiseen yleistä etua koskevaan tärkeään syyhyn, joka perustuu ilmailulakiin ja sen nojalla annettuihin Liikenne- ja viestintäviraston määräyksiin etsintä- ja pelastustehtävien suorittamisesta. Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien henkilötietojen käsittely on satunnaista ja tietojen käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta ja suojatoimenpiteitä.

Henkilötietojen säilytysajat

Lennonvarmistus säilyttää lentoasemien vastuuhenkilöiden yhteystietoja ja muita tunnistamistietoja niin kauan kuin henkilö on kyseisessä asemassa.  Traficomin rekistereistä saatuja yhteystietoja säilytetään niin kauan kuin rekisterissä olevat tiedot eivät muutu. Etsintä- ja pelastuspalveluiden yhteydessä käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään Lennonvarmistuksen tutkintaan liittyvien tehtävien kannalta tarkoituksenmukaisen ajan.