Hyppää pääsisältöön

Lennonneuvontapalvelu

Käsiteltävät henkilötiedot

Keiden henkilötietoja Lennonvarmistus käsittelee (”rekisteröidyt”)

  • Ilma-aluksen tai aluksen päälliköt, lentosuunnitelman laatijat ja ilma-aluksen haltijat.

Rekisteröidyn tai rekisteröidyn organisaation edustajan Lennonvarmistukselle antamat henkilötiedot

  • Lentosuunnitelmalomakkeeseen sisällytettävät yhteystiedot ja muut tunnistamistiedot, kuten nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä ilma-alusta kuvailevat tiedot, kuten ilma-aluksen tunnus.

Käsittelyn tarkoitukset

Lennonvarmistus käsittelee henkilötietoja lentosuunnitelmien käsittelemiseksi, jotta se voisi varmistaa lentoliikenteen turvallisuuden ja tehokkuuden kansainvälisten sopimusten ja lakien mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyperusteena on Lennonvarmistuksen lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen.

Henkilötietojen säilytysajat

Lennonneuvontapalvelussa käsiteltävien henkilötietojen säilytysaika on 5 vuotta.