Hyppää pääsisältöön

Kenelle Lennonvarmistus luovuttaa henkilötietoja?

Lennonvarmistus luovuttaa tietyissä palveluissa säännönmukaisesti eräitä henkilötietoja Euroopan lennonjohdon koordinoinnin ja suunnittelun keskusorganisaatiolle Eurocontrolille (Ilmatilan hallintapalvelu, Avia Collegen koulutuspalvelut ja Lennonneuvontapalvelu) ja kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle ICAO:lle (Lennonneuvontapalvelu). Tietojen luovutukset perustuvat Eurocontrolin ja ICAO:n valtiosopimuksissa ja muualla lainsäädännössä myönnettyihin tietojensaantioikeuksiin. 

Ilmatilan hallintapalvelussa henkilötietoja luovutetaan säännönmukaisesti Puolustusvoimille. Avia Collegen koulutuspalveluissa henkilötietoja luovutetaan Finavialle ja Finnairille lentoliikenteen sujuvaa turvaamista varten. Lisäksi Lennonvarmistus luovuttaa omille konserniyhtiöilleen laskutustietoja. 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tapauskohtaisesti myös muille viranomaisille, kuten poliisi- ja liikenneviranomaisille, niiden tietojensaantioikeutta koskevien säännösten mukaisesti. Henkilötietoja voidaan tapauskohtaisesti luovuttaa myös tuomioistuimille ja ilmailualan toimijoille voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa. 

Lennonvarmistus luovuttaa henkilötietoja myös sen omille palveluntarjoajille tilanteissa, joissa tämän tietosuojaselosteen mukaisten palveluiden toimittaminen kohtuudella edellyttää palveluntarjoajan pääsyä tietoihin. Palveluntarjoajat ovat tietojärjestelmien toimittajia ja teleoperaattoreita. Lennonvarmistus valitsee palveluntarjoajansa huolellisesti ja on ryhtynyt sopimuksellisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin varmistaakseen sen, että palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja Lennonvarmistuksen lukuun tietosuojalainsäädännön ja Lennonvarmistuksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Avia Collegen koulutuspalveluissa kerättyjä tietoja luovutetaan myös yhteisrekisterinpitäjänä toimivalle Opetushallitukselle, joka ylläpitää ja säilyttää henkilötietoja KOSKI-tietovarannossa. KOSKI-tietovarannon tietosuojaselosteen voi lukea täältä.