Hyppää pääsisältöön

Kehityspalvelut (DEV)

Käsiteltävät henkilötiedot

Keiden henkilötietoja Lennonvarmistus käsittelee (”rekisteröidyt”)

  • Dronen lennättäjät, ulkoilmalaseresityksen toteuttajat ja Lennonvarmistuksen dokumentaatiota tarvitsevien tai muutosten tiedottamiseen osallistuvien sidosryhmien edustajat.

Rekisteröidyn tai rekisteröidyn organisaation edustajan Lennonvarmistukselle antamat henkilötiedot

  • Drone-lennätysilmoitusten, dronen geofencingin purkupyyntöjen ja ulkoilmalaserilmoitusten tekemiseen tarvittavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, organisaatio ja laskutustiedot. 
  • Drone-lennätysilmoitusten ja dronen geofencingin purkupyyntöjen kohteena olevaa alusta ja lennätystä koskevat tiedot, kuten aluksen tyyppi ja sarjanumero sekä lennätyksen aloitusajankohta ja paikka.
  • Sidosryhmien edustajien sähköpostiosoitteet ja muutosten tiedottamiseen osallisten sidosryhmien edustajien osalta myös puhelinnumerot.

Käsittelyn tarkoitukset

Lennonvarmistus käsittelee henkilötietoja:

  • Drone-lennätysilmoitusten käsittelemiseksi. Lennonvarmistuksen lakisääteisenä tehtävänä ilmailulain 11 b § ja sen nojalla annettujen määräysten nojalla on antaa lupa lennättämiseen, joka suuntautuu jollekin lentoaseman rajoittavalle UAS-vyöhykkeelle.
  • Geofencingin purkupyyntöjen käsittelemiseksi. Lennonvarmistuksen lakisääteisenä tehtävänä on ilmailulain ja sen nojalla annettujen määräysten nojalla myöntää geofencingin purkutodistuksia lentoasemien läheisyyttä koskevien geofencingien osalta. 
  • Ulkoilmalaserilmoitusten käsittelemiseksi. Lennonvarmistuksen on ilmailulain 159 §:n nojalla käsiteltävä ilmoituksia lentoturvallisuudelle mahdollisesti vaaraa aiheuttavasta tai liikenteen sujuvuuteen vaikuttavasta toiminnasta.

Henkilötietojen käsittelyperusteena on edellä kuvatuissa tilanteissa Lennonvarmistuksen lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen. 

Sidosryhmien edustajien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on muutosten tiedottaminen ja tehokas viestintä Lennonvarmistuksen kehityspalveluiden sidosryhmille. Tältä osin henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etu. Sekä Lennonvarmistuksen että kehityspalveluiden sidosryhmien oikeutettuina etuina on yhteistyön ja siihen liittyvän viestinnän mahdollistaminen.

Henkilötietojen säilytysajat

Lennonvarmistus säilyttää drone-lennätysilmoituksiin, geofencingin purkupyyntöihin ja ulkolaserilmoituksiin liittyviä henkilötietoja 6 kuukautta tiedon vastaanottamisesta.  

Sidosryhmien edustajien henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoituksen toteuttamista varten.  .

Laskutustietoja säilytetään kirjanpitolainsäädännön edellyttämä aika.