Hyppää pääsisältöön

Ilmatilasuunnittelupalvelu (ASD)

Käsiteltävät henkilötiedot

Keiden henkilötietoja Lennonvarmistus käsittelee (”rekisteröidyt”)

  • Ilmatilan muutosprosessiin osallisten sidosryhmien yhteyshenkilöt.

Rekisteröidyn tai rekisteröidyn organisaation edustajan Lennonvarmistukselle antamat henkilötiedot

  • Yhteystiedot ja muut tunnistamistiedot: etu- ja sukunimi, sähköposti, puhelinnumero ja organisaation nimi.

Käsittelyn tarkoitukset

Lennonvarmistus käsittelee henkilötietoja ilmatilasuunnittelupalvelun tuottamiseksi, mikä edellyttää yhteyshenkilöiden henkilötietojen käsittelyä. Lennonvarmistus vastaa EU:n komission asetuksen N:o 2150/2005 ja ilmailulain mukaisesti päivittäisestä ilmatilan käytön suunnittelusta ja koordinoinnista. Henkilötietojen käsittelyperusteena on Lennonvarmistuksen lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen. 

Henkilötietojen säilytysajat

Lennonvarmistus säilyttää henkilötietoja ilmatilan muutoksen valmistelun ajan.