Hyppää pääsisältöön

Ilmatilan hallintapalvelu (AMC)

Käsiteltävät henkilötiedot

Keiden henkilötietoja Lennonvarmistus käsittelee (”rekisteröidyt”)

  • Ilmatilavarausten tekijät.

Rekisteröidyn tai rekisteröidyn organisaation edustajan Lennonvarmistukselle antamat henkilötiedot

  • Yhteystiedot ja muut tunnistamistiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja organisaatio.
  • Laskutustiedot.

Käsittelyn tarkoitukset

Lennonvarmistus käsittelee henkilötietoja ilmatilan hallintapalveluun kuuluvien ilmatilavarausten käsittelemiseksi, mikä edellyttää yhteyshenkilöiden henkilötietojen käsittelyä. Lennonvarmistus vastaa komission asetuksen N:o 2150/2005 ja ilmailulain 112 § mukaisesti päivittäisestä ilmatilan käytön suunnittelusta ja koordinoinnista. Henkilötietojen käsittelyperusteena on Lennonvarmistuksen lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen.

Henkilötietojen säilytysajat

Lennonvarmistus säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen ilmatilan hallintapalveluun kuuluvien ilmatilavarausten käsittelemiseksi.

Laskutustietoja säilytetään kirjanpitolainsäädännön edellyttämä aika.