Hyppää pääsisältöön

Ilmailutiedotuspalvelu (AIS)

Käsiteltävät henkilötiedot

Keiden henkilötietoja Lennonvarmistus käsittelee (”rekisteröidyt”)

  • Ilmailutietoja ilmoittavien organisaatioiden, kuten lentoaseman pitäjien, Ilmatieteen laitoksen ja Tullin, edustajat ja vastuuhenkilöt. 
  • AIS-uutiskirjeen tilaajat.
  • Palauteviestien lähettäjät. 

Rekisteröidyn tai rekisteröidyn organisaation edustajan Lennonvarmistukselle antamat henkilötiedot

  • Edustajien ja vastuuhenkilöiden yhteystiedot ja muut tunnistamistiedot: etu- ja sukunimi, sähköposti, puhelinnumero, organisaation nimi ja käyttäjätunnukset.
  • AIS-uutiskirjeen tilaajan nimi, sähköposti ja listajäsenyydet (tieto siitä, onko tilaaja tilannut suomen- ja/tai englanninkielisen AIS-uutiskirjeen). Uutiskirjeen tilaaja voi vapaaehtoisesti ilmoittaa itsestään myös muita tietoja yllä mainittujen tietojen lisäksi, kuten syyn AIS-uutiskirjeen peruuttamiseen.
  • Palauteviestin lähettäjän nimi, sähköposti, viestin sisältö ja tieto siitä, haluaako viestin lähettäjä vastauksen viestiinsä.

Lennonvarmistuksen palvelun käytöstä keräämät tiedot

  • Ilmailutietoa ilmoittavien palveluntarjoajien edustajien ja vastuuhenkilöiden lokitiedot ja käyttöoikeuksia koskevat tiedot.

Käsittelyn tarkoitukset

Lennonvarmistus käsittelee ilmailutietoja ilmoittavien organisaatioiden edustajien ja vastuuhenkilöiden henkilötietoja ilmailutiedotuspalvelun tuottamiseksi sekä ilmailutiedon tiedonhallinnan, tiedon jäljitettävyyden ja laadun parantamiseksi. Ilmailutiedotuspalvelun tiedonhallinnalle asetetaan lakisääteisiä vaatimuksia muun muassa kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksessa, Euroopan lentoturvallisuusviraston määräyksessä (Annex VI to ED Decision 2020/008/R) ja EU:n komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/373. Henkilötietojen käsittelyperusteena on Lennonvarmistuksen lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen (Ilmailulaki (864/2014) 10 luku 112 §).

AIS-uutiskirjeen osalta käsittelyn tarkoituksena on yleisölle tiedottaminen Ilmailutiedotuspalvelun muutoksista ja muista ajankohtaisista asioista. Henkilötietojen käsittely perustuu AIS-uutiskirjeen tilaajan antamaan erilliseen suostumukseen.

Palauteviestien kautta kerättyjä henkilötietoja käytetään palautteen käsittelyyn ja siihen vastaamiseen. Henkilötietojen käsittely perustuu palauteviestin lähettäjän antamaan erilliseen suostumukseen.

Uutiskirjeen tilaajia ja palauteviestien lähettäjiä koskevia henkilötietoja voidaan käyttää myös Lennonvarmistuksen sisäisiin tilastollisiin tarkoituksiin.

Henkilötietojen säilytysajat

Lennonvarmistus säilyttää ilmailutietoja ilmoittavien organisaatioiden edustajien ja vastuuhenkilöiden henkilötietoja EU:n komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/373 mukaisesti viisi vuotta sen jälkeen, kun edustaja tai vastuuhenkilö ei enää toimi kyseisessä tehtävässä. Käyttäjätunnustietoja ja käyttöoikeuksia koskevia tietoja säilytetään käyttöoikeuksien voimassaolon ajan. Lokitietoja säilytetään viisi vuotta Euroopan lentoturvallisuusviraston määräyksen (Annex VI to ED Decision 2020/008/R) nojalla.

Uutiskirjeen tilaajia koskevia tietoja säilytetään uutiskirjeen tilauksen ajan.

Palauteviestien kautta kerättyjä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen palauteviestien käsittelemiseksi.