Skip to main content
Talvinen tunneli ja siihen johtavat ajoväylät.

Väglaget

För vägunderhållet och trafikstyrningen producerar Fintraffic Väg fortlöpande aktuell information om väglaget och vädret och hur de förändras.

Med stöd av denna information är det enklare att inrikta underhållsåtgärderna, i synnerhet vintertid. Informationen möjliggör också en effektivare trafikkommunikation och -styrning allteftersom väderförhållandena växlar. Tjänsten täcker hela Finland.

Fintraffic Väg ansvarar för produktionen av väglagsinformation längs hela kedjan, som utöver ett omfattande nätverk av mätnings- och uppföljningsanordningar även innehåller program för insamling och behandling av data samt en applikation som riktar sig till entreprenörer.

De som håller vägarna i skick, NTM-centralerna, Trafikledsverket och andra s byrån och andra väghållare (t. ex. städer) har den största nyttan av informationen.

I tjänsten Digitraffic,www.digitraffic.fi., tillhandahåller Fintraffic Väg information om vägförhållandena i form av öppna data.