Skip to main content
Talvinen tiekuva ajo-opasteineen.

Muonio smartvägen

Fintraffic Väg upprätthåller ett testområde för intelligent trafik på riksväg 21 i Muonio. Vägavsnittet som används i testsyfte är ungefär 10 km långt. På vägavsnittet testas och undersöks automatisering av trafiken och självkörande bilar.

Den mångsidiga utrustningen längs vägen och vägkanten gör det möjligt att utföra omfattande testning och den står till förfogande för alla aktörer i trafikbranschen. 

Mer detaljerad information bl.a. om utrustningen finns på https://www.fintraffic.fi/en/fintraffic/test-ecosystem (på engelska).