Skip to main content

Luftrumsplanering

Användningen av luftrummet samt därtill hörande beslut hör till statens självbestämmanderätt. I Finland ansvarar delegationen för luftrumsplanering, som tillsatts av statsrådet, för luftrumsplaneringspolitiken.

Enligt det ramavtal om luftrumsplanering som Kommunikationsministeriet och Försvarsministeriet undertecknade den 10 december 2010 ska Trafi och Myndighetsenheten för militär luftfart närmare komma överens om genomförandet av principerna för en flexibel användning av luftrummet i drifthandboken för luftrumsplanering (ASM-drifthandboken).

Syftet med de principer som anges i ASM-handboken är att säkerställa en säker, effektiv och flexibel användning av luftrummet samt att garantera verksamhetens transparens genom att samordna de olika parternas behov av användning av luftrummet.

Vår enhet för luftrumsplanering (AMC), som finns i anslutning till områdeskontrolltjänsten, ansvarar enligt kommissionens förordning nr 2150/2005 och luftfartslagen för den dagliga planeringen och samordningen av luftrumsanvändning. AMC är ett kombinerat militärt och civilt organ.