Skip to main content

Frakt

Frakt och andra vattentransporttjänster

Operatörer måste publicera passagerartransporttjänster till sjöss och inre vattenvägar, såsom färje- och anslutningsfartyg, på FINAP-tjänsten. Information om tjänsterna kan lagras antingen enligt vanliga rutter och tidtabeller eller som ordertrafik. Sjö- och vattentransporttjänst sparas som abonnemangstrafik om anslutningen endast fungerar med separat reservation, avisering eller beställning. I övrigt anses färdtjänsten vara reguljär.

Sjötrafikdata kan sparas i tjänsten genom att skapa en tjänsteleverantör (t.ex. Oy Osakeyhtiö Ab) och lägga till erbjudandet om passagerartransport eller passagerar- och godstransport som erbjuds under tjänsteleverantören. Operatören ska i tjänsten meddela t.ex. deras exakta pris, boknings- och betalningsinformation. Dessutom ska operatören ange rutt, tidtabell, pris och betalningsgränssnitt som används i tjänsten, om operatören har publicerat ovanstående gränssnitt. Vem som helst i tjänsten kan digitalisera färje- och anslutningsfartygstrafiktider med MeriRAE-tjänsten, som gör att vattentrafikförbindelser kan integreras i multimodala ruttguider. MeriRAE producerar digitaliseringsdata med hjälp av den internationellt stödda GTFS-standarden, som tjänsteleverantören är fri att använda i sin övriga affärsverksamhet också.

Liitetiedostot