Skip to main content
Henkilön kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Experttjänster

Tillsammans med sitt samarbetsnätverk tillhandahåller Fintraffic Väg heltäckande expertis inom planering, genomförande, underhåll och drift av trafikstyrnings- och VVSE-system för landsvägar och tunnlar.

Tjänsterna omfattar know-how inom planering och upphandling av trafikstyrningssystem och VVSE-system, systemimplementering och datakommunikation som systemen förutsätter samt systemdrift, också på krävande ställen på landsvägar och i tunnlar.