Skip to main content

Strategi

Digitaliseringen ger ny fart åt utvecklingen av Finlands trafiksystem och nya tjänster

Minskade trafikutsläpp, tillgänglighet i hela landet, Finlands konkurrenskraft och ekonomiska utmaningar kräver allt mer av trafiksystemet och de tjänster det tillhandahåller. För att Finland till fullo ska kunna dra nytta av sitt trafiksystem och för att påskynda skapandet av nya tjänster föreslår Fintraffic en kraftig ökning av digitaliseringsgraden i det finländska trafiksystemet. Detta ska ske genom att med hjälp av en digital plattform för trafikdata och ett gemensamt arbete mellan aktörer inom trafiksektorn bygga upp en mer täckande lägesbild i realtid av trafikhändelser och infrastruktur på land, till sjöss och i luften.

Fintraffic har publicerat sin uppdaterade strategi som sträcker sig till 2024 och som syftar till att Finland ska få världens säkraste, smidigaste och miljövänligaste trafik.

Strategiska mål och spetsprojekt

Strategiska mål:

  • En säker och smidig trafik och ett optimerat trafiksystem
  • Högkvalitativa och effektiva trafikstyrningstjänster
  • Bättre tjänster för både passagerare och logistik
  • Växande mervärde för kunder och intressentgrupper
  • En utmärkt och reforminriktad arbetsplats

Strategiska spetsprojekt:

1) Att målmedvetet förbättra trafiksäkerheten

Att förbättra trafiksäkerheten innebär att utveckla den övergripande säkerheten i hela trafiksystemet – från trafikstyrning till förebyggande av trafikolyckor och miljöskador och till en säker transportlogistik. Det innebär till exempel att man höjer beredskapsnivån, utvecklar cyber- och informationssäkerheten samt fördjupar förståelsen av riskhantering.

2) Att förnya verksamhetsmodellen för trafikstyrning

Vår trafikstyrning utvecklas och förnyas för att vi under de kommande åren ska kunna säkerställa en allt säkrare, smidigare och miljövänligare trafik. Vi letar aktivt i vår verksamhet efter lösningar för att förbättra servicenivån, med hänsyn till kvalitets- och effektivitetskrav. I detta arbete ingår att utveckla operativa processer, system och ledningsmodeller, att utveckla arbetsbeskrivningar och kompetens och att öka automatiseringen för att minimera mänskliga fel. Vi vill generera maximal nytta för Finland med de resurser som står till vårt förfogande.

3) Att skapa ett trafikekosystem i världsklass

Vi utvecklar trafikens framtid och ett stort mål är att i Finland skapa ett världsunikt nätverk av trafikoperatörer, som är bäst på att utnyttja information. För att detta ska kunna ske behövs ett nära samarbete mellan aktörer inom trafiksektorn (t.ex. mål, gemensamma utvecklingslösningar), en digital infrastruktur för trafiken (t.ex. teknisk plattform, dataformat och datadelning) och digitala trafikregler (t.ex. standarder för samarbete och dataöverföring, mallar). Denna helhet möjliggör ett fungerande trafikekosystem, som vi vill ta ansvar för att bygga upp i enlighet med den uppgift som staten tilldelat oss. Vi anser att ett starkt trafikekosystem är en faktor som ökar trafiksystemets ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet och som avsevärt påskyndar uppkomsten av nya trafik- och logistiktjänster i Finland.

4) En lägesbild av trafiken i realtid, d.v.s. en digital tvilling

Vi arbetar för att öka digitaliseringsgraden i trafiksystemet. Realtidsmodellering av trafiksystemets infrastruktur och händelser (en s.k. digital tvilling) gör det möjligt för oss att hantera, förädla och dela trafikrelaterad information i realtid, optimera trafiken och att hjälpa aktörerna i sektorn att utveckla nya tjänster. Detta kommer till exempel att snabba upp rese- och varukedjor, förbättra kollektivtrafikens attraktionskraft och stödja uppkomsten av tjänsteinnovationer samt regional jämlikhet.  Samtidigt kan vi ta fram information som hjälper till att optimera trafikledsinvesteringar och underhållet av trafiklederna.

5) Att utnyttja och utveckla kompetens samt ett gott ledarskap och en affärskultur som stödjer förnyelse

Vår ambition är att ge de bästa experterna inom området ett meningsfullt arbete. För detta ändamål bygger vi tillsammans upp en företagskultur som stödjer förnyelse och präglas av mod och innovativitet. Vi stödjer ett kontinuerligt lärande hos vår personal och ser till att ledarskapet är professionellt, människovänligt och rättvist.