Skip to main content

2019-2021

Vi tillhandahåller och utvecklar tjänster för trafikstyrning och  -ledning inom alla trafikformer. Vi står till tjänst för att människor och varor ska nå sin destination säkert, smidigt och med beaktande av miljön. Smarta trafikstyrningstjänster, digitala tjänster för företag och konsumenter samt uppdaterad trafikinformation sätter fart på Finlands utveckling till en föregångare då det gäller hållbar trafik och logistik.

2021

Årsöversikt 2021

Strategi, centrala händelser 2021 och översikt över hållbarheten.

Redogörelse för förvaltning och ersättningar 2021

Information om bolagets förvaltnings- och styrsystem samt verkställande direktörens och styrelsemedlemmarnas löner och arvoden.

Verksamhetsberättelse och bokslut 2021

Beskrivning av bolagets verksamhet 2021 samt sammanfattning av bolagets ekonomiska resultat och ekonomiska ställning.

2020

Årsöversikt 2020

Strategi, centrala händelser 2020 och översikt över hållbarheten.

F-kirjainlogo, jonka sisällä nainen ja näyttöseinä

Redogörelse för förvaltning och ersättningar 2020

Information om bolagets förvaltnings- och styrsystem samt verkställande direktörens och styrelsemedlemmarnas löner och arvoden.

F-kirjainlogo, jonka sisällä toimistohenkilöstöä

Verksamhetsberättelse och bokslut 2020

Beskrivning av bolagets verksamhet 2020 samt sammanfattning av bolagets ekonomiska resultat och ekonomiska ställning.

F-kirjainlogo, jonka sisällä ilmakuvaa maantiestä ja autoista

2019

Årsöversikt 2019

Strategi, centrala händelser under 2019 samt ansvarsöversikt.

Redogörelse för förvaltning och ersättningar 2019

Information om bolagets förvaltnings och styrsystem samt verkställande direktörens och styrelseledamöternas löner och ersättningar.

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019

En beskrivning av verksamheten år 2019 samt en sammanfattning av bolagets ekonomiska resultat och ekonomiska ställning.