BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:FLE Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T040000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Ahvenainen Mika";RSVP=TRUE:mailto:mika.ahvenainen@fintraffic.f i ATTENDEE;CN="Salaja Saara";RSVP=TRUE:mailto:saara.salaja@fintraffic.fi ATTENDEE;CN="Saariaho Mikko";RSVP=TRUE:mailto:mikko.saariaho@fintraffic.fi ATTENDEE;CN="Pitkänen Juho";RSVP=TRUE:mailto:juho.pitkanen@fintraffic.fi CLASS:PUBLIC CREATED:20210525T115449Z DESCRIPTION:Alustava agenda: \n\n \n\n* 9.00 - 9.10 Päivän avaus ja tavoi tteet: Janne Lautanala\n* 9.10 - 9.20 Älyliikenteen standarointi – Kimm o Konkarikoski\n* 9.20 - 9.25 Muistutus kommunikointi- ja ryhmätyökanavi sta \n* Työryhmien tilannekatsaukset \n* 9.25 - 9.55 Visio ja tavoitteet -työryhmä\, Ismo Vessonen \n* 9.55 - 10.15 Logistiikan rajapinnat ja ti edot\, Juho Pitkänen / Taina Kallus \n* 10.15 - 10.35 Matkatietotyöryhm ä\, Mika Rajanen \n* 10.35 - 10.40 Tauko\n* 10.40 - 11.00 Liikenteen data n kokonaisarkkitehtuuri\, Jouni Wallander \n* 11.00 - 11.20 Liikenteen til annekuva\, Hannu Vesa \n* 11.20 - 11.40 Ohjausryhmän terveiset\n* 11.40 - 12.00 Yhteenveto ja seuraavat tapaamiset\, Janne Lautanala \n\n \n\n_____ __________________________________________________________________________ _ \n\nMicrosoft Teams -kokous \n\nLiity tietokoneella tai mobiilisovelluks ella \n\nLiity kokoukseen napsauttamalla tätä \ n\nTai liity soittamalla (vain ääni) \n\n+358 9 23106810\,\,15975978# Finland\, Helsinki \n\nPuhelinneuvottelu n tunnus: 159 759 78# \n\nEtsi paikallinen numero | Palauta P IN-koodi \n\nLisätietoja | Kokousasetukset \n\n_________________________________________________________________ _______________ \n\n \n\n DTEND;TZID="FLE Standard Time":20210827T115000 DTSTAMP:20210521T115316Z DTSTART;TZID="FLE Standard Time":20210827T090000 LAST-MODIFIED:20210525T115449Z LOCATION:Microsoft Teams -kokous ORGANIZER;CN="Lautanala Janne":mailto:janne.lautanala@fintraffic.fi PRIORITY:5 SEQUENCE:1 SUMMARY:Liikenteen ekosysteemi - yhteinen työpaja TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000030002D37FA4CD701000000000000000 010000000B613E86800B1A94EB3D2E81E9FD5FD50 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Alustava agenda:

 \;

 • 9.00 - 9.10 \;Päivän \;avaus \;ja \;tavoitteet: Janne \;Lautan ala
 • < b>9.10 - 9.20 \;Älyliikenteen standarointi –\; Kimmo Konkari koski
 • 9.20 - 9.25 \;Mui stutus \;kommunikointi- ja \;ryhmätyökanavista \; \;
 • < b>Työryhmien \;tilannekatsaukset \;
 • 9.25 - 9.55 \;Visio ja \;tavoitteet&n bsp\;-työryhmä\, Ismo \;Vessonen \;
 • 9.55 - 10.15 \;Logisti ikan \;rajapinnat \;ja \;tiedot\, Juho \;Pitkänen \;/  \;Taina \;Kallus \;
 • 10.15 - 10.35  \;Matkatietotyöryhmä\, Mika \;Rajanen \;
 • 10.35 - 10.40 \ ;Tauko
 • 10.40 - 11.00 \;Liikenteen \;datan \;kokonaisa rkkitehtuuri\, Jouni \;Wallander \;
 • 11.00 - 11.20  \;Liikenteen \;tilannekuva\, Hannu Vesa \;
 • 11.20 - 11.40 \;Ohjausryhmän terveiset
 • 11.40 - 12.00 \;Yhteenvet o \;ja \;seuraavat \;tapaamiset\, Janne \;Lautanala \;

 \;

______________________________ __________________________________________________

< /div>

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Lii ty kokoukseen napsauttamalla tätä

Tai liity soittamalla (vain ääni)

< p class="MsoNormal">+358 9 23106810\,\,15975978#  \; Finland\, Helsinki

Puhelinn euvottelun tunnus: 159 759 78#

_____________ ___________________________________________________________________

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20210519T185955Z BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR